WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Синтетичний і аналітичний облік доходів, витрат і фінансових результатів (магістерська робота) - Реферат

Синтетичний і аналітичний облік доходів, витрат і фінансових результатів (магістерська робота) - Реферат

вантажо-розвантажувальні роботи.
1.4. Витрати на оплату експедиційних операцій.
1.5. Інші витрати на доставку товарів.
До статті 3. "Витрати надоведення товарів до придатного для реалізації стану":
3.1. Витрати на зарплату пакувальників і відрахування на соціальні заходи.
3.2. Витрати пакувальних матеріалів.
3.3. Інші витрати не передпродажну підготовку товарів.
3.4. Витрати на підвищення якісно-технічних характеристик товарів.
3.5. Інші прямі витрати на підготовку товарів до реалізації.
До рахунку 94 "Інші операційні витрати":
- за дебетом:
1. Витрати на дослідження та розробки.
2. Собівартість реалізованої іноземної валюти.
3. Собівартість реалізованих виробничих запасів.
4. Сумнівні та безнадійні борги.
5. Втрати від операційних курсових різниць.
6. Витрати від знецінення запасів.
7. Нестачі і втрати від псування цінностей.
8. Визнані пені, штрафи, неустойки.
9. Інші витрати операційної діяльності.
До інших витрат операційної діяльності відносяться:
- витрати на гарантійний ремонт;
- інші витрати, пов'язані із забезпеченням наступних витрат і платежів;
- витрати на утримання основних засобів;
- витрати на утримання інших необоротних активів соціально-культурного і побутового призначення.
- за кредитом:
1. Списання сальдо інших операційних витрат на фінансові результати.
Аналітичний облік доходів і витрат основної
діяльності підприємств роздрібної торгівлі
Аналітичний облік доходів і витрат основної діяльності підприємств роздрібної торгівлі, виходячи із змісту статей доходів і витрат, встановленого Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 3 "Звіт про фінансові результати" до окремих синтетичних фінансово-результатних рахунків, повинен вестись в розрізі наступних статей:
До субрахунку 702 "Дохід від реалізації товарів" :
- за кредитом:
1. Дохід від реалізації товарів.
1.1. За готівку.
1.2. За безготівковим розрахунком
1.3. За бартерними операціями.
2. Інші доходи
- за дебетом:
1. Податок на додану вартість.
2. Акцизний збір
3. Інші податки і збори з обороту.
4. Інші вирахування з доходу.
5. Списання сальдо чистого доходу на фінансові результати.
До субрахунку 704 "Вирахування з доходу"
- за дебетом:
1. Надані покупцям знижки (після дати реалізації).
2. Вартість повернених покупцями товарів.
3. Інші суми, що підлягають вирахуванню з доходу.
- за кредитом:
1. Списання сальдо вирахувань з доходу на фінансові результати.
(Використання в бухгалтерському обліку субрахунку 704 "Вирахування з доходу" в частині повернення покупцем товарів не зрозуміле).
До субрахунку 902 "Собівартість реалізованих товарів":
- за дебетом:
1. Продажна вартість реалізованих товарів.
2. Витрати на придбання товарів.
3. Витрати на доставку товарів.
4. Витрати на доведення товарів до придатного для реалізації стану.
Разом собівартість реалізованих товарів.
- за кредитом:
1. Товарні надбавки на реалізовані товари за розрахунком.
2. Списання сальдо собівартості реалізованих товарів на фінансові результати.
Аналітичний облік до рахунків 71 "Інший операційний дохід", 92 "Адміністративні витрати" і 94 "Інші витрати операційної діяльності" ведеться за видами (статтями) доходів і витрат так же як на оптових підприємствах. Аналітичний облік торговельних витрат до рахунку 93 "Витрати обігу" ведеться за встановленою для торгівлі номенклатурою статей аналогічно як на оптово-збутових і оптових підприємствах.
Аналітичний облік доходів і витрат в роздрібній торгівлі як і в інших галузях діяльності має розкривати елементи собівартості реалізованих товарів і створення чистого доходу від їх реалізації та служити джерелом інформації (облікових даних) для заповнення Звіту про фінансові результати.
Аналітичний облік витрат до рахунку 902 "Собівартість реалізованих товарів" рекомендується вести в спеціальній відомості (книзі) як показано в таблиці 6.1, 6.2.
Як видно із даних наведеної таблиці, в аналітичному обліку до субрахунку 902 "Собівартість реалізованих товарів" протягом звітного року і за звітний рік розкривається структура собівартості реалізованих роздрібною торгівлею товарів і накопичуються необхідні дані про собівартість реалізованих товарів для аналізу та заповнення Звіту про фінансові результати за кожний квартал і в цілому за звітний рік. Аналітичний облік до субрахунку 702 "Дохід від реалізації товарів" ведеться та використовується аналогічно.
Таблиця 6.1.
ВІДОМІСТЬ
аналітичного обліку до субрахунку 902 "Собівартість реалізованих товарів"
ДЕБЕТ
Дата № запису Кор. р - к
Зміст запису Продажна Вартість
реалізованих товарів Витрати
Разом
на придбання
товарів на доставку
товарів на доведення товарів...
З початку року 610125 2122 19016 5718 636981
Сальдо на 1.10 200 р. 447842
31.10 10 282 Списано продані товари 67780 - - - 67780
31.10 32 93 Витрати за розрахунком 232 2115 638 2985
Разом за жовтень 67780 232 2115 638 70765
Сальдо на 1.11 200__р. 455561
Так же до кінця року
З початку року 813500 2830 25352 7628 849310
Сальдо на 1.01 200__р. -
Таблиця 6.2
ВІДОМІСТЬ
аналітичного обліку до субрахунку 902 "Собівартість реалізованих товарів"
КРЕДИТ
Дата № запису Кор.. р - к
Зміст запису Товарні
надбавки на реалізовані товари Списання собівартості реалізованих товарів
Разом
З початку року 189139 189139
31.10 29 29 Списано за розрахунком 63046 63046
Разом за жовтень 63046 63046
Так же до кінця року
31 48 791 Списання сальдо собівартості 597125 597125
З початку року 252185 597125 849310
Аналітичний облік доходів і витрат від фінансових операцій,
від іншої звичайної діяльності та надзвичайних подій
Аналітичний облік до синтетичних рахунків доходів і витрат від іншої звичайної діяльності та надзвичайних подій, виходячи із змісту статей доходів і витрат, встановленого Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 3 "Звіт про фінансові результати", повинен вестись в розрізі наступних статей:
До рахунку 72 "Дохід від участі в капіталі" :
- за дебетом :
1. Дохід від інвестицій в асоційовані підприємства.
2. Дохід від спільної діяльності.
3. Дохід від інвестицій в дочірні підприємства.
- за кредитом :
1. Списання сальдо доходу від участі в капіталі на фінансові результати.
До рахунку 73 "Інші фінансові доходи":
- за кредитом :
1. Дивіденди одержані.
2. Відсотки одержані.
3. Інші доходи від фінансових операцій (крім доходів від участі в капіталі).
- за дебетом:
1. Списання сальдо інших фінансових доходів на фінансові результати.
До рахунку 74 "Інші доходи":
- за кредитом

 
 

Цікаве

Загрузка...