WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → ПДВ в системі непрямого оподаткування (на базі місцевої под. адміністрації) - Курсова робота

ПДВ в системі непрямого оподаткування (на базі місцевої под. адміністрації) - Курсова робота

придбаних (споруджених) основних фондів (проведення інвентаризації) та нематеріальних активів;
рух коштів в касі та по рахунках платника: надходження, виплати, платежі в національній та іноземній валютах;
дані касових апаратів (по підприємствах, які відповідно до законодавства повинні їх застосовувати при проведенні розрахунків);
Крім того, проводяться також зустрічні перевірки основних постачальників платника податку, а у разі необхідності - клієнтів (покупців) платника; з метою визначення чи повністю платник обчислює і сплачує податок, контролю за правильністю визначення податкових зобов'язань та податкового кредиту порівнюються дані податкової звітності по ПДВ та податку на прибуток, застосовуються як прямі, так і непрямі методи визначення оборотів.
В ході документальної перевірки визначається правильність відображення у головний книзі оборотів по дебету і кредиту рахунків 641 "Розрахунки з бюджетом за податками та платежами" субрахунок "З ПДВ" та їх відповідність сумам відображеним в податкових деклараціях за період що перевіряється.
Суми податкових зобов'язань по сплаті податку на додану вартість відображаються по кредиту рахунків 641 "Розрахунки з бюджетом за податками та платежами" субрахунок " З податку на додану вартість" у кореспонденції з рахунками:
701 "Доходи від реалізації" у випадках відвантаження готової продукції, товарів, інших матеріальних цінностей, передачі нематеріальних активів, виконання робіт, послуг, в оплату за які кошти від покупців на дату відвантаження (передачі, виконання) підприємство не одержало, а також у випадках одержання готівкових коштів за товари, послуги;
643 "Податкові зобо'язання" субрахунок 1 "З податкових зобов'язань" у випадках зарахування на рахунки підприємства в установах банків коштів від покупців (замовників) в оплату продукції, товарів, інших матеріальних цінностей, нематеріальних активів, робіт, послуг, що підлягають відвантаженню (передачі, виконанню). Після відвантаження попередньо оплаченої продукції, товарів, робіт, інших матеріальних цінностей, виконання робіт, послу рахунок 701 "Доходи від реалізації" дебетується в кореспонденції з рахунком 643 "Податкові зобов'язання" субрахунок 1 "З податкових зобов'язань" (перевіряється відомість № 16 (з відвантаження та реалізації товарів), банківські (журнал-ордер № 2) та касові документи (журнал-ордер №1), податкові накладні, книга обліку продажу товарів).
Суми податкового кредиту з податку на додану вартість, на які підприємство має право зменшити податкові зобов'язання, відображаються по дебету рахунка 641 " Розрахунки з бюджетом за податками та платежами" субрахунок "З ПДВ" у кореспонденції з рахунками:
631 "Розрахунки з постачальниками і підрядниками", 374 "Розрахунки за претензій", 377 "Розрахунки з різними дебіторами і кредиторами" у випадках одержання сировини, матеріалів, товарів, інших товаро - матеріальних цінностей, нематеріальних активів, виконання робіт, послуг до оплати їх вартості та у випадках одержання зазначених товаро - матеріальних цінностей (робіт, послуг) за бартерним характером після відвантаження продукції, товарів, виконання робіт, послуг:
311 "Поточні рахунки в національній валюті", 312 "Поточний рахунок і іноземній валюті", 313 "Інші рахунки в банках", 601 "Короткострокові позики" - у випадках попередньої оплати до одержання товаро - матеріальних цінностей. Одночасно на суму податкового кредиту кредитується рахунок 643 "Податкові зобов'язання" субрахунок 2 "З податкового кредиту" у кореспонденції з дебетом рахунків 631 "Розрахунки з постачальниками і підрядниками", 681 "Розрахунки за авансами одержаними", 377 "Розрахунки з іншими дебіторами та кредиторами", після одержання сировини, матеріалів, товарів, інших матеріальних цінностей, вартість яких сплачена раніше, дебетується рахунок 643 "Податкові зобов'язання" субрахунок 2 "З податкового кредиту" у кореспонденції з кредитом рахунків 631, 377.
У випадках одержання сировини та інших товаро - матеріальних цінностей за бартерним контрактом до відвантаження продукції сума ПДВ з одержаних цінностей відображається по дебету рахунка 643 "Податкові зобов'язання" субрахунок 2 "З податкового кредиту" у кореспонденції з рахунками 631, 377. Одночас така сума відображається по дебету рахунка 643 субрахунок 1 "З податкових зобов'язань" у кореспонденції з рахунком 641 "Розрахунки з бюджетом" субрахунок 1 "З ПДВ". Після відвантаження продукції за тим же бартерним контрактом, сума ПДВ відображається по дебету рахунка 701 "Доходи від реалізації" в кореспонденції з рахунком 643 "Податкові зобов'язання" субрахунок 1. "З податкових зобов'язань". Одночасно по дебету рахунка 641"Розрахунки з бюджетом" субрахунок "З ПДВ" у кореспонденції з рахунком 643 "Податкові зобов'язання" субрахунок 2 "З податкового кредиту" відображається сума податку на додану вартість, на яку підприємство набуло право зменшити податкове зобов'язання. (Перевіряється журнал № 6).
На рахунок 641"Розрахунки з бюджетом" відносяться тільки обороти, які відносяться до валових витрат підприємства і підтверджені податковою накладною.
Якщо ж йдеться про потреби невиробничого характеру, суми ПДВ слід внести на рахунок відповідних джерел фінансування (прибутку і ін.). Для перевірки цього питання використовуються відповідні розрахункові документи за якими перевіряється, які саме матеріальні цінності були одержані (оплачені), та журнал ордери № 6, за якими встановлюється за рахунок яких джерел фінансування віднесений ПДВ по відповідних матеріальних ресурсах.
При перевірціправильності віднесення в дебет рахунку 641 податку сплаченого придбані основні фонди, слід визначати: чи належать ці фонди згідно з класифікатором до основних виробничих фондів (адже ПДВ по невиробничих фондах на розрахунки з бюджетом не відносяться).
У разі коли підприємство здійснює операції, що звільнені від оподаткування або не є об'єктом оподаткування суми ПДВ сплачені (нараховані) у зв'язку з придбанням сировини, матеріалів, товарів, та ін., вартість яких включається до складу валових витрат виробництва (обігу) та основних фондів відображаються по дебету рахунків 04 "Нематеріальні активи", 33 Капітальні вкладення", з кредитом рахунків 311, 313, 631, 511, 377. та включенні до валових витрат.
Суми податку на додану вартість, перераховані до бюджету, відображаються по дебету рахунка 641 "Розрахунки з бюджетом" субрахунок "З ПДВ" у кореспонденції з кредитом рахунка 641 "Розрахунок з бюджетом" субрахунок "З ПДВ".
Після перевірки правильності відображення оборотів по дебету і кредиту рахунку 641"Розрахунки з бюджетом", перевіряється правильність арифметичного підрахунку оборотів за цим рахунком, а також їх відповідність сумам ПДВ, відображеним у деклараціях.
Якщо за результатами документальної перевірки не було виявлено порушень податкового законодавства, факт проведення перевірки оформляється довідкою відповідно до порядку оформлення і реалізації документальних перевірок щодо дотримання податкового законодавства суб'єктами підприємницької діяльності - юридичними особами, затвердженого наказом

 
 

Цікаве

Загрузка...