WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Синтетичний і аналітичний облік доходів, витрат і фінансових результатів (магістерська робота) - Реферат

Синтетичний і аналітичний облік доходів, витрат і фінансових результатів (магістерська робота) - Реферат

жовтень 168 1060 410 802 2440
Сальдо на 1.11.200___р. 14986
Так же до кінця року
31.12 38 791 Списано сальдовитрат 6748
З початку року 1382 8300 2452 4614 16748 16748
сальдо на 1.01.200__Р. -
Як видно із даних таблиці в аналітичному обліку до рахунку 92 "Адміністративні витрати" протягом звітного року в аналітичному обліку накопичуються витрати підприємства на управління для заповнення відповідної статті звіту (рядок 070) за кожний квартал і за звітний рік. Дані аналітичного обліку адміністративних витрат необхідні також для їх аналізу, при якому в першу чергу суми фактичних витрат порівнюються із сумами адміністративних витрат за кошторисом.
Аналітичний облік до всіх інших синтетичних рахунків витрат торговельних підприємств доцільно вести аналогічно як рекомендовано вести аналітичний облік адміністративних витрат.
Витрати торговельних підприємств на придбання товарів, на їх доставку та підготовку до реалізації за економічним змістом мають входити до собівартості товарів.
Організація та ведення синтетичного і аналітичного обліку витрат обігу в торговельних підприємствах оптової та роздрібної торгівлі пов'язані з певними труднощами, що викликані недостатнім опрацюванням методології обліку в торгівлі. В нормативних документах з реформування бухгалтерського обліку в Україні нема однозначного трактування економічного змісту витрат обігу торгівлі та порядку відображення в обліку витрат на придбання товарів і доведення їх до стану, в якому вони придатні для використання в запланованих цілях, з врахуванням Положень (стандартів) бухгалтерського обліку 9 "Запаси" і 16 "Витрати".
У зв'язку з цим є незрозумілим порядок об'єктивного визначення та відображення в обліку собівартості реалізованих товарів. Суперечливість і незрозумілість взаємної ув'язки пунктів 6 -10 і 22 ПСБО 9 "Запаси" не дає можливості однозначно визначити методологічний підхід до вирішення питання про порядок відображення в обліку витрат на придбання товарів і підготовку їх до реалізації та відображення в обліку собівартості реалізованих товарів.
В Інструкції про застосування Плану рахунків нема й натяку на методологічне вирішення цих важливих питань бухгалтерського обліку в торгівлі. Автор вважає, що з метою спрощення та раціоналізації бухгалтерського обліку в торгівлі витрати, пов'язані з придбанням товарів, доставкою і підготовкою їх до реалізації протягом місяця повинні обліковуватись у складі витрат обігу, а в кінці місяця списуватись за спеціальним розрахунком на реалізовані товари для збільшення їх собівартості (купівельної вартості).
На підприємствах оптової і роздрібної торгівлі аналітичний облік до рахунку 93 "Витрати обігу" повинен вестись за встановленою номенклатурою статей витрат обігу. Особливість ведення аналітичного обліку витрат обігу в тому, що за станом на кінець будь-якого звітного періоду на статтях витрат на придбання товарів, на їх доставку та на доведення до придатного для реалізації стану мають залишатись суми названих витрат за розрахунком на залишок товарів. Витрати, що відносяться за розрахунком до реалізованих товарів, щомісячно списуються на збільшення собівартості реалізованих товарів (Дт 902 "Собівартість реалізованих товарів" - Кт 93 "Витрати обігу"). Тобто на зменшення сум вказаних витрат.
Згідно з пунктом 19 ПСБО 16 "Витрати" до складу витрат на збут в торговельних організаціях включаються витрати обігу за винятком адміністративних (рахунок 92), інших операційних витрат (рахунок 94), а також витрат на проценти (за користування кредитами, отриманими за облігаціями, за фінансовою орендою тощо) та інших витрат підприємства, пов'язаних із залученням позикового капіталу (рахунок 95). Враховуючи положення ПСБО 9 "Запаси" про витрати на придбання товарів, їх доставку та підготовку до реалізації, на погляд автора, до видання галузевих методичних рекомендацій з обліку витрат в торгівлі їх слід обліковувати протягом місяця в складі витрат обігу. В цілому рекомендується обліковувати витрати обігу торгівлі за наступною номенклатурою статей:
До рахунку 93 "Витрати обігу":
- за дебетом:
1. Витрати на придбання товарів.
2. Витрати на доставку товарів.
3. Витрати на доведення товарів до придатного для реалізації стану.
4. Витрати на оплату праці та комісійні винагороди продавцям, торговим агентам і іншим працівникам торговельного апарату (крім витрат на управління підприємством).
5. Витрати на транспортування, перевалку і страхування товарів, транспортно-експедиційні та інші послуги, пов'язані з транспортуванням товарів відповідно до умов договорів (базису) поставки товарів покупцям.
6. Відрахування на соціальні заходи.
7. Витрати на рекламу та дослідження ринку (маркетинг).
8. Витрати на відрядження працівників, пов'язані з продажем товарів
9. Витрати на утримання основних засобів, інших матеріальних необоротних активів, пов'язаних з продажем товарів (операційна оренда, страхування, амортизація, ремонт, опалення, освітлення, охорона).
10. Витрати на паливо, газ і електроенергію для виробничих потреб торговельних підрозділів підприємства.
11. Витрати товарів у межах норм природного убутку під час
зберігання та реалізації.
12. Витрати на ремонт тари.
13. Витрати на страхування майна.
14. Інші витрати, пов'язані з продажем товарів (проценти за комерційний кредит постачальників, видатки на страхування комерційних ризиків від зміни цін на ринку товарів, що поставляються постачальниками та інші.
- за кредитом:
1. Списання витрат за розрахунком на собівартість реалізованих товарів:
Витрат на придбання товарів.
Витрат на доставку товарів.
Витрат на доведення товарів до придатного для реалізації стану.
2. Списання сальдо витрат обігу на фінансові результати (крім витрат на залишок товарів за розрахунком).
Враховуючи, що витрати на придбання товарів, на їх доставку та доведення товарів до придатного для реалізації стану, які входять до фактичної собівартості товарів, є значними, то для поточного контролю за цими витратами та аналізу їх необхідне підвищення аналітичності їх обліку. З цією метою до статей 1-3 витрат обігу торгівлі доцільно виділити субстатті:
До статті 1 "Витрати на придбання товарів":
1.1. Витрати на інформаційні та інші подібні послуги.
1.2. Суми ввізного мита.
1.3. Суми непрямих податків, які не відшкодовую-ться підприємству.
1.4. Витрати на відрядження з придбання товарів.
1.5. Інші витрати на придбання товарів.
До статті 2 "Витрати на доставку товарів":
2.1. Витрати на транспортування товарів до місця їх використання.
- витрати на залізничні перевезення;
- витрати на автомобільні перевезення;
- витрати на перевезення товарів іншими видами транспорту
2.2. Витрати на страхування ризиків транспортування товарів.
2.3. Витрати на

 
 

Цікаве

Загрузка...