WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Методика складання і аудит фінансової звітності - Реферат

Методика складання і аудит фінансової звітності - Реферат

результати на основі прямого зв'язку між ними та отриманими доходами.
Порядок складання розділу І Звіту про фінансові результати "Фінансові результати"
Розділ І Звіту про фінансові результати призначений для визначення чистого прибутку (збитку) звітного періоду. Із цією метою у формі Звіту передбачається послідовне зіставлення його статей. Це досягається використанням класифікації доходів і витрат за видами діяльності і функціями (табл. 9.8). Кожна стаття базується на даних певного рахунка (субрахунка) доходів (класу7) і витрат (класу 9 або 8).
Процес розрахунку прибутку (збитку) звітного періоду і заповнення розділу І Звіту про фінансові результати може бути поділений на такі кроки:
1. Визначення чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, послуг).
2. Розрахунок валового прибутку (збитку).
3. Визначення фінансового результату - прибутку (збитку) - від операційної діяльності.
4. Розрахунок прибутку (збитку) від звичайної діяльності до оподаткування
5. Визначення прибутку (збитку) від звичайної діяльності.
6. Визначення чистого прибутку (збитку) звітного періоду.
Відзначимо, що результати кроків 1, 2 та 4 розраховуються під час складання Звіту форми №2, тоді як показники фінансових результатів за кроками 3 - 6 формуються на субрахунках рахунка 79 "Фінансові результати".
В узагальненому вигляді техніка складання Звіту про фінансові результати подана у табл.2.4. Як видно з табл. 2.4. у разі застосування для обліку витрат лише рахунків класу 8 заповнення таких статей як "Адміністративні витрати", "Витрати на збут", "Інші витрати операційної діяльності" потребує відповідно організованого аналітичного обліку на кожному з рахунків економічних елементів.
Таблиця 2.4. Узагальнення техніки складання розбілу І
Звіту про фінансовіц результати.
Стаття Код рядка Підстава для заповнення
У разі використання рахунків витрат класу 8 У разі використання рахунків витрат класу 9
1 2 3 4
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 010 Обороти за субрахунками:
Кт 701
Кт 702
Кт 703
Податок на додану вартість 015 Обороти за рахунками (субрахунками)
Кт 64-Дт 701,702,703
Кт 64-Дт 701,702,703
Кт 64, 65 Дт 701,702,703
Дт 701,702,703 - Кт 704
Акцизний збір 020
025
Інші вирахування з доходу 030
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 035 Рядок 010 - рріядки015, 020, 025, 030
Або
Дт 70 - Кт 44
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 040 Обороти
Дт 791 - Кт 26
Дт 791 - Кт 28
Дт 791 - Кт 23 Субрахунки
901
902
903
Валовий:
Прибуток
Збиток
050
Рядок 035 - рядок 040
055
060 Рахунок 71
Обороти Рахунки
Адміністративні витрати 070 Дт 791 - Кт 80-84 92
Витрати ннна збут 080 Дт 791 - Кт 80-84 93
Інші операційні витрати 090 Дт 791 - Кт 80-84 94
Фінансові результати від операційної діяль-ності:
Прибуток
Збиток
100 Субрхунок 791або рідок 050 (055)
+(-)
рядки 060, 070, 080, 090
105
Дохід від участі у капіталі 110 Обороти:
Дт 72 - Кт 441
Дт 73 - Кт 441
Дт 74 - Кт 441
Інші фінансові доходи 120
Інші доходи 130
Фінансові витрати 140 Дт 79 - Кт 85 Рахунок 95
Втрати від участі у капіталі 150 Дт 79 - Кт 85 Рахунок 96
Унші витрати 160 Дт 79 - Кт 85 Рахунок 97
Фінансові результати від звичайної діяль-ності до оподаткування:
Прибуток
Збиток
170
Рядок 100 (105)
+(-) рядки 110, 120, 130, 140, 150, 160
175
Податок на прибутоквід звичайної діяльності
180
Дт 79 - Кт 85
Дт 79 - Кт 981
Фінансові результати від звичайної діяль-ності :
Прибуток
Збиток
190
Обороти за субрахунками:
Дт 791, 792, 793 - Кт 441
195 Дт 442 - Кт 791, 792, 793
або
рядок 170(175) - рядок 180
Надзвичайні:
Доходи
Витрати
200
Рахунок 75
205 Дт 794 - Кт 85 Рахунок 99
Податки з звичайного прибутку 210 Дт 794 - Кт 85 Субрахунок 982
Чистий:
Прибуток
Збиток
220 Обороти
Дт 79 - Кт 441
Дт 442 - Кт 79
або
рядки 190(195) +(-) рядкри 200, 205, 210
225
Крок 1. Визначення чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг визначається під час складання Звіту про фінансові результати шляхом вираху вання з доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) від відних податків, зборів, знижок тощо (рис. 2.5.)
У статті "Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)" відображається загальний дохід (виручка) від реалізації продукції, товарів або послуг (кредитові обороти за субрахунками 701 - 703), тобто без вирахування наданих знижок, повернення проданих товарів та податків з продажу (податку на додану вартість, акцизного збору тощо), який відповідає критеріям визнання доходу.
У статті "Податок на додану вартість" указується сума податку на до вартість, яка була включена до складу доходу (виручки) від реалізації продукції.
Податок на додану вартість (рядок 015)
Акцизний збір (рядок 020)
Інші збори або податки з обороту (рядок 025)
Інші вирахування з доходу (рядок 030)
Рис. 2.5.Розрахунок чистого доходу (виручки) чистого доходу від реалізації продукції.
(товарів, робіт, послуг) і відображена по дебету субрахунків 701 - 703 та кредиту рахунку 64.
У статті "Акцизний збір" підприємства - платники акцизного збору відображають суму, яка врахована у складі доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг). В обліку необхідна інформація міститься по дебету субрахунків 701 - 703 та кредиту рахунка 64.
Підприємства, які сплачують інші збори або податки з обороту, показують їх суму у вільному рядку Звіту про фінансові результати (дебет субрахунків 701 -703 та кредит рахунків 64, 65).
Наприклад, підприємство, яке реалізує ювелірні вироби, буде відображати тут суму відрахувань до Пенсійного фонду України (5 % від ціни реалізації).
Надані знижки, повернення товарів та інші суми, що підлягають вирахуванню з доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), відображаються у статті "Інші вирахування з доходу" (субрахунок 704). Зауважимо, що при здійсненні таких операцій необхідне коригування пов'язаних із цими сумами непрямих податків і платежів, яке одночасно відображається по дебету рахунків 64 та 65.
В обліку сума чистого доходу буде відображена оборотами з дебету рахунка 70 "Доходи від реалізації" у кредит субрахунка 791 "Результат основної діяльності".
Крок 2. Розрахунок валового прибутку.
Валовий прибуток (збиток) розраховується (рис. 2.6.) як різниця між чистим доходом від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) і собівартістю реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг).
Рис. 2.6. Розрахунок валового прибутку
У

 
 

Цікаве

Загрузка...