WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Податок на прибуток - Реферат

Податок на прибуток - Реферат

визначеному законом.
1.10.10.2. Від оподаткування звільняються доходи неприбуткових організацій, визначених у абзаці "а" підпункту 10.1 п. 2.1.10, отримані у вигляді:
- коштів або майна, які надходять безоплатно або у вигляді безповоротної фінансової допомоги чи добровільних пожертвувань;
- пасивних доходів;
- коштів або майна, які надходять до таких неприбуткових організацій як компенсація вартості отриманих державних послуг.
1.10.10.3. Від оподаткування звільняються доходи неприбуткових організацій, визначених у абзаці "б" підпункту 10.1 п. 2.1.10 отримані у вигляді:
- коштів або майна, які надходять безоплатно або у вигляді безповоротної фінансової допомоги чи добровільних пожертвувань;
- пасивних доходів;
- коштів або майна, які надходять таким неприбутковим організаціям, від проведення їх основної діяльності, з урахуванням положень підпункту 10.1 пункту 2.1.10.
1.10.10.4. Від оподаткування звільняються доходи неприбуткових організацій, визначених у абзаці "в" підпункту 10.1 п. 2.1.10, отримані у вигляді: коштів, які надходять до кредитних спілок та пенсійних фондів у вигляді внесків на додаткове пенсійне забезпечення або внесків на інші потреби,передбачені
законодавством;
- пасивних доходів, отриманих з джерел, визначених законодавством про кредитні спілки та пенсійні фонди.
1.10.10.5. Від оподаткування звільняються доходи неприбуткових організацій, визначених у абзаці "г" підпункту 10.1 п. 2.1.10, отримані у вигляді коштів або майна, які надходять таким неприбутковим організаціям від проведення їх основної діяльності та у вигляді пасивних доходів.
1.10.10.6. Від оподаткування звільняються доходи неприбуткових організацій, визначених у абзаці "д" підпункту 10.1 п. 2.1.10, отримані у вигляді:
- разових або періодичних внесків засновників та членів;
- пасивних доходів.
1.10.10.7. Від оподаткування звільняються доходи неприбуткових організацій, визначених у абзаці "е" підпункту 10.1 п. 2.1.10, отримані у вигляді:
- коштів або майна, які надходять безоплатно або у вигляді безповоротної фінансової допомоги чи добровільних пожертвувань;
- будь-яких інших доходів від надання культових послуг, а також пасивних доходів.
1.10.10.8. Доходи або майно неприбуткових організацій, за винятком неприбуткових організацій, визначених у абзацах "а" та "в" підпункту 10.1 п. 2.1.10, не підлягають розподілу між їх засновниками або учасниками та не можуть використовуватися для вигоди будь-якого окремого засновника або учасника такої неприбуткової організації, її посадових осіб (крім оплати їх праці та відрахувань на соціальні заходи).
1.10.10.9. У разі коли доходи неприбуткових організацій, отримані протягом звітного (податкового) року з джерел, визначених відповідними підпунктами 10.2 -10.7 п. 2.1.10, на кінець першого кварталу наступного за звітним року перевищують 25 відсотків загальних валових доходів, отриманих протягом такого звітного (податкового) року, така неприбуткова організація зобов'язана сплатити податок з нерозподіленої суми прибутку за ставкою ЗО відсотків до суми такого перевищення. Внесення до бюджету зазначеного податку здійснюється за результатами першого кварталу наступного за звітним року у строки, встановлені для інших платників податку.
Незалежно від положень абзацу першого цього підпункту, у разі коли неприбуткова організація отримує доход з джерел, інших ніж визначені відповідними підпунктами 10.2 - 10.7 п. 2.1.10, така неприбуткова організація зобов'язана сплатити податок на прибуток, який визначається як сума доходів, отриманих з таких інших джерел, зменшена на суму витрат, пов'язаних із отриманням таких доходів, але не вище суми таких доходів.
При підрахунку суми перевищення доходів над витратами згідно із абзацом першим цього підпункту, а також при визначенні сум оподатковуваного прибутку згідно із абзацом другим цього підпункту сума амортизаційних відрахувань не враховується.
1.10.10.10. З метою оподаткування центральний податковий орган веде реєстр всіх неприбуткових організацій, які звільняються від оподаткування.
Державна реєстрація неприбуткових організацій здійснюється у порядку, передбаченому відповідним законодавством.
1.10.10.11. У разі ліквідації неприбуткової організації її активи повинні бути передані іншій неприбутковій організації відповідного виду або зараховані до доходу бюджету.
1.10.10.12. Під терміном "державні послуги" слід розуміти будь-які платні послуги, обов'язковість отримання яких встановлюється законодавством та які
надаються фізичним чи юридичним особам органами виконавчої влади, орган місцевого самоврядування та створеними ними установами і організаціями, утримуються за рахунок коштів відповідних бюджетів. До терміну "державні послу не включаються податки, збори (обов'язкові платежі), визначені Законом України "Про систему оподаткування".
Під терміном "пасивні доходи" слід розуміти доходи, отримані у вигляді процентів, дивідендів, страхових виплат і відшкодувань, а також роялті.
Під терміном "основна діяльність" слід розуміти діяльність неприбуткові: організацій з надання благодійної допомоги, просвітніх, культурних, наукові освітніх та інших подібних послуг для суспільного споживання, зі створення систем соціального самозабезпечення громадян та для інших цілей, передбачених статутний документами, укладеними на підставі норм відповідних законів про неприбуткові організації. Статутні документи неприбуткових організацій повинні місті вичерпний перелік видів їх діяльності. До основної діяльності не включаються будь, які операції з продажу товарів (робіт, послуг) неприбутковими організація визначеними абзацами "в" і "г" підпункту 10.1 п. 2.1.10, особам, іншим ні засновники, учасники або члени (їх уповноважені особи) таких неприбуткові організацій.
1.10.11. Особливості оподаткування підприємств та організацій громадських організацій інвалідів
Звільняється від оподаткування прибуток підприємств та організацій громадських організацій інвалідів, майно яких є їх власністю, отриманий від продажу товарів (робіт, послуг), крім підакцизних товарів та прибутку, одержаного від грального бізнесу, де протягом попереднього звітного (податкового) періоду кількість інвалідів, які мають там основне місце роботи, становить не менше 50 відсотків загальної чисельності працюючих за умови, що фонд оплати праці таких інвалідів становить протягом звітного періоду не менше 25 відсотків суми загальних витрат на оплату праці, що відносяться до складу валових витрат виробництва (обігу).
Зазначені підприємства та організації громадських організацій інвалідів мають право застосовувати цю пільгу за наявністю дозволу на право користування такою пільгою, який надається міжвідомчою Комісією з питань діяльності підприємств та організацій

 
 

Цікаве

Загрузка...