WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Синтетичний і аналітичний облік доходів, витрат і фінансових результатів (магістерська робота) - Реферат

Синтетичний і аналітичний облік доходів, витрат і фінансових результатів (магістерська робота) - Реферат

:
1. Дохід від реалізації фінансових інвестицій.
2. Дохід від реалізації майновихкомплексів.
3. Дохід від неопераційних курсових різниць.
4. Дохід від безоплатно одержаних активів
5. Інші доходи від звичайної діяльності.
- за дебетом:
1. Податок на додану вартість.
2. Інші податки і збори з обороту.
3. Інші вирахування з доходу.
4. Списання сальдо інших доходів на фінансові результати.
До рахунку 75 "Надзвичайні доходи" :
- за кредитом :
1. Відшкодування збитків від надзвичайних подій.
2. Інші надзвичайні доходи.
- за дебетом:
1. Списання сальдо надзвичайних доходів на фінансові результати.
До рахунку 95 "Фінансові витрати":
- за дебетом:
1. Відсотки за кредит.
2. Інші фінансові витрати, пов'язані з залученням позикового капіталу.
- за кредитом:
1. Списання сальдо фінансових витрат на фінансові результати.
До рахунку 96 "Втрати від участі в капіталі" :
- за дебетом:
1. Втрати від інвестицій в асоційовані підприємства.
2. Втрати від спільної діяльності.
3. Втрати від інвестицій в дочірні підприємства.
- за кредитом:
1. Списання сальдо втрат від участі в капіталі на фінансові результати.
До рахунку 97 "Інші витрати" :
- за дебетом:
1. Собівартість реалізованих фінансових інвестицій.
2. Собівартість реалізованих необоротних активів.
3. Собівартість реалізованих майнових комплексів.
4. Втрати від неопераційних курсових різниць.
5. Уцінка необоротних активів і фінансових інвестицій.
6. Списання необоротних активів.
7. Інші витрати звичайної діяльності.
8. Виплати страхових сум та страхових відшкодувань.
9. Витрати на перестрахування.
10. Щомісячне списання сальдо доходу від перестрахування на субрахунок 703.
- за кредитом:
1. Повернуті перестраховиками частки страхових платежів.
2. Щомісячне списання сальдо витрат на перестрахування на субрахунок 703.
3. Списання сальдо інших витрат на фінансові результати.
За дебетом статті "Витрати на перестрахування" (субрахунок 979 "Перестрахування") ведеться облік витрат, які складаються із сум часток страхових платежів, що сплачуються страховикам за договорами перестрахування. За кредитом цієї статті "Повернуті перестраховиками частки страхових платежів" відображаються суми повернутих перестраховиками страхових внесків і страхових премій у разі дострокового припинення дії договору перестрахування.
Особливість синтетичного та аналітичного обліку перестрахувань на субрахунку 979 в тому, що щомісяця сальдо субрахунку (статті) списується в кореспонденції з субрахунком 703 "Дохід від реалізації робіт і послуг" (відповідно Дт 703 - Кт 979 або Дт 979 - Кт 703).
До рахунку 99 "Надзвичайні витрати" :
- за дебетом:
1. Втрати від стихійного лиха.
2. Втрати від техногенних катастроф і аварій.
3. Інші надзвичайні витрати.
3.1. Втрати від пожеж.
3.2. Затрати на запобігання виникненню втрат від стихійного лиха та техногенних катастроф і аварій.
3.3. Збитки від інших надзвичайних подій та операцій.
- за кредитом:
1. Списання на зменшення надзвичайних витрат.
2. Списання сальдо надзвичайних витрат на фінансові результати.
Аналітичний облік фінансових результатів
за звітний рік
Підприємства, які здійснюють різні види основної (операційної) діяльності (виробництво продукції (робіт, послуг), торгівля тощо), доходи і витрати за підсумком за звітний рік і за їх видами відображають в аналітичному обліку заключними записами в кінці звітного року на субрахунку 791 "Результат основної діяльності". Аналітичний облік до цього субрахунку ведеться за наступними аналітичними рахунками (статтями):
- за кредитом:
1. Чистий дохід від реалізації готової продукції.
2. Чистий дохід від реалізації робіт.
3. Чистий дохід від реалізації послуг.
4. Чистий дохід від реалізації товарів:
4.1. Оптової торгівлі.
4.2. Роздрібної торгівлі.
4.3. Громадського харчування.
5. Інші операційні доходи.
6. Списання кінцевого сальдо збитку на рахунок 44.
- за дебетом:
1. Собівартість реалізованої готової продукції.
2. Собівартість реалізованих робіт.
3. Собівартість реалізованих послуг.
4. Собівартість реалізованих товарів:
4.1. Оптовою торгівлею.
4.2. Роздрібною торгівлею.
4.3. Громадським харчування.
5. Інші вирахування з доходу (сальдо субрахунку 704)
6. Адміністративні витрати.
7. Витрати на збут.
8. Витрати обігу торгівлі.
9. Інші операційні витрати.
10. Податок на прибуток від основної діяльності.
11. Списання кінцевого сальдо прибутку на рахунок 44.
Підприємства, які здійснюють один або деякі види основної діяльності, в аналітичному обліку до рахунку 791"Результат основної діяльності" залишають лише ті статті доходів і витрат основної діяльності, що їх стосуються.
До субрахунку 792 "Результат фінансових операцій":
- за кредитом:
1. Доходи від участі в капіталі.
2. Інші фінансові доходи.
3. Списання кінцевого сальдо збитку на рахунок 44.
- за дебетом:
1. Втрати від участі в капіталі
2. Фінансові витрати.
3. Податок на прибуток від фінансових операцій.
4. Списання кінцевого сальдо прибутку на рахунок 44.
До субрахунку 793 "Результат іншої звичайної діяльності":
- за кредитом:
1. Доходи від інвестиційної діяльності.
2. Інші доходи від іншої звичайної діяльності.
3. Списання кінцевого сальдо збитку на рахунок 44.
- за дебетом:
1. Інші витрати на іншу звичайну діяльність.
2. Податок на прибуток від іншої звичайної діяльності.
3. Списання кінцевого сальдо прибутку на рахунок 44.
До субрахунку 794 "Результат надзвичайних подій":
- за кредитом:
1. Доходи від надзвичайних подій.
2. Списання кінцевого сальдо збитку на рахунок 44.
- за дебетом:
1. Надзвичайні витрати.
2. Податок на прибуток від надзвичайних подій.
3. Списання кінцевого сальдо прибутку на рахунок 44.
Тільки на підставі раціонально організованого та належно веденого аналітичного обліку доходів і витрат підприємства можна забезпечити точне й об'єктивне складання Звіту про фінансові результати та здійснення глибокого та ефективного аналізу результатів господарсько-фінансової діяльності підприємства за звітний період.
Аналітичний облік до синтетичного рахунку 79 "Фінансові результати" доцільно вести в одній відомості (книзі) аналітичного обліку, в якій статті доходів і витрат групуються в розрізі субрахунків фінансових результатів за видами діяльності підприємства. В цьому разі до синтетичного рахунку 79 в аналітичному обліку будуть виділені відповідні статті доходів і витрат (втрат) в розрізі субрахунків.
Можливий простіший, але менш

 
 

Цікаве

Загрузка...