WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Фінансовий облік оборотніх активів - Курсова робота

Фінансовий облік оборотніх активів - Курсова робота

Між синтетичними й аналітичними рахунками існує нерозривний зв'язок, тобто на аналітичних рахунках відображаються ті ж зміни, що й на синтетичних, але більш докладно, значення дебету й кредиту кожного аналітичного рахунку те ж саме, що й синтетичного рахунку; сума сальдо, сума оборотів на дебеті всіх аналітичних рехунків даної групи відповідно дорівнюють сальдо, обороту на дебеті і обороту на кредиті синтетичного рахунка. Тому загальні підсумки записів на аналітичних рахунках мають відповідати сумам, записаним на синтетичних рахунках бухгалтерського обліку.

Взаємозв'язок аналітичного і синтетичного рахунків можна було б більш детально показати за допомогою регістрів, проте на ЗАТ "Рівне-Борошно" регістри не використовуються. Бухгалтерський облік ведеться автоматизовано за допомогою бухгалтерської програми Акцент 6.0, мережева версія. В бухгалтерську програму заносяться первинні документи, а сама програма дозволяє формувати будь-які реєстри, звіти, форми в перерізі: бухгалтерських рахунків, кореспондентів, об'єктів обліку.

    1. Облік запасів

Облік запасів є однією із трудомістких ділянок облікової роботи на пiдприємствi. Одиницею бухгалтерського обліку запасів є їх найменування або однорідна група (вид).

Для бухгалтерського обліку запасів використовується другий клас плану рахунків бухгалтерського обліку, а саме:

20 "Виробничі запаси";

21 "Тварини на вирощуванні та відгодівлі";

22 "Малоцінні та швидкозношувані предмети";

23 "Виробництво";

24 "Брак у виробництві";

25 "Напівфабрикати";

26 "Готова продукція";

27 "Продукція сільськогосподарського виробництва";

28 "Товари".

На ЗАТ "Рівне-Борошно" використовуються такі найменовані показники запасів як:

  • сировина і матеріали (код 800);

  • паливо (код 820);

  • тара і тарні матеріали (код 830);

  • запасні частини (код 850);

  • малоцінні та швидкозношувані предмети (код 880);

  • готова продукція (код 900);

  • товари (код 910). (див. Дод. 7 (VIII Запаси)).

Оцінка запасів відбувається за балансовою вартістю.

Кореспонденцiя рахункiв з облiку запасiв (рах. № 20, 22, 26, 28), (табл. 4.2):

Табл. 4.2

№ п/п

Назва операцій

Дебет

Кредит

1.

Надходження і оприбуткування виробничих запасів від постачальників (без ПДВ) (на ПДВ див. п. 9)

20, 21, 22

63

2.

Витрати з доставки та розвантаження виробничих запасів

20, 21, 22

63, 66 та ін.

3.

Оприбутковані матеріальні цінності власного виробництва

20, 21, 22

23

4.

Придбані матеріальні цінності за готівку

20, 21, 22

30

5.

Відображення податкового кредиту на суму ПДВ

641

644

6.

Повернуті з виробництва й оприбутковані лишки матеріальних цінностей, виявлені під час інвентаризації

20, 21, 22

23

7.

Матеріальні цінності, використані на пакування готової продукції

93

20, 22

8.

Матеріальні цінності, використані на виправлення браку

24

20

9.

Матеріальні цінності, списані на капітальне будівництво, що використовується господарським обліком

15

20, 22, 23

10.

Оприбуткування МШП (при списанні за непридатності) за ціною можливого використання

22

23

11.

Списання фактичної собівартості МШП у зв'язку із стихійним лихом

991

22

12.

Оприбуткована готова продукція випущена основними і допоміжними цехами

26

23, 25

13.

Нарахування зносу МШП, пов'язаних з утриманням адміністративно-управлінського персоналу

92

132

14.

Оприбуткування МШП, що надійшли від постачальника

22

63

15.

Розрахункові зобов'язання з ПДВ

71

641

16.

Списання балансової вартості реалізованих МШП

943

22

17.

Надходження грошових коштів за реалізовані МШП

31

36

18.

Безкоштовне отримання матеріалів, палива, МШП

20, 22

719

19

Оприбутковані виробничі запаси, МШП раніше не враховані на балансі

20, 22

719

20.

Списана виробнича с/в готової продукції

90

26

21.

Придбані товари у постачальника (без ПДВ)

281

63

22.

Відображено транспортні витрати (без ПДВ)

281, 286

63

23.

Списання с/в реалізації товарів в кінці місяця на фінансовий результат

791

63

4.1.1. Облік виробничих запасів

На ЗАТ "Рівне-Борошно" наявні такі рахунки обліку операцій з виробничими запасами:

20 "Виробничі запаси":

201 "Сировина і матеріали";

203 "Паливо";

204 "Тара і тарні матеріали";

207 "Запасні частини";

208 "Матеріали с/г призначення";

209 "Інші матеріали";

22 "Малоцінні та швидкозношувані предмети".

Рахунок 20 "Виробничі запаси" призначено для узагальнення інформації про наявність і рух належних підприємству запасів сировини і матеріалів, палива, тари і тарних матеріалів, запасні частини, матеріали с/г призначення, інші матеріали.

За дебетом рахунку 20 "Виробничі запаси" відображається надходження запасів на підприємство, їх оцінка, за кредитом – витрачання на виробництво, переробку, відпуск на сторону, уцінка тощо.


 
 

Цікаве

Загрузка...