WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Податок на додану вартість - Реферат

Податок на додану вартість - Реферат

шкіл, дошкільних закладів, охорони здоров'я та ін. сільськогосподарськими товаровиробниками; І
- надання послуг із збирання та заготівлі окремих видів відходів за переліком КМУ.
Звільнені від оподаткування ще деякі господарські операції, що проводам досить рідко.
Ставки податку
Відповідно до ЗУ "Про податок на додану вартість" об'єкти оподаткування оподатковуються за ставкою 20%, за винятком операцій, звільнених від оподаткування й операцій, до яких застосовується нульова ставка.
Податок становить 20 відсотків бази оподаткування та додається до ціни товарів (робіт, послуг).
- податок за нульовою ставкою обчислюється щодо операцій з:
- продажу товарів, що були вивезені (експортовані) платником податку за межі митної території України;
- продажу робіт (послуг), призначених для використання та споживання за межами території України, в тому числі надання послуг з туризму на території України, ш межами України безпосередньо або при посередництві нерезидентів і безготівкових розрахунків;
- продажу товарів (робіт, послуг) підприємствами роздрібної торгівлі, які розташовані її України у зонах митного контролю за порядком, встановленим КМУ;
- надання транспортних послуг по перевезенню пасажирів та вантажів за межами о кордону України;
- продажу переробним підприємствам молока та м'яса живою вагою сільськогосподарськими товаровиробниками всіх форм власності й господарювання;
Порядок обчислення податку
Сума ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету, або відшкодуванню з бюджету, визначається як різниця між загальною сумою податкових зобов'язань, що виникли у
зв'язку будь-яким продажем товарів (робіт, послуг) протягом звітного періоду й сумою податкового кредиту звітного періоду, який сплачений або підлягає сплаті постачальникам за виконані роботи, послуги, придбані матеріальні ресурси, основні фонди та нематеріальні активи.
Для визначення суми ПДВ застосовується формула:
База опод. х 20%
ПДВ = ---------- 100%
100%
Обчислений таким чином ПДВ додається до вільної або регульованої ціни для лямування ціни продажу. Це прямий метод розрахунку суми ПДВ. При наявності оподаткованих операцій з ПДВ застосовується зворотній метод обчислення:
Сума Реалізації х 20%
ПДВ=
120%
Порядок обчислення податкових зобов'язань
Податкове зобов'язання - це загальна сума податку, отримана (нарахована) платником податку у звітному (податковому) періоді, визначена згідно із Законом "Про податок на додану вартість".
Датою виникнення податкових зобов'язань із продажу товарів (робіт, послуг)
вважається дата, яка припадає на податковий період, протягом якого відбувається будь-яка з подій, що сталася раніше:
- або дата зарахування коштів від покупця (замовника) на банківський рахунок платника податку як оплата товарів (робіт, послуг), які підлягають продажу, а в разі продажу їх за готівкові кошти - дата оприбуткування в касі платника податків;
- або дата відвантаження товарів, а для робіт (послуг) - дата оформлення документа, що засвідчує факт виконання робіт (послуг) платником податку.
Датою виникнення податкових зобов'язань під час здійснення ба; (товарообмінних) операцій вважається будь-яка з подій, що настала раніше:
- або дата оприбуткування платником податку товарів, а для робіт (послуг) - оформлення документа, який засвідчує факт їх отримання платником результатів робіт (послуг).
- при здійсненні бартерних операцій з нерезидентами датою виникнення податкових зобов'язань вважається дата події, що відбулася першою:
- або дата оформлення вивізної (експортної) митної декларації, яка засвідчує вивезення товарів платником податку, а для робіт (послуг) - дата оформлення документа, який засвідчує факт надання робіт (послуг) нерезидентові;
- або дата оформлення ввізної (імпортної) митної декларації, яка засвідчує отри , товарів платником податку, а для робіт (послуг) - дата оформлення документа, засвідчує факт їх отримання.
Датою виникнення податкових зобов'язань у разі продажу товарів (робіт, п з оплатою за рахунок бюджетних коштів є дата надходження таких кошті поточний рахунок платника податку, або дата отримання відповідної компенсації будь - якому іншому виді , включаючи зменшення заборгованості такого платника податку за його зобов'язаннями перед таким бюджетом.
Датою виникнення податкових зобов'язань при ввезенні (імпортуванні) є дата оформлення ввізної митної декларації із зазначенням у ній суми податку, підлягає сплаті. Датою виникнення податкових зобов'язань при імпортуванні; (послуг) є дата списання коштів з розрахункового рахунку платника податку в оплату робіт (послуг), або дата оформлення документа, що засвідчує факт виконання (послуг) нерезидентом залежно від того, яка з подій відбулася першою.
Датою виникнення податкових зобов'язань виконавця з довгострокових контрактів є дата збільшення валового доходу виконавця довгострокового контракт
Попередня оплата (авансування) товарів, які згідно з договором підлягаю вивезенню (експортуванню) за межі митної території України або ввезенню на миті " територію України не є підставою для виникнення податкових зобов'язань.
Податкова накладна по ПДВ є первинним звітним податковим документом одночасно розрахунковим документом, що підтверджує виникнення податкової "' зобов'язання у платника податку в зв'язку з продажем товарів (робіт, послуг) та прав на податковий кредит у покупця в зв'язку з придбанням товарів (робіт, послуг).Податкова накладна складається у момент виникнення податкових зобов'язання, продавця у двох примірниках. Оригінал податкової накладної надається покупцеві копія залишається у продавця товарів (робіт, послуг).
Для операцій, що оподатковуються і звільнені, складаються окремі податкової накладні. Податкова накладна виписується на кожну повну або часткову поставку товарів (робіт, послуг).
У разі коли частка товару (робіт, послуг) не містить відокремленої вартості перелік (номенклатура) частково поставлених товарів зазначається в додатку д а податкової накладної у порядку, встановленому центральним органом державної служби України, та враховується у визначенні загальних податкових
Право на нарахування податку та складання податкових накладних надається особам, зареєстрованим у порядку, передбаченому Законом "Про податок на додану вартість".
Суб'єкти підприємницької діяльності, що перейшли на спрощену систему пня, яка не передбачає сплати ПДВ, або передбачає його сплату в іншому v, втрачають право на нарахування податку, податковий кредит та складання тої накладної, а також на отримання відшкодування за податковий період, в відбувся такий перехід. Це правило поширюється також на підприємства з інвестиціями, якізвільнені від сплати ПДВ.
Порядок заповнення податкової накладної, затверджено Наказом ДПАУ від 5.97 р. № 166 "Про затвердження форми податкової декларації та порядку її надання " із змінами й доповненнями,

 
 

Цікаве

Загрузка...