WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → ПДВ в системі непрямого оподаткування (на базі місцевої под. адміністрації) - Курсова робота

ПДВ в системі непрямого оподаткування (на базі місцевої под. адміністрації) - Курсова робота

Б.
"Податкові зобов'язання", колонка Б:
ряд. 1+ряд.6+ряд.7 ряд.8=ряд.9 - загальний обсяг податкових зобов'язань за звітній період.
Розділ ІІ "Податковий кредит", колонка Б:
ряд.10а+ряд.12а+ряд.12б ряд.16 = ряд.17-заг. обсяг податкового кредиту за звітний період;
у ряд.10а: колонка А 20%=колонка Б.
При перевірці Додатку 2 до декларації "Розрахунок корегувань сум ПДВ" необхідно перевірити як арифметично, так і проаналізувати, по-перше: наскільки правильно вказано, зменшується чи збільшується податкове зобов'язання, чи податковий кредит (тобто рядок 8 чи 16 декларації заповнюється з "-" чи "+"), оскільки на практиці платники досить часто припускаються помилок у значеннях; по-друге: проаналізувати, що ж саме і чи правомірною є причина коригування, тобто проаналізувавши причини коригування податкових зобов'язань та податкового кредиту, вказані платником. Дані цього додатку в картку особового рахунку платника не заносяться.
Перевіряється правильність заповнення розділу ІІІ податкової декларації "Розрахунки з бюджетом за звітній період".
При перевірці недостатньо арифметичних підрахунків, необхідно оцінити правильність і повноту заповнення цього розділу, оскільки саме при його заповненні платники припускаються найбільшої кількості помилок.
У розділі ІІІ можуть бути заповненні одночасно рядки 18а і 18б, оскільки вони є одним і тим же показником розрахунку, але з різним значенням: або "+" або "-", те ж стосується рядків 20, 21, 23а та 23б податкової декларації за повною формою та рядків 23:24 скороченої податкової декларації, якщо заповненні рядки 2 (Розділу І) та 23б (Розділу ІІІ) - рядки 25-27 податкової декларації не заповнюються і обов'язковим є подання додатка З "Розрахунок частки бюджетного відшкодування" до податкової декларації. В податковій декларації вказується не сума бюджетного відшкодування, оскільки досить важко визначити точно суму, яка буде визначена як бюджетне відшкодування. Після розрахунку значень рядка 23б спочатку в рахунок податкової заборгованості по ПДВ, а потім в погашенні податкових зобов'язань трьох наступних звітних періодів, а порядок здійснення бюджетного відшкодування залишку суми, вказаної в рядку 23б - в рахунок платежів чи на рахунок в установі банку, у відсотковому виразі.
Відшкодування на розрахунковий рахунок сум ПДВ які були визначені платником в податкових деклараціях як такі, що зараховуються в рахунок наступних платежів, і в наступних звітних періодах непогашені податковими зобов'язаннями (було відсутнє значення рядка 23а в податковій декларації) проводиться не пізніше, ніж через три звітні періоди після подання такої заяви (відповідно до строку бюджетного відшкодування, встановленого Указом Президента України від 07.08.98 р. № 587/98 "Про деякі зміни в оподаткуванні"). До моменту проведення відшкодування на розрахунковий рахунок в обов'язковому порядку повинна бути завершена перевірка платника на предмет правильності визначення суми задекларованої до відшкодування.
В 1999 році працівниками Коломийської податкової інспекції було проведено 135 перевірок суб'єктів підприємницької діяльності на предмет правомірності визначення суми задекларованої до відшкодування на розрахунковий рахунок.
Задекларовано платниками до відшкодування 1738,2 тис. грн. з них на розрахунковий рахунок 1122,8 тис. грн., відшкодовано з бюджету на розрахункові рахунки платників 1022,8 тис. грн. За чотири місяці 2000 року задекларовано до відшкодування 2848,5 тис. грн. Фактично відшкодовано 1226,5 тис. грн. з них:
на розрахунковий рахунок платника - 685,0 тис. грн.;
оформлено протоколи згідно постанови КМУ від 07.12.99 р. №2215 - 20,4 тис. грн.;
повне зарахування в рахунок наступних платежів по ПДВ - 511,6 тис. грн.;
зараховано на інші платежі - 9,5 тис. грн.
Не відшкодовано з бюджету в термін передбачений законодавством - 1622,0 тис. грн станом на 01.05.2000 р.
Якщо за результатами перевірки виявлено помилки та є необхідність донарахувати або зменшити задекларовану суму ПДВ, або виникли підстави передати податкову декларацію для проведення документальної перевірки, за результатами попередньої перевірки складається Довідка про попередню перевірку податкової декларації по ПДВ (форма довідки затверджена наказом ДПА України від 10.04.98 року № 179); при цьому у разі донарахування за результатами попередньої перевірки суми ПДВ (якщо розмір податку, вказаний платником у декларації, є меншим за розмір, що випливає з поданих платником розрахунків) виписується Розпорядження про внесення змін у визначену платником суму податку, що підлягає донарахуванню. Форма розпорядження визначена додатком ; до Порядку податкового обліку ПДВ затвердженого наказом ДПА України від 06.07.98 р. № 330. "Про оперативно - бухгалтерський облік податку на додану вартість".
У разі виявлення завищеної суми податку, тобто коли за результатами перевірки виявлено, що платником задекларовано до нарахування (в ряд.23а) більш, ніж визначено розрахунками або ж задекларовано до відшкодування (в ряд. 23.б) менше ніж визначено розрахунками, платник запрошується до податкової інспекції з відповідними документами податкового обліку для перевірки.
За результатами перевірки в пункті 4 розділу IV податкової декларації робиться відповідний запис: "Помилок не виявлено. Сума ПДВ, задекларована до відшкодування, залишена без змін;
"Передано для проведення документальної перевірки, Довідка додається";
"Виявлено помилки, донараховано суму ПДВ, Довідка та розпорядження додаються".
При цьому, у разі зменшення суми ПДВ, задекларованої до відшкодування, за результатами попередньої чи документальної перевірки такезменшення проводиться в першу чергу за рахунок рядка 24 податкової декларації, а коли суми, вказаної в рядку 24 недостатньо, то за рахунок рядка 25.
При зменшенні обчисленних до сплати сум податку сума різниці зараховується платнику до чергових платежів або повертається йому на підставі письмової заяви у відповідності із чинним законодавством.
За 1999 рік камерально перевірено 8556 декларацій по податку на додану вартість, з них у 88 випадках встановлено порушення, дораховано ПДВ разом з фінансовими санкціями 85,9 тис. грн., накладено адмінстягнення на посадових осіб на суму 8,2 тис. грн.
Документальні перевірки декларацій по ПДВ проводяться податковими інспекторами відділу документальних перевірок, з виходом на підприємство у строки встановлені Національним планом проведення документальних перевірок, який складається на рік і затверджується в головній податковій адміністрації України.
При документальній перевірці податковий інспектор використовує банківські та розрахункові документи, дані аналітичного та синтетичного бухгалтерського обліку, податкового обліку, зокрема відомість № 16, "Реалізація", журнали - ордера № 2,3, 6, 8, головну книгу, книги обліку продажу та придбання товарів, податкові накладні.
Проведення документальної перевірки не може обмежуватись лише переглядом документів платника.
Під час проведення документальної перевірки перевіряється:
наявність товарів та

 
 

Цікаве

Загрузка...