WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → ПДВ в системі непрямого оподаткування (на базі місцевої под. адміністрації) - Курсова робота

ПДВ в системі непрямого оподаткування (на базі місцевої под. адміністрації) - Курсова робота

органам відповідно до чинного законодавства України.
До Реєстру заносяться:
а) юридичні та фізичні особи, які відповідно до чинного законодавства зобов'язанні зареєструватись як платники податку на додану вартість, а також особи, що виявили бажання зареєструватись як платники ПДВ.
б) особи, які згідно з Указом Президента України від 28.06.1999 р. № 746/99 "Про внесення змін до Указу Президента від 03.07.1998 р. № 727/98 "Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб'єктів малого підприємництва" (далі - Указ 2), сплачують єдиний податок за ставкою єдиного податку у розмірі 10 % суми виручки від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), порушили вимоги встановленні статтею 1 Указу 2 (середньооблікова чисельність працюючих перевищила 50 осіб або обсяги виручки від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за рік перевищив 1 млн. грн., зобов'язанні подати органу державної податкової служби заяву про реєстрацію як платників ПДВ починаючи з наступного звітного періоду (кварталу)).
Для реєстрації особи як платника ПДВ потрібно, щоб вона була взята на облік в органі державної податкової служби за її місцезнаходженням або місцем проживання.
Юридичні особи реєструються в органі державної податкової служби за своїм місцезнаходженням, а фізичні за своїм місцем проживання.
При реєстрації платника податку на додану вартість обов'язково проводиться перевірка його реєстраційних даних з Єдиного банку даних про платників податку - юридичних осіб, або Реєстру фізичних осіб - платників податків (засновники, місцезнаходження, види діяльності, підпорядкованість, форма власності, організаційно-правова форма).
До реєстру включаються такі види даних:
ідентифікаційні - індивідуальний податковий номер платника ПДВ, ідентифікаційний код за ЕДРПОУ, а також назва - для юридичної особи; ідентифікаційний номер з Державного реєстру фізичних осіб та прізвище ім'я та по батькові - для фізичних осіб;
довідкові - дані про адресу, телефон юридичної особи - платника ПДВ, прізвища та ідентифікаційні номери (з Державного реєстру фізичних осіб - платників податку) керівника, головного бухгалтера;
реєстраційні - дані про реєстрацію та зняття з реєстрації як платників податку на додану вартість в органах державної податкової служби;
класифікаційні - дані про види його діяльності;
дата закінчення дії договору про спільну діяльність;
дата закінчення угоди про розподіл продукції.
Порядок реєстрації осіб платників податку на додану вартість у податковому органі районного рівня.
Загальний відділ або канцелярія місцевого податкового органу, надає платнику ПДВ бланки Реєстраційної заяви (далі -Заяви) і потім їх приймає заповненими, проводить їх візуальний контроль та реєстрацію в Журналі реєстрації заяв.
Далі ці Заяви надходять до Управління справлянь податків, де перевіряються на відповідність до установчих та інших документів, визначається які платежі, в які терміни, на які рахунки повинні сплачувати платники податків.
Перевірка заяв закінчується підписом інспектора, що виконав перевірку, у реєстраційній заяві платника, в полі "Прізвище ім'я та по батькові працівника відповідального за реєстрацію платника податків".
При умові змін в реєстраційних даних платника податків, Управління справляння податків відповідають за своєчасну подачу документів платниками в установленому порядку.
Наприкінці робочого дня підрозділи Управління справляння податків збирають Заяви в пакети і передають для обробки (вводу необхідної інформації з заяви в АРМ "Свідоцтво" та АРМ "Облік платників" або АРМ "Держприбутки") до підрозділів комп'ютеризації. Після вводу реєстраційної заяви платника, в полі "Прізвище ім'я та по батькові працівника, який вводив дані про платника в автоматизовану систему" проставляється підпис інспектора, що виконав ввід інформації.
Заява фізичної особи обробляється після перевірки інспектором в присутності фізичної особи за допомогою АРМ "ФО-ПДВ", який здійснює введення інформації, контролює за даними Державного реєстру фізичних осіб та формує номер Свідоцтва.
На підставі інформації з АРМу "Свідоцтво" заповнюється бланк Свідоцтва.
Підрозділи комп'ютеризації та Держреєстру денні пачки Реєстраційних заяв та Свідоцтва підписані в керівництва передають до відділів справляння податків.
В разі особистої присутності платника ПДВ, відділи справляння податків видають свідоцтво платнику, з відміткою про отримання в Журналі реєстрації заяв та видачі Свідоцтв платників ПДВ з підписом платника про отримання Свідоцтва.
В разі відправки Свідоцтва по пошті, з повідомленням про вручення за рахунок заявника, до місцевого податкового органу надходить поштове повідомлення про його вручення, з якого в Журналі видачі Свідоцтв вноситься дата отримання Свідоцтва платником ПДВ. Поштове повідомлення зберігається в особовій справі.
В Свідоцтві є відривна частина "корінець", що залишається в податковому органі, та зберігається в особовій справі платника податків.
В разі виникнення потреби в копії Свідоцтва (для кожного об'єкта платника - палатка, кіоск, АЗС і т.ін.), платник ПДВ надає в підрозділи Управління справляння податків, ксерокопію і оригінал Свідоцтва. Особа відповідальна за облік платників візує копію та робить відповідний запис у реєстрі копій Свідоцтва. Реєстр копій Свідоцтв зберігається в особовій справі платника, Кожна копія Свідоцтва, підписується керівником податкового органу.
За допомогою АРМу "Свідоцтво" та "ФО-ПДВ" формуються файли з інформацією для баз даних обласного та державного рівнів, і статистична звітність, щодо проходження реєстрації платників податку на додану вартість в податкових органах.
Файли, які формуються для передачі на обласний рівень супроводжуються файлами в яких вказано дату, час формування, кількість записів. При відправці файлів ведеться електронний поштовий журнал.
Сформовані програмними засобами файли відправляються в регіональний податковий орган разом із звітом про кількість платниківподатку, що подали Реєстраційні заяви, та кількість виданих Свідоцтв.
При відсутності комп'ютерної техніки в місцевому податковому органі, Заяви юридичних осіб разом із відповідним документом про сплату Реєстраційного збору, після реєстрації в загальному відділі та перевірці в Управлінні справлянні податків на достовірність інформації, пакуються у відповідні пачки документів і передаються на обласний рівень для обробки і присвоєння їм податкових номерів.
Технологічна схема Реєстрації платників ПДВ
№ п/п Суб'єкт Об'єкт Технологічна операція
1. Платник податку Реєстраційна заява та документ, що засвідчує сплату Заповнення заяви
2. Загальний відділ канцелярії -//- Перевірка комплектності. Візуальний контроль (на повноту заповнення). Реєстрація заяви в журналі реєстрації заяв. Комплектування даних пачок та передача її до управління справляння податків
3. Управління справляння податків -//- Перевірка на відповідність до установчих та інших документів. Визначення платежів, термінів,, рахунків податків. Комплектування даних пачок та передача її до

 
 

Цікаве

Загрузка...