WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → ПДВ в системі непрямого оподаткування (на базі місцевої под. адміністрації) - Курсова робота

ПДВ в системі непрямого оподаткування (на базі місцевої под. адміністрації) - Курсова робота

ДПА України від 01.06.98 р. № 226.
При виявлені порушень податкового законодавства складається акт. При складанні акта необхідно обов'язково вказати повний перелік документів, які перевіряв податковий інспектор. В описовій частині акта необхідно чітко викласти зміст порушення, конкретно назвати порушені норми законодавчих актів, їх пункти і статті, суму платежів, яка донарахована внаслідок перевірки, розміри та суми застосованих санкцій та рахунки на які необхідно перерахувати донараховані суми. Акт перевірки підписують інспектор який проводив перевірку, керівник та головний бухгалтер підприємства, установи, що перевірялась.
Згідно з результатами перевірки складається Рішення про застосування та стягнення фінансових санкцій за встановленою нормою в двох примірниках. Рішення приймає начальник податкової інспекції або його заступник у термін не пізніше 10 днів від дня складання акта перевірки. Перший примірник Рішення вручається під розписку керівнику підприємства, а другий примірник передається у відділ обліку і звітності для здійснення відповідних записів у картках особового рахунку платника. Після повного надходження донарахованих сум працівник відділу обліку робить відповідні відмітки на Рішенні (вказує назву, номер і дату документа, що підтверджує сплату і суму платежу) та передає Рішення керівнику структурного підрозділу, в якому зберігається облікова справа платника.
У випадках незгоди з фактами, які викладені в акті, керівники підприємств мають право подати письмові пояснення мотивів незгоди. Рішення податкового органу може бути оскарження в місячний термін у вищевказаному податковому органі. У разі незгоди з результатом розгляду, рішення в податковій адміністрації, може бути оскаржено в судовому порядку.
У випадках встановлення фактів порушення податкового законодавства, за які передбачено кримінальну відповідальність (донарахування основного платежу більше 1700 грн.), усі матеріали перевірки передаються в податкову поліцію.
Згідно складеного та затвердженого Національного плану проведення документальних перевірок на 1999 рік та графіків проведення тематичних перевірок працівниками Коломийської об'єднаної державної податкової інспекції проведено 806 документальних та тематичних перевірок, з них у 391 випадку виявлено порушення податкового законодавства, результативність проведених перевірок складає 48,5 %. За результатами перевірок додатково нараховано до бюджету податків разом з фінансовими санкціями 2324,0 тис. грн., з яких сплачено до бюджету 1554,0 тис. грн., або 66,9 % до посадових осіб застосовано адміністративний штраф в сумі 32,0 тис. грн.
Таблиця № 5
Про результати контрольної роботи структурних підрозділів Коломийської податкової інспекції станом на 1 січня 2000 року.
найменування структурних підрозділів к-ть проведених перевірок з них:
у яких виявлено порушення додатково нараховано тис. грн. сплачено до бюджету сума адміністра-тивних штрафів тис. грн
управління оподаткування фізичних осіб 291 111 285 165 8
відділ місцевих податків і зборів 174 87 67 67 1
управління документальних перевірок 28 109 1423 1016 13
податкова міліція 113 84 549 306 10
Всього: 806 391 2324 1554 32
З загальної суми донарахувань по документальних перевірках донараховано податку на додану вартість разом з фінансовими санкціями 475,6 тис. грн., що складає 20,4 % до загальної суми донарахувань по всіх структурних підрозділах та 24,1 % до суми донарахуваннь управління документальних перевірок та податкової міліції, які перевіряють цей податок.
2.3 Напрями реформування ПДВ в сучасних умовах господарювання.
Одним із основних джерел надходження коштів до бюджету України є ПДВ.
ПДВ є найбільшим непрямим податком. Це порівняно новий для України податок, якій було введено з 1.10.92 р. Він замінив податок з обороту і податок з продажу, що діяли раніше.
Зміни економічної ситуації в Україні зумовили прийняття нового закону "Про податок на додану вартість", який було введено з 1.10.97 року.
Цей закон розширює поняття суб'єкта - платника податків. Згідно з статтею 2 це особа, що здійснює продаж з обсягом операцій понад 1200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
При цьому продажем, тобто об'єктом оподаткування вважається будь-які операції, що передбачають передачу права власності, розпорядження товарами, а також відчуженням результатів робіт (послуг), у тому числі операцій з безоплатного одержання (надання) товарів (робіт, послуг).
Нараховується ПДВ, який підлягає сплаті до бюджету, як різниця між загальною сумою податкових зобов'язань, що виникли у зв'язку із продажем товарів, (робіт, послуг) протягом звітного періоду, і сумою податкового кредиту за звітний період. Таке справляння цього податку в умовах дії нового законодавства є неоднозначними щодо різних платників податків. Так, із введенням таких понять, як податкове зобов'язання і податковий кредит, повна ставка в розмірі 20% до ціни реалізації та нульова ставка, положення Закону України "Про податок на додану вартість" дають можливість маніпулювати певними категоріями платників шляхом зрівняння податкового кредиту із податковим зобов'язанням або, ще гірше, заробляти на доходах державного бюджету шляхом отримання відшкодування податкового кредиту.
Тільки Коломийською податковою інспекцією за 1997 - 1999 роки було відшкодовано з бюджету на розрахункові рахунки платників 2690,9 тис. грн. [додаток 6]. Внайвигідніших умовах опинились суб'єкти підприємницької діяльності - посередники, які займаються експортом продукції.
Згідно п. 6.2.1 ст. 6 ЗУ "Про ПДВ" операції з продажу товарів, що були вивезені (експортовані) платником податку за межі митної території України обчислюється за нульовою ставкою, в той час, сума податку на додану вартість сплачена нарахована платником у звітному періоді у зв'язку з придбанням товарів (робіт, послуг), вартість яких відноситься до складу валових витрат виробництва (обігу) та основних фондів чи нематеріальних активів, що підлягають амортизації відноситься до податкового кредиту і підлягає бюджетному відшкодуванню.
Так за 1999 рік втрачається 8973,2 тис. грн. або 113,3 % від річних надходжень ПДВ до бюджету, теж саме за І квартал 2000 року - 1470,5 тис грн. або 75,5 %
Таблиця № 6
Про суми отримання пільг з оподаткування в розрізі окремих видів податків.
Розділ бюджет-ної класифі-кації Найменування, збору, іншого, обов'язкового платежу Сума податку неоплаченого через отримання пільг (тис. грн.) Сума сплачених податків Питома вага у %
1999 р. І кв. 2000р. 1999 р. І кв. 2000р. 1999 р. І кв. 2000р.
Податок на прибуток 2476,2 634,8 2949,9 1500,6 83,9 42,3
Податок з власників транспортних засобів 15,0 7,3 774,3 86,3 1,9 8,5
Плата за воду 26,8 - 40,9 14,7 65,5 -
Плата за землю 616,0 149,0 1423 183,7 43,3 81,1
ПДВ 8973,2 1470,5 7925,6 1647,9 113,2 75,5
Акцизний збір 167,6 - 1392,1 20,8 12,0 -
місцеві податки та збори 0,16 - 669,4 154 0,02 -
Всього 12274,96 2261,6 27481,0 7335 44,7 30,8
Таблиця № 7
Про суми отриманих пільг з оподаткування в

 
 

Цікаве

Загрузка...