WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Податок на прибуток - Реферат

Податок на прибуток - Реферат

господарської діяльності платника податку та передані у безоплатне користування особам, які не є платниками цього податку.
Порядок бухгалтерського обліку вартості невиробничих фондів установлюється Міністерством фінансів України. Такий бухгалтерський облік ведеться окремо від податкового обліку та не впливає на податкові зобов'язання платника податку.
До валових доходів платника податку у разі продажу невиробничих фондів включаються доходи, отримані (нараховані) від продажу, а до валових витрат - сума витрат, пов'язаних із придбанням (виготовленням) таких невиробничих фондів (без врахування зносу) та їх поліпшенням.
1.11.5.Визначення основних фондів та їх груп
1.11.5.1. Під терміном "основні фонди" слід розуміти матеріальні цінності, що використовуються у господарській діяльності платника податку протягом періоду, який перевищує 365 календарних днів з дати введення в експлуатацію таких матеріальних цінностей, та вартість яких поступово зменшується у зв'язку з фізичним або моральним зносом.
Ця стаття не регулює порядок віднесення на витрати виробництва (обігу) платника податку витрат на придбання матеріальних цінностей, віднесених згідно з рішенням Кабінету Міністрів України до категорії малоцінних та швидкозношуваних предметів.
1.11.5.2. Основні фонди підлягають розподілу за такими групами:
група 1 - будівлі, споруди, їх структурні компоненти та передавальні пристрої, в тому числі жилі будинки та їхчастини (квартири і місця загального користування);
група 2 - автомобільний транспорт та вузли (запасні частини) до нього; меблі; побутові електронні, оптичні, електромеханічні прилади та інструменти, включаючи електронно-обчислювальні машини, інші машини для автоматичного оброблення інформації, інформаційні системи, телефони, мікрофони та рації, інше конторське (офісне) обладнання, устаткування та приладдя до них;
група 3 - будь-які інші основні фонди, не включені до груп 1 і 2.
1.11.5.3. Порядок визначення та нарахування сум амортизаційних відрахувань
Суми амортизаційних відрахувань звітного періоду визначаються шляхом застосування норм амортизації, визначених пунктом 2.1.11.8, до балансової вартості груп основних фондів на початок звітного періоду.
Суми амортизаційних відрахувань вилученню до бюджету не підлягають, а також не можуть бути базою для нарахування будь-яких податків, зборів (обов'язкових платежів).
1.11.5.4. Балансова вартість групи основних фондів на початок звітного періоду розраховується за формулою:
Б(а) = Б(а-1) + (Па-1) - В(а-1) - А(а-1),
де Б(а) - балансова вартість групи на початок звітного періоду;
Б(а-1) - балансова вартість групи на початок періоду, що передував звітному;
П(а-1) - сума витрат, понесених на придбання основних фондів, здійснення капітального ремонту, реконструкцій, модернізацій та інших поліпшень основних фондів протягом періоду, що передував звітному;
В(а-1) - сума виведених з експлуатації основних фондів протягом періоду, що передував звітному;
А(а-1) - сума амортизаційних відрахувань, нарахованих у періоді, що передував звітному.
1.11.5.5. Платники податку всіх форм власності мають право застосовувати щорічну індексацію балансової вартості груп основних фондів та нематеріальних активів на коефіцієнт індексації, який визначається за формулою:
Кі=(І(а_1)-10):100.
де І(а-1) - індекс інфляції року, за результатами якого провадиться індексація.
Якщо значення Кі не перевищує одиниці, індексація не провадиться.
У разі коли платник податку застосував коефіцієнт індексації, такий платник податку зобов'язаний визнати капітальний дохід у сумі, що дорівнює різниці між балансовою вартістю відповідної групи основних фондів (нематеріальних активів визначеною на початок звітного року із застосуванням коефіцієнта індексації, балансовою вартістю такої групи основних фондів (нематеріальних активів) до та індексації.
Зазначений капітальний дохід належить до складу валових доходів платиш податку кожного звітного кварталу звітного року в сумі, яка дорівнює одній четвер відсотка річної норми амортизації відповідної групи основних фок (нематеріальних активів) від суми капітального доходу такої групи (нематеріальної активу).
При застосуванні прискореного методу амортизації коефіцієнт індексації застосовується.
1.11.5.6. Облік балансової вартості основних фондів, які підпадають " визначення групи 1, ведеться по кожній окремій будівлі, споруді або їх структурної компоненту та в цілому по групі 1 як сума балансових вартостей окремих об'єктів такої; групи.
1.11.5.7. Облік балансової вартості основних фондів, які підпадають визначення груп 2 і 3, ведеться за сукупною балансовою вартістю відповідної груп основних фондів незалежно від часу введення в експлуатацію таких основних фондів. При цьому окремий облік балансової вартості індивідуальної матеріально) цінності, що входить до складу основних фондів групи 2 або групи 3, з метою оподаткування не ведеться.
Дія пункту припинена на 2002 рік з урахуванням вимог статті 7 ЗУ України "Про Державний бюджет України на 2002 рік", в якому передбачено, що для цілей оподаткування амортизація на основні фонди II та III груп, які виведені з експлуатації] не нараховується.
1.11.5.8. Порядок бухгалтерського обліку балансової вартості груп основні фондів установлюється Міністерством фінансів України.
1.11.5.9. Амортизація окремого об'єкта основних фондів групи 1 провадиться до досягнення балансовою вартістю такого об'єкта ста неоподатковуваних мінімумів1 доходів громадян. Залишкова вартість такого об'єкта відноситься до складу валових витрат за результатами відповідного податкового періоду, а вартість такого об'єкта прирівнюється до нуля.
1.11.5.10. Амортизація основних фондів груп 2 і 3 провадиться до досягнення балансовою вартістю групи нульового значення.
1.11.5.11. Для амортизації нематеріальних активів застосовується лінійний метод, за яким кожний окремий вид нематеріального активу амортизується рівними частками виходячи з його первісної вартості з урахуванням індексації згідно з п. 2.1.11.5.5 протягом строку, який визначається платником податку самостійно виходячи із строку корисного використання таких нематеріальних активів або строку діяльності платника податку, але не більше 10 років безперервної експлуатації.
Амортизаційні відрахування провадяться до досягнення залишковою вартістю нематеріального активу нульового значення.
1.11.6. Порядок збільшення та зменшення балансової вартості груп основних фондів
1.11.6.1. У разі здійснення витрат на придбання основних фондів балансова вартість відповідної групи збільшується на суму вартості їх придбання, з урахуванням транспортних і страхових платежів, а

 
 

Цікаве

Загрузка...