WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → ПДВ в системі непрямого оподаткування (на базі місцевої под. адміністрації) - Курсова робота

ПДВ в системі непрямого оподаткування (на базі місцевої под. адміністрації) - Курсова робота

Міністерство освіти та науки УкраїниЧернівецький державний університет
імені Юрія Федьковича
Економічний факультет
кафедра фінанси.
Допустити до захисту
зав. кафедрою
к. е. н., доцент Черватюк М. В.
__________________________
"__" _________________ …
Кваліфікаційна робота
на тему:
"ПДВ в системі непрямого оподаткування"
(на базі Коломийської об'єднаної державної податкової інспекції)
студент ІV курсу
спеціальність "Фінанси і кредит" Дячук А. І.
науковий керівник
к. е. н., доцент Лопатинський Ю. М.
Чернівці 2000 рік.
ЗМІСТ
Вступ. 3
Розділ І. Теоретичні засади функціонування ПДВ в умовах ринкової економіки.
1.1 Економічна природа та значення ПДВ 5
1.2 Методика розрахунку податку на додану вартість 23
Розділ ІІ. Діяльність Коломийської оДПІ по справлянню ПДВ в Державний бюджет
2.1 Облік платників ПДВ у Коломийському районі 33
2.2 Контрольна діяльність податкової служби за повнотою та своєчасністю сплати ПДВ 44
2.3 Напрямки реформування ПДВ в сучасних умовах господарювання 57
Висновки і пропозиції 66
Список використаної літератури 69
Додатки
ВСТУП
На даному етапі свого розвитку молода українська держава - прагне створити ефективну податкову систему. Ми знаємо, що податки перебувають на перехресті економічних ресурсів різних груп платників та споживачів державних ресурсів. Задовольнити вимоги всіх можна тільки завдяки знайденому компромісу.
Життєздатність і надійність податкової системи залежить від двох чинників. По-перше, від правильності побудови цієї системи, адже нераціонально побудована податкова система не може надійно функціонувати - тут нащо не допоможе. По-друге, від рівня організації податкової служби держави і налагодженості податкової роботи. Хороша податкова служба ще може якось підтримувати хитку податкову систему, недієздатна ж загрожує розвалом навіть ідеальної податкової системи.
Для виконання своїх функцій податкова система повинна відшліфувати роботу кожного податку, а також установити контроль за його справлянням. Особливо це стосується податків, забезпечують надходження значної частки доходів до бюджету, зокрема ПДВ.
З вище наведених причин випливає надзвичайна актуальність такої теми, як "Суть ПДВ та контроль за його надходженням з боку податкових органів".
Метою даної бакалаврської роботи є реальне відображення роботи ПДВ в Україні, виявлення його позитивів та негативів, недоліків та переваг, а також надання пропозицій щодо усунення цих недоліків.
Податок на додану вартість звичайно кращий ніж податок з обороту, що був раніше, але і в ньому є недоліки, які гальмують розвиток виробництва та економічний ріст в державі. Отже перед нами залишається основне завдання: знайти компроміс між фіскальною функцією ПДВ та інтересами виробників. А інтереси держави будуть повністю задоволені при оптимальному надходжені коштів в бюджет за рахунок податку на додану вартість, і, з другох сторони, при зростанні обсягів виробництва і підвищення ділової активності суб'єктів господарювання.
Об'єктом дослідження роботи є не прямий податок - податок на додану вартість, а також робота податкової служби по контролю за надходженням податку в бюджет.
Об'єкт дослідження є доволі обширний, тому завданням самого дослідження є якомога багатосторонніше його розкриття. Перш за все звичайно потрібно розкрити суть і роль ПДВ в податковій системі, також його розвиток в Україні. Дуже важливо глибоко дослідити методику визначення податку на додану вартість, його фіскальне та економічне значення.
Другим важливим моментом дослідження є аналіз контрольної діяльності податкової служби за повнотою та своєчасністю сплати ПДВ. Це, в свою чергу, не можливо зробити не розглянувши облік платників податку в бюджет. Дослідити потрібно також і всі можливі, реальні для нашої держави, напрямки розбудови і вдосконалення ПДВ. Це буде логічним завершенням всієї роботи.
Практична сторона дослідження буде проводитись на основі даних Коломийської об'єднаної державної податкової інспекції, що утворилась в результаті об'єднання ДПІ міста та ДПІ Коломийського району з метою скорочення штату податківців і витрат на їх утримання та ефективнішого використання трудових ресурсів.
Розділ І. Теоретичні засади функціонування ПДВ в умовах ринкової економіки.
1.1 Економічна природа та значення ПДВ
На сьогоднішній день в Україні існує своя податкова система, яка не є простим копіюванням досвіду інших країн. Адже податкова система має відображати конкретні умови конкретної країни, рівень розвитку економіки, соціальної сфери, її зовнішню та внутрішню політику, традиції народу, географічне положення, кліматичні умови та безліч інших чинників. В зв'язку з цим склад податкової системи, структурні співвідношення окремих податків їх обчислення, форми розрахунків, організація податкової служби можуть значно відрізнятись.
Сучасний етап податкової системи України можна охарактеризувати як закладання підвалин. Зроблено за короткий час досить багато. Здійснено перехід до системи формування доходів бюджету на податковій основі, реформована сама податкова система шляхом впровадження податків, характерних для країн з розвинутою ринковою економікою. Розроблено і відображено (хоча й далеко не досконало) законодавство з питань оподаткування, його інструктивне та методичне забезпечення, створена сучасна податкова адміністрація із сучасною організаційною структурою.
Існує ряд основних податків, які дістали загально світове визнання, хоча механізм їх справляння може суттєво відрізнятись в конкретній країні. До них належать прямі і не прямі податки, та інші збори й обов'язкові платежі. З точки зору вирішення фіскальних завдань непрямі податки завжди ефективніші за прямі. Одним із основних видів непрямих податків є ПДВ.
Податок на додану вартість - це частина новоствореної вартості на кожному етапі виробництва продукції (виконання робіт, надання послуг), що надходить до бюджету після їх реалізації. Інакше кажучи, ПДВ - це непрямий податок, який стягується до бюджету у вигляді надбавки до ціни товару, який сплачується споживачами.
Незважаючи на те, що податок на додану вартість використовується в Україні вже 8 років, він був і залишається "terra incognito" як для платників, так і збирачів. ПДВ, був запроваджений як альтернатива податку з обороту та податку з продажу. Це був цікавий експеримент , бо за своїм змістом ПДВ найкраще працює в демонополізованій економіці з мінімальним застосуванням "внутрішньокорпоративних" цін та відсутністю так званих "зв'язаних осіб". Натомість, головна мета планової системи є зворотною - підтримання планового ціноутворення, збереження єдиного власника в особі держави.
Слід зазначити, що становлення податку на додану вартість в Україні проходило в 2 етапи: до 01.10.1997 року і після.
Коротко підсумовуючи викладене, можна визначити основні риси діючої до 01.10.1997року системи оподаткування добавленої вартості.
" відсутній механізм бюджетної компенсації стійкого дебетового сальдо;
" відсутні

 
 

Цікаве

Загрузка...