WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Форми бухгалтерського обліку - Курсова робота

Форми бухгалтерського обліку - Курсова робота

одержувати баланс підприємства та інші звітні документи для подання у податкові органи.

Система "Fin Expert 4.1 for Windows tm" - це професійна мережна система реального часу, яка призначена для великих підприємств з великими обсягами даних; система "Fin Expert 4.1 Life for Windows tm" розроблена для середніх підприємств з можливістю роботи в локальному режимі [14].

Основні особливості цієї програми:

ведення синтетичного й аналітичного обліку стосовно потреб підприємства;

можливість ведення кількісного багатоваріантного обліку;

одержання всієї необхідної звітності та різнорідних документів по синтетичному й аналітичному обліку;

повна настроюваність: можливість доповнювати і змінювати план рахунків бухгалтерського обліку, систему проводок, ведення аналітичного обліку, форм первинних документів, форм звітності;

можливість автоматичного друку вихідних (первинних) документів.

Висхідними даними для програми є господарські операції, що вносяться до Журналу господарських операцій.

Програма "1C - Бухгалтерія - Проф. для Windows" дозволяє вводити господарські операції декількома способами [15]:

1) ручне введення операцій;

2) використання типових операцій;

3) використання режиму "документи і розрахунки".

На підставі введених господарських операцій програма формує звітність по синтетичному обліку та різні допоміжні документи, зокрема:

оборотно-сальдову відомість за рахунками і субрахунками;

"шахматку";

аналіз рахунка за підсумками і кореспонденцією даного рахунка з відповідними рахунками;

обороти по дебету і кредиту рахунка і відповідне сальдо, також обороти і сальдо по рахунках за відповідний період; журнал-ордер і відомість, по рахунку;

зведені проводки-підсумки за відповідною кореспонденцією;

аналіз рахунка за датами;

звіт по журналу операцій - вибірку проводок із журналу операцій за визначеними рахунками, кореспонденцією та іншими ознаками;

картку рахунка і всі проводки з даним рахунком.

Програма може утримувати відомості за будь-який період часу.

Для ведення аналітичного обліку програма дозволяє вводити необмежену кількість довідників об'єктів аналітичного обліку (субконто): за видами продукції, матеріалами, підприємствами, співробітниками та ін. [16].

Усі документи по аналітичному обліку формуються у грошовому, а якщо це потрібно, то і в натуральному виразі.

Зокрема, видаються такі документи:

оборотно-сальдова відомість, що утримує дані про сальдо та обороти за об'єктами обліку;

картка субконто, що містить усі проводки з даним об'єктом обліку;

аналіз рахунка за субконто - кореспонденції з різними рахунками кожного об'єкта обліку;

аналіз субконто - зведення всіх підсумків за даними субконто;

обороти між субконто.

Крім цього, програма дає змогу створювати звіти довільної форми, що використовують дані не лише синтетичного, а й аналітичного" обліку [17].

Для бухгалтерії перехід до реформування системи бухгалтерського обліку із застосуванням міжнародних стандартів означає постійне підвищення вимог до обсягу, якості та оперативності роботи. Дедалі зростають вимоги до рівня кваліфікації, - вже мало бути лише бухгалтером, необхідні глибокі знання економічної теорії, права, фінансового аналізу. Відповідно підвищуються вимоги до автоматизованих систем: це й можливість надання даних для фінансового аналізу, і поширення можливостей бухгалтерського діловодства й документообігу, і системи зведеного обліку та фінансової звітності, яку складають підприємства різних країн світу і яка має певні відмінності у підходах до змісту фінансових звітів, необхідних для прийняття рішень в умовах розвитку міжнародної торгівлі, транснаціональних корпорацій, глобалізації фінансових ринків [18].

Розділ 3. Практична частина

3.1 Відкрити рахунки у Головній книзі (таблиця 3.1) з перенесенням до неї сальдо, наведених у таблиці 3.2

У зв'язку з великим об'ємом документу Головна-книга (таблиця 3.1), вважаємо недоцільним її складання, тому що для виконання завдання практичної частини, зі складання форми Ф-1 Баланс, достатньо регістрів бухгалтерського обліку, складених у цій курсовій роботі.

Таблиця 3.2

Відомість залишків на рахунках на 01.01.2009 року:

з/п

Назва рахунку

Сума (грн)

10

Основні засоби

100088

40

Статутний капітал

246900

131

Знос основних засобів

20088

43

Резервний капітал

106088

301

Каса в національній валюті

888

104

Обладнання

20088

601

Короткострокові позики банку

10088

47

Забезпечення майбутніх витрат і платежів

21088

441

Прибуток нерозподілений

130088

311

Поточний рахунок

515088

22

М Ш П

30088

501

Довгострокові кредити банку

200088

26

Готова продукція

40088

312

Поточний рахунок в іноземній валюті

115088

64

Розрахунки з бюджетом

8088

631

Розрахунки з постачальниками

20088

201

Матеріали

30088

65

Розрахунки по соціальному страхуванню

988

203

Паливо

10088

661

Розрахунки з оплати праці

20088

207

Запасні частини

1088

681

Розрахунки по авансах отриманих

10088

23

Основне виробництво

30088

505

Інші довгострокові займи в нац. валюті

125088

39

Витрати майбутніх періодів

3088

685

Розрахунки з кредиторами

55088

377

Розрахунки з дебіторами

78088

3.2 У журналі кореспондентських рахунків (таблиця 3.3) записати всі операції (таблиця 3.6) з вказівками їх номера і кореспонденції (вказати тип операції)

Таблиця 3.3

Журнал кореспонденції рахунків

№ опер

Зміст господарських операцій

Кореспон. рахунки

дебет кредит

Сума (грн)

Тип операції

1

З поточного рахунку в касу отримані кошти на відрядження

301

311

1500

1

2

Сировина і матеріали передані в основне виробництво

23

201

2000

1

3

На поточний рахунок отримано заборгованість від дебітора

311

377

17000

1

4

З каси видано Сидоренко А.І. на відрядження

372

301

1700

1

5

Від покупця отримані кошти від реалізації продукції

311

361

24000

1

6

Оприбутковані матеріали, отримані від постачальника

201

631

3500

3

7

Оприбутковані ОЗ по першоначальній вартості, отримані від постачальника

поставлено на баланс ОЗ

152

10

631

152

10000

10000

3

8

Нарахована сума зносу на вироб. ОЗ

23

131

1800

1

9

Отримано паливо від постачальника

203

631

1200

3

10

Отримані запасні частини від постачальника

207

631

800

3

11

Оприбуткована на складі готова продукція, вироб. основними цехами

26

23

15000

1

12

Реалізована готова продукція

361

701

24000

1

13

Відображено податкові зобов'язання по ПДВ (в складі реалізованої готової продукції)

701

641

4000

1

14

Перераховано на поточні рахунки постачальникам за матеріали, паливо, запасні частини

631

311

31000

4

15

Списано собівартість реал. гот. продукції

901

26

15000

4

16

Нараховано заробітну плату працівникам основного виробництва

23

661

7400

3

17

Утримано із з/пл. податок з доходів фіз. осіб

661

64

950

4

18

Собівартість готов. продукції списується на фін. результат в порядку закриття 90 рах.

791

901

15000

4

19

Дохід від реалізації готов. продукції та списується на фін. результат в порядку закриття 70 рах.

701

791

20000

2

20

Знаходимо фінансовий результат (прибуток д 791, а збиток к 791) та закриваємо 791 рах.

791

441

5000

2


 
 

Цікаве

Загрузка...