WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Податок на додану вартість - Реферат

Податок на додану вартість - Реферат

на митній території України. Для визначення суми експортного відшкодування до складу податкового кредиту включаються суми податку, фактично сплачені платником податку - експортером коштами у складі ціни придбаних товарів (робіт, послуг), у інших платників податку - постачальників таких товарів (робіт, послуг), вартість яких відноситься до валових витрат виробництва (обігу) або підлягає амортизації, починаючи з першого числа звітного місяця та закінчуючи днем подання розрахунку експортного відшкодування, включаючи такий день, а при ввезенні (імпортуванні) таких товарів (робіт, послуг) - суми податку, сплачені у такий самий період до бюджету у зв'язку із таким ввезенням (імпортуванням) або визначені у податковому векселі, виданому протягом такого місяця, але не погашеному до дня подання такого розрахунку. У разі коли платник податку здійснює вивезення (експортування) товарів (робіт, послуг), отриманих від іншого платника податку на умовах комісії, консигнації, доручення або інших видів договорів, які не передбачають переходу права власності на товари (роботи, послуги) від такого іншого платника податку до експортера, право на отримання експортного відшкодування має такий інший платник податку. При цьому комісійна винагорода, отримана платником податку - експортером від такого іншого платника податку, включається до бази оподаткування цим податком за ставкою, визначеною Законом "Про податок на додану вартість ". Експортному відшкодуванню підлягає відсоток податкового кредиту податкового періоду, розрахованого з урахуванням пункту 2 закону України "Про податок на додану вартість", Ідо має дорівнювати частці обсягів продажу товарів (робіт, послуг) на експорт у загальному обсязі оподатковуваних операцій з продажу товарів (робіт, послуг) такого податкового періоду (включаючи їх оподаткування при імпорті). До обсягів продажу товарів (робіт, послуг) на експорт не включаються майнові добровільні пожертвування на користь нерезидентів, майнові внески для ведення спільної діяльності з нерезидентом за межами України, майнові внески, що повертаються іноземному інвестору, а також інші операції з майном, вартість якого не відноситься до складу валових витрат, або не підлягає амортизації у особи, яка оподатковується податком на прибуток підприємств. Експортне відшкодування надається протягом ЗО календарних днів, наступних за днем подання розрахунку експортного відшкодування. У разі коли платник податку не подає розрахунок експортного відшкодування у встановлені строки, експортне відшкодування не надається, а суми такого відшкодування враховуються у розрахунку зобов'язань такого платника податку з податку майбутніх податкових періодів. Розрахунок експортного бюджетного відшкодування подається разом з декларацією за відповідний звітний період. Відповідальність платників податку за недостовірність розрахунку експортного бюджетного відшкодування встановлюється Законом "Про податок на додану вартість". У разі коли платник податку має непогашену заборгованість з податку на додану вартість минулих податкових періодів або непогашений податковий вексель, сума експортного відшкодування або її частина направляються на погашення такої заборгованості або зараховуються у рахунок погашення такого векселя. За добровільним рішенням платника податку сума експортного відшкодування може бути повністю або частково зарахована в рахунок платежів з цього податку або інших податків, зборів (обов'язкових платежів), які зараховуються до Державного бюджету України. Про таке рішення платник податку зазначає у декларації.
Причини перевищення податкового кредиту над податковими зобов'язаннями з ПДВ:
- Реалізація товарів (робіт, послуг) за нульовою ставкою ПДВ (експортні операції);
- Придбання основних засобів, що підлягають амортизації;
- Придбання запасів виробничого призначення у значній кількості;
- Продаж товарів (робіт, послуг) за цінами, нижчими за ціну придбання; Види бюджетного відшкодування наведено на схемі 4:
Схема 4
Види бюджетного відшкодування
Порядок заповнення та подання податкової декларації з ПДВ
Декларація подається до податкового органу за місцем реєстрації особою, яка зареєстрована як платник ПДВ незалежно від того, виникло у цьому періоді податкове зобов'язання чи ні.
Порядком передбачено дві форми податкової декларації з ПДВ( схема 5 ):
Схема 5
Звітний період теж залежить від обсягу оподатковуваних операцій з продажу товарів (робіт, послуг) і може дорівнювати одному календарному кварталу.
Визначення податкового (звітного) періоду для кожного платника податку здійснюється на початку кожного наступного календарного року з урахуванням поданої податкової звітності за попередній календарний рік (схема 6).
Схема 6
Структурно - логічна схема форми податкової декларації з ПДВ
Звітний період, який дорівнює кварталу, встановлюється згідно заяві встановленої форми, яка подається до податкових органів не пізніше, ніж за один місяць до початку календарного року. Протягом календарного року дозволяється заміна квартального податкового періоду на місячний з початку будь - якого кварталу поточного року. Заява про таку заміну подається платником податку до органу ДПС за один місяць до початку кварталу. Зворотні зміни в календарному році не дозволяються. Строки подання Декларації з ПДВ наведені на схемі 7:
Структурно - логічна схема визначення звітних періодів податкової декларації з ПДВ
Повна декларація з ПДВ складається із вступної частини та чотирьох розділів, з яких четвертий розділ заповнюється працівниками податкової інспекції (схема 8):
Схема 8
Структурно - логічна схема складання податкової декларації з ПДВ
Різниця в заповненні розділу III скороченої декларації в порівнянні з повною Декларацією з ПДВ полягає в тому, що від'ємне значення зобов'язань з ПДВ за звітний період не відшкодується з бюджету, а відображується в скороченій Декларації як сума ПДВ, що зменшує податкові зобов'язання наступних звітних періодів.
До податкової Декларації з ПДВ можуть подаватися наступні додатки (схема 9):
Схема 9
Структурно - логічна схема додатків до податкової декларації з ПДВ
Декларація може бути заповнена від руки чорнильною або кульковою ручкою, або надрукована, без виправлень і помарок.
Дані, наведені в Декларації мають відповідати даним бухгалтерського обліку платника та даним книг податкового обліку, достовірність даних підтверджується підписамивідповідальних посадових осіб та печаткою.
Одночасно з Декларацією повинні подаватися всі необхідні додатки, які передбачені порядком.
Декларація, заповнення якої не відповідає вимогам Порядку та яка не підтверджена підписом платника та його печаткою, не реєструється, вважається неприйнятою і повертається платнику для доопрацювання.

 
 

Цікаве

Загрузка...