WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Методика складання і аудит фінансової звітності - Курсова робота

Методика складання і аудит фінансової звітності - Курсова робота

"Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) показується:
o виробнича собівартість реалізованої продукції (робіт, послуг) або собівартість реалізованих товарів, яка в обліку списана з кредиту рахунка 90 в дебеті рахунка 79;
o нерозподілена частина умовно-постійних загальновиробничих витрат, в обліку відображається окремою проводкою з кредиту рахунка 91 в дебет рахунка 90;
o понаднормативні витрати, які також списані з кредиту відповідних рахунках витрат у дебет рахунка 90.
В обліку таку інформацію можна знайти шляхом зіставлення обороті дебету рахунка 70 "Доходи від реалізації" у кредит субрахунка 791 ""Результати основної діяльності" та з кредиту рахунка 90 "Собівартість реалізації" у дебет цього ж субрахунка 791.
Крок 3. Визначення фінансового результату від операційної діяльності.
Фінансовий результат - прибуток (збиток) - від операційної діяльності визначається як алгебраїчна сума валового прибутку (збитку), іншого операційного доходу, адміністративних витрат, витрат на збут та інших операційних витрат (рис. 2.7.). Його сума відображається в обліку на субрахунку 791.
У статті "Адміністративні витрати" відображається сума загальногосподарських витрат, пов'язаних з управлінням та обслуговуванням підприємства, що відображені в обліку на рахунку 92 і в кінці звітного періоду (або місяця) списані в дебет рахунка 791.
У статті "Інші операційні витрати" відображаються усі інші витрати, що виникають у процесі операційної діяльності підприємства (крім витрат, що включаються до собівартості продукції, товарів, робіт, послуг та адміністративних витрат). В обліку вони збираються по дебету рахунка 94 і в кінці звітного періоду (або щомісячно) списуються в дебет субрахунка 791.
?
Адміністративні витрати
(рядок 070)
Витрати на збут
(рядок 070)
Інші операційні витрати
(рядок 090)
Рис. 2.7. Розрахунок фінансового результату від операційної діяльності
В обліку інформація про фінансовий результат від операційної діяльності акумулюється на субрахунку 791 у кінці звітного періоду (або щомісяця), а потім списується на субрахунок 441 "Прибуток нерозподілений" або 442 "Непокриті збитки".
Крок 4. Розрахунок фінансового результату - прибутку (збитку) -(звичайної діяльності до оподаткування.
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування визначається як алгебраїчна сума прибутку (збитку) від операційної діяльності, фінансових та інших доходів (прибутків), фінансових та інших витрат (рис.2.8).
У статті "Дохід від участі в капіталі" відображається дохід, отриманий від інвестицій в асоційовані, дочірні або спільні підприємства, облік яких ведеться методом участі в капіталі на субрахунках рахунка 72. У кінці звітного періоду (або щомісяця) він списується з дебету рахунка 72 у кредит субрахунка 792.
Дохід від участі у капіталі
(рядок 110)
Інші фінансові доходи
(рядок 130)
Інші доходи
(рядок 130)
Фінансові витрати
(рядок 140)
Втрати від участі в капіталі
(рядок 150)
Інші витрати
(рядок 160)
Рис. 2.8. Розрахунок фінансового результату від звичайної діяльночті до оподаткування
Стаття "Інші фінансові доходи" включає:
o дивіденди одержані;
o відсотки одержані та
o інші доходи, отримані від фінансових операцій (крім доходів, які обліковуються методом участі в капіталі). Усі вони облічуються на рахунку 73 " Інші фінансові доходи", які в кінці звітного періоду (або щомісяця) переносяться на субрахунок 792.
У статті "Інші доходи" показується дохід від реалізації фінансових інвестицій, необоротних активів і майнових комплексів; дохід від неопераційних курсових різниць та інші доходи, які виникають у процесі звичайної діяльності, але не пов'язані з операційною діяльністю підприємства, що відображаються на рахунку 74.
До статті "Фінансові витрати" включаються витрати на відсотки та витрати підприємства, пов'язані із залученням позикового капіталу. Вони накопичуються на рахунку 95 і в кінці звітного періоду (або щомісяця) списуються на субрахунок 792.
У статті "Втрати від участі в капіталі" відображається збиток, спричинений інвестиціями в асоційовані, дочірні або спільні підприємства, облік яких провадиться методом участі в капіталі на рахунку 96 "Втрати від участі в капіталі".
У статті "Інші витрати" відображаються інші витрати, які виникають у процесі звичайної діяльності (крім фінансових витрат), але не пов'язані з операційною діяльністю підприємства, облік яких здійснюється на рахунку 97.
Нагадаємо, що фінансові доходи і витрати, доходи і втрати від участі в капіталі переносяться з відповідних рахунків до субрахунка 792 "Результат фінансових операцій", тоді як інші доходи та інші витрати звичайної діяльності - на субрахунок 793 "Результат іншої звичайної діяльності". Саме зіставлення кредитових та дебетових оборотів за субрахунками 791, 792 та 793 дає можливість розрахувати фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування.
Крок 5. Розрахунок фінансового результату - прибутку (збитку) - від звичайної діяльності
Прибуток від звичайної діяльності визначається як різниця між прибутком від звичайної діяльності до оподаткування та сумою податків з прибутку. Збиток від звичайної діяльності дорівнює збитку від звичайної діяльності до оподаткування та сумі податку на прибуток (рис. 2.9.).
У статті "Податки на прибуток" показується сума податків на прибуток і звичайної діяльності, розрахована на підставі суми прибутку до оподаткування, визначеного за податковою декларацією, за вирахуванням тимчасових різниць та діючої ставки податку на прибуток. В обліку вона відображена по дебету субрахунка 981 "Податки на прибуток від звичайної діяльності".
Рис. 2.9. Розрахунок фінансового результату від звичайної діяльності.
В обліку інформація, необхідна для розрахунку фінансового результат звичайної діяльності після оподаткування, зібрана на субрахунках 791, 792, 793 (фінансовий результат до оподаткування) та 981 (податокна прибуток від звичайної діяльності).
В обліку інформація, необхідна для розрахунку фінансового результат звичайної діяльності після оподаткування, зібрана на субрахунках 791, 792, 793 (фінансовий результат до оподаткування) та 981 (податок на прибуток від звичайної діяльності).
?
Рис. 2.10. Розрахунок чистого прибутку (збитку)
Збитки від надзвичайних подій відображаються за вирахуванням суми, на яку зменшується податок на прибуток від звичайної діяльності внаслідок цих збитків.
У статті "Податки з надзвичайного прибутку" (субрахунок 982) відображається сума податків, що підлягає сплаті з прибутку від надзвичайних подій.
В обліку фінансовий результат від надзвичайних подій відображається на субрахунку 794, куди в кінці звітного періоду (або щомісяця) списуються надзвичайні доходи, витрати і податок з надзвичайного прибутку.

 
 

Цікаве

Загрузка...