WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Фінансово-господарська діяльність товариства з обмеженою відповідальністю - Курсова робота

Фінансово-господарська діяльність товариства з обмеженою відповідальністю - Курсова робота

8. Основні техніко-економічні показники виробничо-господарської діяльності підприємства за два суміжні роки

Одиниці виміру

2006 рік

2007 рік

Абсолютне відхилення

Темп приросту у %

1. Обсяг випуску товарної продукції

тис. грн.

347,4

362,5

15,1

4,35

2. Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції

тис. грн.

330,3

343,8

13,5

4,08

3. Чисельність працюючих осіб

чол.

10

10

0

0

4. Продуктивність праці працюючого

тис. грн.

34,74

36,25

1,51

4,35

5. Фонд оплати праці

тис. грн.

57,8

81,5

23,7

41

6. Середньорічна заробітна плата

тис. грн.

5,78

8,15

2.37

41

7. Операційні витрати на виробництво

тис. грн.

311,5

336,4

24,9

7,99

8. Операційні витрати на 1 грн. товарної продукції

грн.

0,9

0,93

0,03

3,33

9. Інші операційні доходи

тис. грн.

1,9

9,1

7,2

378,96

10. Інші звичайні доходи

тис. грн.

12,9

0

-12,9

-100

11. Чистий прибуток

тис. грн.

14,7

-23,7

-38,4

-261,22

12. Фондовіддача

тис. грн.

0,01

0,008

-0,002

-20

Висновок:

Обсяг випуску товарної продукції у 2007 році порівняно з 2006 роком зріс на 4,35%. Чистий дохід відповідно теж зріс на 4,08%, враховуючи ще і те що ціна на товар теж зросла. Чисельність працюючих залишилась не змінною. Продуктивність праці звичайно зросла, тому що при однаковій кількості працівників, в обох роках, обсяг виробленої продукції збільшився. Фонд оплати праці у 2007 році збільшився на 41%, такий ріст пояснюється тим що зросла мінімальна заробітна плата і сама зарплата теж збільшилась, із ростом цін на ринку, на стільки ж відсотків. Операційні витрати у 2007 році зросли на 7.99%, це пояснюється збільшенням матеріальних витрат, витрат на оплату праці, відрахувань на соціальні заходи, інших операційних витрат і інших показників. Операційні витрати на 1 грн. товарної продукції збільшились на 3.33%, тому що операційні витрати зросли більше ніж обсяг випуску продукції, а це означає, що на виготовлення одиниці продукції, стало більше витрат. Інші операційні доходи у 2007 році збільшились на 378.96%, а інші звичайні доходи у 2007 році взагалі були відсутні. Чистий прибуток у 2007 році зменшився, тобто взагалі став від'ємним, на 261,22%. Це пояснюється тим, що загальні витрати у 2007 перевищували загальні доходи. Фондовіддача у 2007 році знизилась на 20% порівняно з 2006 роком. Тому що середньорічна вартість основних фондів збільшилась непропорційно обсягу випуску продукції.

Загалом у 2007 році у підприємства пішов економічний спад, на що вплинуло багато факторів.

II частина звіту: Організація бухгалтерського обліку на підприємстві

1. Ознайомлення з роботою бухгалтерської служби, обов'язками бухгалтерів, професійно-кваліфікаційним рівнем працівників бухгалтерії

Бухгалтерія складається з одного бухгалтера, який і є головним бухгалтером, стаж роботи 8 років, вік 33 роки, за освітою менеджер-економіст, посадові обов'язки виконує згідно посадової інструкції:

До основних функціональних обов'язків головного бухгалтера належать:

1. Організовує роботу бухгалтерії та підлеглих.

2. Виконує роботу з ведення бухгалтерського обліку майна, зобов'язань і господарських операцій (облік основних фондів, товарно-матеріальних цінностей, затрат на виробництво, реалізацію продукції, результатів господарсько-фінансової діяльності, розрахунків з постачальниками та замовниками, а також за надані послуги тощо).

3. Бере участь у розробці та здійсненні заходів щодо виконання фінансової дисципліни та раціонального використання ресурсів.

4. Виконує нарахування та перерахування податків і платежів до державного та місцевих бюджетів, страхових внесків до державних позабюджетних соціальних фондів, платежів до банківських установ, коштів на фінансування заробітної платні працівників, інших виплат і платежів, а також відрахування коштів на матеріальне стимулювання працівників підприємства.

5. Відповідає за своєчасне та якісне складання документів щодо фінансової звітності підприємства та контролює їх подання у державні установи відповідно до чинного законодавства України.

6. Виконує роботи по формуванню, веденню та зберіганню бази даних бухгалтерської інформації (на паперових та електронних носіях інформації).

До суміжних функціональних обов'язків головного бухгалтера належать:

1. виконання прямих наказів та доручень директора підприємства.

2. Форма ведення бухгалтерського обліку на підприємстві, документообіг

На підприємстві використовується автоматизована форма ведення бухгалтерського обліку, яка ведеться за допомогою комп'ютерної програми "1С: Предприятие 7.7". В документообігу використовується до 500 штук документів.

"1С: Предприятие 7.7" є універсальною програмою автоматизації діяльності підприємства, яка використовується для будь-яких розрізів економічної діяльності підприємства, в тому числі й різних ділянок бухгалтерського обліку. Програма "1С: Предприятие 7.7" має компонентну структуру.

Всього існує три основні компоненти:

1) "1С: Бухгалтерия 7.7";

2) "1С: Оперативный учет 7.7";

3) "1С: Расчет 7. 7.

Інтерфейс програм є російським. Всі команди, документи, довідники та інші функціональні характеристики викладені російською мовою.

"1С: Бухгалтерия 7.7" - це програма, що може застосовуватись на підприємствах різних форм власності та видів діяльності.

Ознаки програми "1С: Бухгалтерия 7.7" та їх характеристика

1. Клас програми: універсальна бухгалтерська програма (міді-бухгалтерія)

2. Призначення: для ведення бухгалтерського обліку

3. Група споживачів: невелика чисельність персоналу бухгалтерії

4. Об'єкт обліку: малі та середні за розміром підприємства різних галузей діяльності

5. Спосіб реалізації облікових функцій: перевага надається введенню операцій за шаблонами та за допомогою документів

6. Комплексність виконання функцій: інтегрована програма зведеного обліку, обліку декількох підприємств, ведення обліку паралельно в декількох робочих планах рахунків, багатовимірного та багаторівневого аналітичного обліку, кількісного та валютного обліку.

Програма має однокористувацьку і мережеву версії.

Загальна кількість планів рахунків, які можуть бути створені в програмі "1С: Предприятие 7.7", з технічної точки зору, необмежена і визначається виходячи з реальних вимог обліку. Так "багатоплановий" облік ведеться на спільних підприємствах, які ведуть облік одночасно за двома чи більше планами рахунків бухгалтерського обліку. До того ж для кожного плану рахунків може будуватись довільна ієрархія субрахунків великої вкладеності. У планах рахунків можна здійснювати довільну нумерацію рахунків, використовуючи як цифри, так і літери.

Програма "1С: Бухгалтерия 7.7" дозволяє вести бухгалтерський облік в кількох валютах. Бухгалтерські підсумки по таких рахунках автоматично будуть зберігатися в кожній з валют, що використовується в гривневому еквіваленті по кожній валюті окремо, та сумарно по всіх валютах (гривневе покриття).


 
 

Цікаве

Загрузка...