WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Податок на промисел - Реферат

Податок на промисел - Реферат

надходжень П1 в бюджет ВВП.
?????????
де ПБ - податкове надходження в бюджет; ВВП - валовий внутрішній продукт.
Податкова політика не має самостійного характеру, оскільки податки як інструмент впливу на економіку використовується у комплексі з іншими методами регулювання (сх. 1).
Вплив податків на макроекономічні процеси можна розглядати тільки через призму фіскальної політики держави, яка представляє збільшення або зменшення доходів бюджету або витрат для досягнення певної мети. Можуть використовуватись комбінації вказаних мір: зниження податків при зменшенні витрат і навпаки.
Податкова політика будується на певних принципах. Тут доречним є розгляд принципу справедливості податкової системи.
Визначення оптимального розподілу податкової нагрузки між різними групами платників податків пов'язана з великими труднощами, для цього пропонуються різні методи оподаткування:
1) регресивна
2) пропорційна
3) прогресивна.
ТЕМА 2: ТЕОРЕТИЧНІ УМОВИ ОПОДАТКУВАННЯ
1. Функції податків.
2. Принципи оподаткування
3. Класифікація податків.
І. Основними функціями податків є:
- фіксальну
- регулюючу
На перших порах податки у всіх державах вводились з метою виконання фіксальної функції, тобто держава повинна була бути забезпеченою джерелом грошових засобів для фінансування державних витрат. Потім держава в більшій чи меншій мірі почала використовувати податкові ставки та пільги з метою регулювання соц.економіч. процесів, податки стали виконувати регулюючу ф-цію (стимулювати або стримувати його темпи, збільшувати або зменшувати накопичення капіталу і життєздатний ?????? населення)і сприяти рішенню різних соц.задач (захист осіб, які мало заробляють, перерозподіл доходів для забезпечення соц.незахищених прошарків населення, здійсн. ефект. демографіч. політики).
Оскільки регулююча функція податків направлена на економ. та соціальні процеси то її можна підрозділити на:
- економічна
- стимулююча
- соціальна
іноді на ряду з вище перерахованими функціями також виділяють розподільчу і контролюючу функцію податків, цим підкреслюється, що податки є складовою частиною фінансів економічної категорії.
ІІ. Вперше сформулював принципи оподаткування А.Сміт. Є 4 принципи:
І. Підлеглі держави мають приймати участь у покритті держ. витрат. Кожен по мірі можливості відпов. до своєї платоспроможності тобто до свого доходу, яким він користується під захистом уряду.
ІІ. Податок, який сплачує кожен громадянин має бути чітко визначений. При чому розмір податку та час його сплати і спосіб за яким він сплачується повинен бути відомим не лише платнику податку, але й будь-кому.
ІІІ. Кожен податок має стягуватись в такий час і такий спосіб буде другим для самого платника податку.
ІV. Кожен податок має бути побудованим таким чином, щоб він забирав у платника майже зверх того, що надходить в касу держави.
Три останні принципи є основою для побудови податкової системи.
Вчений Вагнер запропонував слідуючи принципи оподаткування:
- фінансово-технічний
- народно-господарський
- справедливості
Підходи, які викор. в більшості країн світу.
1. Принципи вигоди (платники податків мають оподаткуватися подат. в такому ступені в кому вони викор. програми, які фінанси. за рахунок цих податків).
2. -"- платоспроможності (тобто розмір податку має співвідноситись з доходом платника податків);
3. -"- справедливості за горизонталлю
4. -"- справедливість за вертикаллю (якщо, рівні за рівнем доходу платники податку сплачують рівні, то не рівні - не рівні.
В Україні податки сплачують за 2-ма принципами:
1. Платники податків існують і отримують доходу виключно для того, щоб через сплату податків утримувати держ. апарат.
2. Ставки податків регулюються таким чином, щоб життєвий рівень держ. структур зовсім на залежав від ефективної діяльності уряду.
ІІІ. Податки можна класифікувати різними признаками:
1. За методом встановлення:
- прямі (податок на прибуток підприємства, податок на прибуток з фіз. осіб, податок на нерухоме майно, плата за землю, податок з власників трансп. засобів)
- не прямі (ПДВ, АЗ, мито)
2. За ступенем обліку фінансового стану платника:
- особисті (податок на доходи з фізичних осіб)
- реальні (податок на нерухоме майно, плата за землю)
3. За способом встановлення податкових ставок
- пропорційні (податок на прибуток підприємства, збір на обов'язкове соціальне страхування і державне пенсійне страхування)
- прогресивне (податок на доходи фізичних осіб)
4. За економічним змістом об'єкта оподаткування:
- майнові (податок на рухоме майно, податок з власників транспортних засобів)
- використання різних ресурсів (рентні платежі, збір за спеціальне використання природних ресурсів, плата за землю, збір за забруднення навколишнього середовища)
- дохід або прибуток (податок на прибуток підприємства, податок на доходи фіз. осіб)
- різні дії (державне мито, збір за видачу ордера на квартиру)
- інші (інноваційний фонд, плата за торговий патент, відрахування та збори на будівництво, реконструкцію, ремонт і утримання автодоріг загального використання).
5. За суб'єктами оподаткування:
- з юридичних осіб (податок на прибуток підприємства)
- з фізичних осіб (податок на доходи з фізичних осіб)
- змішані (плата за землю і податок з власників).
6. За рівнем встановлення:
- загальнодержавні (20 податків закон України "Про оподаткування")
- місцеві (16 податків)
7. За характером використання надходжень:
- загальні (ПДВ, АЗ, мито податок на прибуток, плата за землю)
- спеціальні (збір по обов'язкове соціальне страхування, державне пенсійне страхування, збір в держ. інноваційний фонд, відрахування на будівництво і ремонт автодоріг.
ТЕМА 3: ОРГАНІЗАЦІЙНІ І ПРАВОВІЗАСАДИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ПОДАТКОВІ СЛУЖБИ УКРАЇНИ
1. Організація роботи з обчислення і стягнення податків.
2. Апарат податкової служби.
3. Облік підприємств і організацій, платників платежів до бюджету.
4. Контроль за правильне обчислення із своєчасною сплатою податків.
І. Організаційні і правові засади здійснення податкової політики і функціонування податкової системи в Україні визначені в законах України про систему оподаткування та про державну податкову службу в Україні. Ці законодавчі акти визначають систему податків в Україні, а також апарат держ. виконавч. влади, що здійснює податкову політику і організовує стяг податків в зборів платежів у розпорядженні держави.
Апаратом державної виконавчої влади на який покладені зазначені функції є ДЕС. Створення при КМУ у складі головної ДПА і автономної республіки Крим, областях, регіонах ті містах.
Головним завданням ДПА є забезпечення держаним законодавством про податки повний облік всіх платників податків та ін. обов'язкових платежів до бюджету здій. контролю забезпеч. правильності обчислення і сплати цих платежів:
Головна ДПАУ викон.такі функції:
1) здійснення і організація роботи ДПА, що до контролю за додержанням законодавств про податки та ін. платежі до бюджету, а також за порядком індивідуал. трудової діяльності;
2)
?

 
 

Цікаве

Загрузка...