WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Метод управлінського обліку - Реферат

Метод управлінського обліку - Реферат

затрат;
- облік постійно розподіляємих затрат;
На основі часткових затрат виникли:
- багатоступенський облік затрат;
- облік відшкодувань граничних стандартних затрат;
- облік відшкодування постійних затрат;
3. Розрахована частина завдання
1) згрупувати витрати за статтями калькуляції;
2) згрупувати витрати за статтями калькуляції;
Виділити такі основні статті:
а) прямі матеріальні штрафи;
б)прямі витрати на оплату праці;
в)інші прямі витрати;
г)загально виробничі витрати;
д)адміністративні витрати;
е)витрати на збут;
є)інші операційні витрати;
Результати групування витрат подати у вигляді таблиці 2.
3)Скласти фактичну калькуляцію витрат на виготовлення кальк. у стокерному, і складальному цехах (по загальній кількості виробів (на одиницю виробу) застосовують систему нових і змінних витрат.
Для проведення розподілу непрямих витрат за основу прийняти суму основної заробітної плати виробничих робітників.
Додаткові вихідні дані.
1) оподаткований прибуток за звітний період складає 1 тис. грн..;
2) вартість основних засобів столярного цеху 15 тис. грн..;
3) кількість одиниць виготовленої продукції скл. за звітний період 5 тис. грн..;
4) частка змінних витрат у складі:
- загальновиробничих витрат - 30%;
- адміністративних витрат - 20%;
- витрати на збут -25%;
- інших операційних витрат - 10%;
5) ТзОВ "Затишок" займається виготовленням і реалізацією меблів. Протягом звітного періоду підприємства виконало такі господарські операції:
Зміст операції Сума грн.
1.Нараховано з/п робітникам:
- столярного цеху;
- складального цеху;
1420
1843
2. Нараховано доплату за не-во бум-ю:
- столярного цеху;
- складального цеху;
100
20
3. Нараховано відпускні (щорічна відпустка)
- столярного цеху;
- складального цеху;
200
100
4. Нараховано оплату за час відпустки у зв'язку з навчанням у вузі:
- прац. столярного цеху;
100
5. Нараховано з/п нерівному персоналу:
- столярного цеху;
- складального цеху;
- директорові, головному бухгалтерові ТзОВ:
- прибиральниці офісу;
300
400
500
100
6. Нарахован премію з фонду економічного стимулюванні:
- столярного цеху;
- складального цеху;
- головному бухгалтеру;
200
100
100
7. Нараховано податків на нарах. з/п
- у пенс. фонд (1%)
- соцстрах (1%);
- фонд соц. заходів на випадок безробіття (1%);
- фонд соц. страхування з тимчасової втрати працездатності (1,2%); 230,29
54,83
54,83
54,83
65,80
8.Відпущено:
а) в столярний цех:
- ДСП;
- дерев'яна дошка;
б) у складальний цех з столярного цеху вироби:
- дверні замки;
- дверні ручки;
- фарба меблева;
- клей меблевий;
- лак меблевий;
- тканина меблева.
60,83
17,00
700
570
319
100
2000
500
2000
9. Видано спецодяг працівникам склад. цеху: 400
10. Видано канцтовари головному бухгалтеру: 100
11.Оплачено МП "Міст" за транспортування:
-ДСП;
-дверних замків і ручок;
200
200
12.Сплачено за використану воду:
-цех столярний;
-цех складський;
100
80
13. Спожита електроенергія:
а) цех столярний:
- тех. цілі;
- освітлення;
б) цех складський:
- тех. цілі;
- освітлення;
в) офіс:
200
20
100
20
20
14. Залишки столярних відходів:
- з цеху столярного;
- з складського цеху;
200
180
15. Амортизація приміщень:
- цеху столярного;
- складського;
- офісу;
474
767,5
500
16.Амортизація обладнання:
- цех столярний;
- цех складський;
500
500
