WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Синтетичний і аналітичний облік доходів, витрат і фінансових результатів (магістерська робота) - Реферат

Синтетичний і аналітичний облік доходів, витрат і фінансових результатів (магістерська робота) - Реферат

субрахунках:
1. На суму відвантажених і відпущених (реалізованих) покупцям товарів за договірними відпускними цінами(доходу), включаючи податок на додану вартість (акцизний збір) та інших операційних доходів від основної діяльності:
1.1. Дт 36 "Розрахунки з покупцями та замовниками"
Дт 30 "Каса", 31 "Рахунки в банках" і ін.
Кт 702 "Дохід від реалізації товарів"
1.2. Дт 31 "Рахунки в банках" і ін.
Кт 71 "Інший операційний дохід"
2. На суму нарахованого податкового зобов'язання з ПДВ при передоплаті товарів покупцями:
Дт 702 "Доходи від реалізації товарів"
Кт 643 "З податкових зобов'язань"
При нарахуванні податкового зобов'язання з ПДВ була складена бухгалтерська проводка: Дт 643 "З податкових зобов'язань" - Кт 641 "Розрахунки за податками", анал. рахунок "З податку на додану вартість".
3. На відображення в обліку податку на додану вартість при відвантаженні (відпуску) товарів покупцям в рахунок наступної оплати або оплаті відпущених товарів готівкою:
Дт 70 "Доходи від реалізації"
Кт 641 "Розрахунки за податками", анал. рахунок "З податку на додану вартість"
У тому разі, коли підприємство, крім податку на додану вартість, сплачує акцизний збір та здійснює інші вирахування з доходу, то вони також відображаються за дебетом субрахунку 702 "Доходи від реалізації товарів" на зменшення отриманого доходу з кредиту рахунку 64 "Розрахунки за податками й платежами" та інших.
На зменшення чистого доходу від оптової торгівлі, який визначається вирахуванням із суми доходу (виручки) податку на додану вартість та інших податків і зборів з обороту тощо, в кінці року заключними записами списують фактичну собівартість реалізованих товарів, сальдо адміністративних витрат, витрати обігу, що відносяться до реалізованих товарів, та сальдо інших витрат операційної діяльності.
Отриманий від основної діяльності чистий дохід зменшується протягом року без запису на бухгалтерських рахунках на суму собівартості реалізованих товарів.
Фактична собівартість реалізованих покупцям товарів відображається протягом року на субрахунку 902 "Собівартість реалізованих товарів" записами на бухгалтерських рахунках:
1. На облікову купівельну вартість відвантажених (відпущених) товарів:
Дт 902 "Собівартість реалізованих товарів"
Кт 281 "Товари на складах"
2. На суму витрат підприємства на придбання товарів, на їх доставку та доведення до придатного для реалізації стану, що відносяться до реалізованих товарів згідно з розрахунком за звітний місяць:
Дт 902 "Собівартість реалізованих товарів"
Кт 93 "Витрати обігу"
Суму витрат підприємства на придбання товарів, на їх доставку та доведення до придатного для реалізації стану, що відносяться до реалізованих товарів, рекомендується визначати за звітний місяць спеціальним розрахунком (таблиця )
Вставка - таблиця розрахунку витрат на реал. товари
За даними складеного розрахунку за грудень в синтетичному обліку має бути зроблений запис на сисання витрат, які відносяться до реалізованих за місяць товарів, на збільшення собівартості реалізованих товарів на суму 2591 грн.:
Дт 902 "Собівартість реалізованих товарів"
Кт 93 "Витрати обігу" - 2591
В цьому разі витрати на придбання товарів, на їх доставку та доведення для придатного для реалізації стану списані на зменшення витрат обігу. В аналітичному обліку до рахунку 93 "Витрати обігу" необхідно списати суми згідно з розрахунком на зменшення кожної із вказаних в розрахунку статей. Таким чином на кожній із названих статей за станом на кінець місяця повинно залишитись сальдо в сумі згідно з розрахунком. Разом 5503 грн.
Тільки за розрахунком названих витрат на залишок товарів станом на 31 грудня сальдо вказаних витрат залишається на рахунку 93 "Витрати обігу", а різниця між попереднім сальдо цього рахунку і сумою витрат на придбання товарів, на їх доставку та доведення до придатного для реалізації стану на залишок товарів списується з кредиту рахунку 93 "Витрати обігу" на дебет субрахунку 791 "Результат основної діяльності".
Особливість відображення в обліку витрат обігу за грудень розглянемо на прикладі:
Приклад 1. На відображення в обліку витрат, що відносяться до товарів, реалізованих за грудень, та на списання витрат обігу за звітний рік на фінансові результати:
1. За розрахунком витрати на придбання товарів, на їх доставку та доведення до придатного для реалізації стану на залишок товарів на кінець року складають 5503 грн. Витрати на реалізовані за грудень товари - 2591 грн.
2. Попереднє сальдо витрат на рахунку 93 "Витрати обігу" станом на 1 січня - 52874 грн.
3. Витрати обігу, що підлягають списанню заключним записом в кінці року на рахунок фінансових результатів - 44780 грн. (52874 - 2591 - 5503).
За даними прикладу 1 в грудні мають бути зроблені бухгалтерські записи з обліку витрат обігу торговельного підприємства:
1. На списання витрат, що відносяться до реалізованих за грудень товарів, - 2591 грн.:
Дт 902 "Собівартість реалізованих товарів"
Кт 93 "Витрати обігу" - 2591
2. На списання заключним записом в кінці року витрат обігу за рік на фінансові результати - 44780 грн.:
Дт 791 "Фінансовий результат від основної діяльності"
Кт 93 "Витрати обігу" - 44780
Отже, витрати торговельного підприємства протягом року накопичуються на відповідних рахунках витрат, а в кінці звітного року списуються заключними записами на відповідні рахунки фінансових результатів.
На відображення в бухгалтерському обліку фінансових результатів від основної діяльності оптово-збутових, оптових і посередницьких підприємств за звітний рік необхідно скласти наступні заключні бухгалтерські проводки:
1 (2). На списання кінцевого сальдо чистого доходу від оптової торгівлі та інших операційних доходів:
Дт 702 "Дохід від реалізації товарів"
Дт 71 "Інший операційний дохід"
Кт 791 "Результат основної діяльності"
2 (3). На списання кінцевого сальдо собівартості реалізованих товарів :
Дт 791 "Результат основної діяльності"
Кт 902 "Собівартість реалізованих товарів"
3 (4). На списання кінцевого сальдо адміністративних витрат :
Дт 791 "Результат основної діяльності"
Кт 92 "Адміністративні витрати"
4 (5). На списання кінцевого сальдо витрат обігу підприємства (крім витрат, що списуються щомісячно за розрахунком на реалізовані товари):
Дт 791 "Результат основної діяльності"
Кт 93 "Витрати на збут"
5 (6). На списання кінцевого сальдо інших операційних витрат :
Дт 791 "Результат основної діяльності"
Кт 94 "Інші витрати операційної діяльності"
В дужках до порядкових номерів господарських операцій на відображення в обліку фінансових результатів вказаний порядковий номер запису за загальною схемою бухгалтерського обліку фінансових результатів виробничих підприємств (рис.

 
 

Цікаве

Загрузка...