WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Синтетичний і аналітичний облік доходів, витрат і фінансових результатів (магістерська робота) - Реферат

Синтетичний і аналітичний облік доходів, витрат і фінансових результатів (магістерська робота) - Реферат

раціональний варіант обліку фінансовихрезультатів діяльності підприємства. В цьому разі до рахунку 79 "Фінансові результати" ведеться окремий узагальнений аналітичний облік без виділення доходів і витрат за видами господарсько-фінансової діяльності підприємства (тільки за субрахунками і разом). Аналітичними рахунками до цього синтетичного рахунку будуть доходи і витрати за субрахунками в наступному порядку:
- за кредитом:
1. Фінансовий результат від основної діяльності - доходи.
2. Фінансовий результат від фінансових операцій - доходи
3. Фінансовий результат від іншої звичайної діяльності - доходи.
4. Фінансовий результат від надзвичайних подій - доходи.
5. Списання кінцевого сальдо збитків на рахунок 44 .
- за дебетом:
1. Фінансовий результат від основної діяльності - витрати.
2. Інші вирахування з доходу (сальдо субрахунку 704).
3. Фінансовий результат від фінансових операцій - витрати.
4. Фінансовий результат від іншої звичайної діяльності - витрати.
5. Фінансовий результат від надзвичайних подій - витрати.
6. Податки на прибуток:
6.1. Податки на прибуток від звичайної діяльності.
6.2. Податки на прибуток від надзвичайних подій.
7. Списання кінцевого сальдо прибутку на рахунок 44 .
При спрощеному обліку фінансових результатів за звітний рік на рахунку 79 "Фінансові результати" розкрити структуру відповідних доходів і витрат за окремими субрахунками можна тільки шляхом розшифровки записів про доходи і витрати в аналітичному обліку за дебетом і кредитом окремих субрахунків або шляхом використання підсумкових даних про доходи і витрати за звітний рік на відповідних рахунках і субрахунках, на яких вони обліковувались протягом року.
Синтетичний і аналітичний облік чистого
фінансового результату підприємства за звітний рік
У Звіті про фінансові результати податки з прибутку від звичайної діяльності та надзвичайних подій показують окремими статтями: податки з прибутку від звичайної діяльності і податки з прибутку від надзвичайних подій, що відображаються протягом звітного року на окремих субрахунках до рахунку 98 "Податки на прибуток".
Останніми заключними записами в кінці звітного року сальдо рахунку 98 "Податки на прибуток" списується бухгалтерською проводкою на фінансові результати:
Дт 79 "Фінансові результати"
Кт 98 "Податки на прибуток".
Після здійснення вказаного вище заключного запису на списання сальдо податків з прибутку на рахунку 79 "Фінансові результати" визначається чистий фінансовий результат господарсько-фінансової діяльності підприємства за звітний рік. Чистий фінансовий результат списується з рахунку 79 "Фінансові результати" на рахунок прибутків і збитків нерозподілених заключною бухгалтерською проводкою:
Дт 79 "Фінансові результати"
Кт 44 "Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)" - на суму чистого фінансового результату - прибутку або
Дт 44 " Нерозподілені прибутки (непокриті збитки )"
Кт 79 "Фінансові результати" - на суму чистого фінансового результату - збитку.
Використання прибутку протягом звітного року на сплату дивідендів або на створення резервного капіталу відображається за дебетом субрахунку 443 "Прибуток, використаний у звітному році". Будь-які інші видатки, які раніше відображались в обліку як використання прибутку (відрахування до фондів тощо), відображаються в обліку як витрати на відповідних рахунках витрат (23, 91, 93 та інших). В кінці року дебетове сальдо субрахунку 443 "Прибуток, використаний у звітному році" списується на зменшення нерозподіленого прибутку записом на рахунках:
Дт 441 "Прибуток нерозподілений"
Кт 443 " Прибуток використаний у звітному році"
Приклад 4. На відображення в обліку чистого фінансового результату підприємства за звітний рік.
1. Заключними бухгалтерськими записами на відображення в обліку фінансових результатів за звітний рік на рахунку 79 "Фінансові результати" відображені доходи і витрати за видами діяльності підприємства та визначені наступні фінансові результати:
1.1. На субрахунку 791 "Результат основної діяльності" - прибуток в сумі 15258 грн.
1.2. На субрахунку 792 "Результат фінансових операцій" - прибуток в сумі 1255 грн.
1.3. На субрахунку 793 "Результат іншої звичайної діяльності" - прибуток в сумі 2832 грн.
Разом прибуток - 19345 грн.
1.4. На субрахунку 794 "Результат надзвичайних подій" - збиток в сумі 825 грн.
2. За звітний рік підприємство нарахувало податок з прибутку від звичайної діяльності на субрахунку 981 "Податки на прибуток від звичайної діяльності" в сумі 5804 грн.
Разом чистий фінансовий результат - прибуток складає 12716 грн. (19345 - 5804 - 825)
3. Чистий фінансовий результат підприємства за звітний рік - прибуток в сумі 12716 грн. має бути віднесений на рахунок 44 " Нероз-поділені прибутки (непокриті збитки)" останнім заключним записом за звітний рік.
За даними прикладу 4 мають бути складені останні заключні бухгалтерські проводки за звітний рік:
1. На списання з рахунку 98 "Податки на прибуток" нарахованого за рік податку з прибутку в сумі 5804 грн.:
Дт 79 "Фінансові результати"
Кт 98 "Податки на прибуток" - 5804
2. На списання з рахунку 79 "Фінансові результати" кінцевого кредитового сальдо (чистого фінансового результату) - прибутку підприємства за рік в сумі 12716 грн.:
Дт 79 "Фінансові результати"
Кт 44 "Нерозподілені прибутки (непокриті збитки )" - 12716
В аналітичному обліку чисті фінансові результати підприємства за звітний рік списуються з окремих субрахунків, що ведуться до рахунку 79 "Фінансові результати", або з відповідних статей аналітичного обліку до цього синтетичного рахунку .
Аналітичний облік до рахунку 98 "Податки на прибуток" треба вести протягом звітного року в розрізі наступних статей:
- за дебетом:
1. Податок на прибуток від звичайної діяльності.
2. Податок на прибуток від надзвичайних подій.
- за кредитом:
1. Списання кінцевого сальдо нарахованих за рік податків на прибуток на рахунок 79.
Аналітичний облік до рахунку 44 "Нерозподілені прибутки (непокриті збитки) " ведеться протягом звітного року в розрізі наступних статей:
- за кредитом:
1. Прибуток нерозподілений.
2. Списання збитків минулих років (за напрямками списань).
- за дебетом:
1. Непокриті збитки минулих років.
2. Прибуток, використаний у звітному році.
3. Списання прибутку минулих років, використаного в звітному році (за напрямками використання).
Кінцеве кредитове сальдо рахунку 44 "Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)" показує суму не розподіленого підприємством прибутку минулих років, а дебетове - суму не списаних (не покритих) збитків минулих років.

 
 

Цікаве

Загрузка...