17. Знос комп'ют. офісі. 100
18. Знос комп'ют. програм. 50
19.Придбано і передано в експлуатацію:
- ксерокс;
- кофе варку:
а) стол. цех;
б)склад. цех;
в) овіс;
-крісла офісні 10 шт. по 50 грн. за одне.
2000
50
50
50
50
20. Виконано гарантійний ремонт реаліз. меблів 562
21. Затверджено авансові зміни підзвітних осіб:
- у столярн. цех;
- у складс. цех;
- -адмін.-господ. персоналу.
1000
50
200
22. Оплачено за телефонні переговори 100
23. Сплачено за сторожову охорону. 50
24.Оплачено за отримання сертифіката на вигот. офісних меблів. 100
25.Оплачено страх. внесок за страхування майна цехів. 200
26.Сплачену банку % за отриману грш. чек. 10
27.Сплачено банку % за отриманий кредит. 200
28.Сплачено за розробку і видання рекламного листа і проекту меблів. 50
29.Сплачено за розробку і виготовлення фірмових пакетів. 200
30.Витрати на презентацію нових ви-в. 587,5
31.Нараховано і сплачено податок з власників транспортних засобів. 100
32. Сплачено відшкодування шкоди, заподіяної працівникові внаслідок виробничої аварії. 300
33.Витрати на упаковку готових меблів (матеріали) 405
34.Витрати на транспортування готової прод. МП "Міст" (паливо) 200
35.Витрати на проектування і користування нових виробів (з/п) 605
36.Витрати на виготовлення дослідного взірця:
- заробітна плата;
- матеріали;
200
200
37.Витрати на придбання нового станка. 1000
38.Витрати на ремонт осн. засобів стол. цеху (з/п) 250
39. Витрати на трансп. виробів з цеху в цех, в тому числі:
- з/п;
- амортизація;
- паливо. 200
100
50
50
40. Оплачено працівникам столярного цеху за час вимушеного простою: 200
41.Сплачено штраф. 100
42. Витрати на утримання дитячого садка (матеріали) 400
43. Сплачено витрати матеріал. цінностей понад природні норми збитку (винних не встановлено) 50
44. Списано безнадійну дебіторську заборгованість: 100
Перелік господарських операцій:
ТзОВ "Затишок" за звітний період нараховуємо податки, але спочатку нам потрібно визначити зарплатну, яка дорівнює 3263+120+300+100+1300+400=5483(грн..).
Податки у пенсійний фонд
5483 - 100%
х- 1%
У соц. страх - 54,83 грн.
У фонд соц. заходів на випадок безробіття - 54,83 (грн..).
У фонд соц. страхування з тимчасової втрати працездатності
5483 - 100%
х - 1,2%
Податки на нарах. зарплати = 54,83+54,83+54,83+65,8 = 230,29 (грн.)
Виконання роботи
1) Згруповуємо витрати за економічними елементами, та заносимо в табл. 1.
Табл.. 1.
№ п/п Найменування економічних елементів (сатей кол-і) Номер п-і витр. вих. дан. Сума цін
1 2 3 4
1 Матеріальні витрати: 8а1 6083
8а2 1700
8б1 700
8б2 570
8б3 319
8б4 100
8б5 2000
8б6 500
8б7 2000
9 400
10 100
11,1 200
11,2 100
12,1 100
12,2 80
13,а 220
13,б 120
16,6 20
14,1 200
14,2 180
33 405
34 200
36,2 200
39,3 50
42 400
Всього 16187
2 Витрати на оплату праці 1.1 14.20
1.2 1843
1.3 100
2.1 20
2.2 200
3.1 100
4 100
5.1 300
5.2 400
5.3 500
5.4 100
6.1 200
6.2 100
6.3 100
35 605
56.1 200
38 250
39.1 100
40 200
Всього 6838
3 Відрахування на соціальні потреби 7,1 54,83
7,2 54,83
7,3 54,83
7,4 65,80
Всього 23029
4 Амортизація основних фондів 15,1 474
15,2 767,5
15,3 500
16,1 500
16,2 500
17 100
18 50
39,2 50
Всього 2941,5
5 Інші витрати 19,1 2000
19,2а 50
19,2б 50
19Б26 50
19,3 500
20 562
21,1 1000
21,2 50
21,3 200
22 100
23 50
24 100
25 200
26 10
27 200
28 50
29 200
30 587Б5
31 100
32 300
37 1000
41 100
43 50
44 100
Всього 76095
Разом 33806,29

 
 

Цікаве

Загрузка...