WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Фінансовий облік оборотніх активів - Курсова робота

Фінансовий облік оборотніх активів - Курсова робота

На кредитi рахунка № 23 субрахунку "Допомiжнi виробництва" вiдображають суми фактичної собiвартостi завершеної виробництвом продукцiї, виконаних робiт i наданих послуг. Цi суми списуються з кредиту субрахунка 23 в дебет вiдповiдних рахунків.

Аналiтичний облiк рахунка № 23 "Виробництво" ведеться за видами виробництв [15, 390].

Витрати пов'язані з виробництвом конкретного продукту є об'єктом калькулювання. А отже передумовою калькулювання є облік виробничих витрат (виробничий облік). Він є первинним по відношенню до калькулювання.

Виробничий облік передбачає збір інформації про витрати підприємства, документальне оформлення господарських операцій, пов'язаних з виробничими витратами. В системі виробничого обліку така інформація обгрунтовується, групується за різними ознаками і аналізується. Лише на базі інформації, яка міститься в системі виробничого обліку можливе калькулювання.

Між калькулюванням і виробничим обліком існує тісний взаємозв'язок. Так, базою для розрахунку собівартості одиниці продукції є інформація, зібрана в системі виробничого обліку. Калькулювання собівартості виробничого продукту визначається системою і організацією виробничого обліку. З іншого боку, ступінь деталізації виробничого обліку залежить від завдань, які стоять перед підприємством в галузі калькулювання.

Калькулювання собівартості продукції умовно можна поділити на три етапи. На першому етапі вираховується собівартість всієї випущеної продукції в цілому, на другому – фактична собівартість по кожному при управлінні виду продукції, на третьому – собівартість одиниці продукції, виконаної роботи або наданої послуги.

Калькулювання собівартості продукції є об'єктивно необхідним процесом виробництва.

На ЗАТ "Рівне-Борошно" незавершеного виробництва немає. Брак житнього помолу ведеться на рахунку 237 "Лінія житнього помолу", і в дебет списуються всі витрати, відбувається закриття рахунку за місяць на собівартість випущеної продукції.

Кореспонденція рахунків з обліку витрат на виробництво (рах. № 23) (табл. 4.6):

Табл. 4.6

№ п/п

Назва операції

Дебет

Кредит

1.

Витрати матеріальних цінностей, списані на виробництво продукції і надання послуг

23, 25, 91, 39

201, 203, 207, 22

2.

Витрати допоміжних цехів включені до с/в продукції і послуг основного виробництва

23

23

3.

Загально виробничі витрати включені до с/в продукції і послуг основного виробництва, допоміжного та ін.

23, 90

91

4.

Адміністративні витрати включені до с/в продукції і послуг основного виробництва, допоміжного та ін.

79

92

5.

Списані на потреби виробництва МШП вартістю до 10 грн.

23

22

6.

На с/в продукції віднесено відповідну частку затрат, що були відображені як витрати майбутніх періодів

23

39

7.

Списані збитки від несправедливого браку продукції, виявленого у виробництві

24

947

23

24

8.

Нарахована основна заробітна плата виробничих робітників, працівникам допоміжних виробництв

23

66

9.

Відрахування на соціальні заходи від об'єкта оподаткування

23, 91, 92, 93, 94

65

10.

Збиток від браку включений до с/в продукції основного виробництва

23

24

11.

Випущені з виробництва й оприбутковані на склад готова продукція, напівфабрикати, виконані роботи і послуги

26, 25

23

12.

Нарахований знос основних засобів

23, 39

131

13.

С/в реалізованих робіт і послуг

903

23

4.1.4. Облік готової продукції

Для узагальнення інформації про наявність та рух готової продукції підприємства використовується рахунок 26 "Готова продукція".

На ЗАТ "Рівне-Борошно" наявні такі рахунки обліку операцій з готовою продукцією:

2011 "Сировина (зерно)";

2012 "Матеріали";

23 "Виробництво";

26 "Готова продукція";

70 "Доходи від реалізації";

90 "Собівартість реалізації";

91 "Загальновиробничі витрати".

