WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Форми бухгалтерської звітності - Курсова робота

Форми бухгалтерської звітності - Курсова робота

Керівник

Головний бухгалтер

6.Звіт про фінансові результати

I. Фінансові результати

Стаття

Код рядка

За звітнийперіод

За попередній період

1

2

3

4

Доход (виручка) вiд реалiзацiї продукції (товарiв, робiт, послуг)

010

121200

Податок на додану вартість

015

20200

Акцизний збір

020

0

025

0

Інші вирахування з доходу

030

0

Чистий доход (виручка) від реалізації продукцiї (товарiв, робiт, послуг)

035

101000

Собівартість реалізованої продукцiї (товарів, робіт, послуг)

040

63910

Валовий :

прибуток

050

37090

збиток

055

0

Інші операційні доходи

060

820

Адміністративні витрати

070

12848.71

Витрати на збут

080

2617.10

Інші операційні витрати

090

5200

Фінансові результати від операційної діяльності :

прибуток

100

17244.19

збиток

105

Доход від участі в капіталі

110

0

Інші фінансові доходи

120

0

Інші доходи

130

2650

Фінансові витрати

140

0

Втрати від участі в капіталі

150

0

Інші витрати

160

0

Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:

прибуток

170

19894.19

збиток

175

Податок на прибуток від звичайної діяльності

180

4973.55

Фінансові результати від звичайної діяльності :

прибуток

190

14920.64

збиток

195

Надзвичайні :

доходи

200

0

витрати

205

0

Податки з надзвичайного прибутку

210

0

Чистий :

прибуток

220

14920.64

збиток

225

II. Елементи операційних витрат

Найменування показника

Код рядка

За звітнийперіод

За попереднійперіод

1

2

3

4

Матеріальні затрати

230

30971

Витрати на оплату праці

240

35580

Відрахування на соціальні заходи

250

23392.45

Амортизація

260

1450

Інші операційні витрати

270

0

Разом

280

91393.45

III. Розрахунок показників прибутковості акцій

Назва статті

Код рядка

За звітнийперіод

За попереднійперіод

1

2

3

4

Середньорічна кількість простих акцій

300

Скоригована середньорічна кількість простих акцій

310

Чистий прибуток, що припадає на одну просту акцію

320

Скоригований чистий прибуток, що припадає на одну просту акцію

330

Дивіденди на одну просту акцію

340

Директор _________________________

/ . . /

(підпис)

Бухгалтер _________________________

/ . . /

(підпис)

Список використаної літератури

  1. Верига А.В., Кондрашова Т.Н. Бухгалтерський учт: Учеб.-метод.пособие./ Изд.2-е дополн., переработанное. Донецк: Норд-Пресс, 2007. – 242с.

  2. Грачева Р.Е. Энциклопедия бухгалтерского учета. – К.: Галицкие Контракты, 2004. – 832с.


 
 

Цікаве

Загрузка...