За дебетом рахунку 26 "Готова продукція" відображається надходження готової продукції з власного виробництва.

При списанні готової продукції з рахунку 26 "Готова продукція" сума відхилень фактичної виробничої собівартості від вартості за обліковими цінами, що відноситься до цієї продукції, визначається у відсотку, який обчислюється як відношення відхилень на залишок готової продукції на початок місяця та відхилень по продукції, яка здана на склад протягом місяця, до вартості продукції за обліковими цінами. Сума відхилень фактичної собівартості готової продукції від її вартості за обліковими цінами, що відноситься до реалізованої продукції, відображається за кредитом рахунку 26 "Готова продукція" і дебетом відповідних рахунків.

Аналітичний облік готової продукції ведеться за видами готової продукції [10, 196].

Розглянемо операції з обліку готової продукції на ЗАТ "Рівне-Борошно" (табл. 4.7):

Табл. 4.7

Кореспонденція рахунків з обліку готової продукції

на ЗАТ "Рівне-Борошно"

ЗАТ "Рівне-Борошно"

Зміст операції

Сума

Дебет

Кредит

Оприбуткування готової продукції, випущена основними і допоміжними цехами; напівфабрикати власного виробництва, продукція обслуговуючих виробництв і господарств, призначена для реалізації

1474041,16

26

23

Списана виробнича собівартість реалізованої продукції

1418365,05

901

26

Реалізовано готову продукцію

35847,14

361

701

Надходження грошей за готову продукцію

35506,48

311, 301

361

4.1.5. Облік товарів

На рахунку 28 "Товари" ведеться облік руху товарно-матеріальних цінностей, що надійшли на підприємство з метою продажу. Цей рахунок використовують в основному збитові, торгові та заготівельні підприємства і організації, а також підприємства громадського харчування.

На промислових та інших виробничих підприємствах рахунок 28 "Товари" застосовується для обліку будь-яких виробів матеріалів, продуктів, які спеціально придбані для продажу, або ті, коли вартість матеріальних цінностей, що придбані для комплектування на промислових підприємствах, не включаються до собівартості готової продукції, що виробляється на цьому підприємстві, а підлягає відшкодуванню покупцями окремо.

Постачальницькі, збутові, торгові підпиємства та організації на рахунку 28 "Товари" ведуть облік також покупної тари і тари власного виробництва, крім інвентарної тари, що служить для виробничих та господарських потреб і облік якої ведеться на рахунку 11 "Інші необоротні матеріальні активи" чи 20 "Виробничі запаси".

Рахунок 28 "Товари" має такі субрахунки:

281 "Товари на складі";

282 "Товари в торгівлі";

283 "Товари на комісії";

284 "Тара під товарами";

285 "Торгова націнка".

На субрахунку 281 – 284 за дебетом відображається збільшення товарів та їх вартості, за кредитом зменшення.

На ЗАТ "Рівне-Борошно" наявний лише 281 рахунок - "Товари на складі".

На субрахунку 281 "Товари на складі" ведеться облік руху та наявності товарних запасів, що знаходяться на оптових та розподільчих базах, складах тощо.

Розглянемо операції з обліку товарів на ЗАТ "Рівне-Борошно" (табл. 4.8):

Табл. 4.8

Кореспонденція рахунків з обліку товарів

на ЗАТ "Рівне-Борошно"

ЗАТ "Рівне-Борошно"

Зміст операції

Сума

Кореспонденція рахунків

Дебет

Кредит

Здійснено оплату постачальнику за отримані товари

86525,21

631

311

Реалізовані товари за продажними цінами

35847,14

361

702

Списується собівартість реалізованих товарів

75984,25

902

281

Отримано товар від постачальників

72135,66

281

631


 
 

Цікаве

Загрузка...