WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Фінансовий облік оборотніх активів - Курсова робота

Фінансовий облік оборотніх активів - Курсова робота

Розглянемо операції з облік розрахунків з іншими дебіторами на ЗАТ "Рівне-Борошно" (табл. 4.11):

Табл. 4.11

Кореспонденція рахунків з обліку розрахунків з іншими дебіторами заборгованості на ЗАТ "Рівне-Борошно"

ЗАТ "Рівне-Борошно"

Зміст операції

Сума

Дебет

Кредит

Повернуто грошові кошти в касу у погашення позик

330,00

301

377

Придбання підзвітною особою матеріальних цінностей

76,00

2031

372

Надані гроші підзвітним особам на придбання товарно матеріальних цінностей, оплату послуг

105,00

372

301

Виписані рахунки за придбані ТМЦ, оплачені послуги, відзвітованість за відрядження підзвітним особам

64,00

685, 207

372

Видана позика

954,31

377

301

    1. Облік поточних фінансових інвестицій

Фінансові інвестиції, як і інші активи, підлягають бухгалтерському обліку в складі активів тільки тоді, коли є достатня впевненість в тому, що майбутня економічна вигода, втілена в них, буде одержана підприємством. Одного лише існування витрат на їх придбання недостатньо. Необхідна обгрунтована впевненість в тому, що ці витрати принесуть в майбутньому економічну вигоду. Якщо такої впевненості немає, оплачені витрати на придбання інвестицій розглядаються як витрати, а не як активи.

Облік різних видів цінних паперів та операцій з ними має свої особливості:

  1. по їх зв'язку зі статутним капіталом;

  2. по відображенню різниці між номінальною вартістю цінних паперів і їх продажною ціною;

  3. по нарахуванню доходів (дивідендів або відсотків).

Облік фінансових інвестицій складається і залежить від строків їх погашення, а також від видів цінних паперів, форми розрахунків за них, джерела придбання паперів та інших факторів.

Витрати на поточні фінансові інвестиції відображають у дебету рахунку 35 "Поточні фінансові інвестиції" в кореспонденції з рахунками з обліку грошових коштів та іншого майна, переданого як фінансові вкладення.

Поточні фінансові інвестиції обліковуються на рахунку 35 "Поточні фінансові інвестиції" субрахунку 352 "Інші поточні фінансові інвестиції".

По дебету рахунку відображається придбання (надходження) поточних фінансових інвестицій, по кредиту – зменшення їх вартості та вибуття [10, 250].

Проте, на ЗАТ "Рівне-Борошно" немає в наявності 35 рахунку - "Поточні фінансові інвестиції". Фінансові інвестиції зустрічаються на підприємстві рідко, і в Балансі на 1 січня 2007 року, рядок Поточні фінансові інвестиції заповнений оскільки був отриманий вексель на суму 270 грн. на початок і кінець звітного періоду, та в подальшому ЗАТ "Рівне-Борошно" реалізувало отриманий вексель і вже в Балансі на 1 квітня 2007 року на кінець звітного періоду в рядку поточні фінансові інвестиції нічого не відображається.

Кореспонденція рахунків з обліку поточних фінансових інвестицій (рах. 35) (табл. 4.12):

Табл. 4.12

№ п/п

Зміст операції

Дебет

Кредит

1.

Придбані поточні фінансові інвестиції

35

685

2.

Сплачено кредиторам за поточні фінансові інвестиції

685

311

3.

На дату балансу проводиться переоцінка поточних фінансових інвестицій до справедливої вартості:

а)до оцінка (на суму збільшення)

б)уцінка (на суму зменшення)

35

975

746

35

4.

Реалізація поточних фінансових інвестицій:

  • на продажну вартість

  • на первісну вартість

  • списується на фінансовий результат продажна вартість фінансових інвестицій

  • в кінці місяця списується на фінансовий результат с/в реалізації (первісна вартість інвестицій)

377

971

741

793

741

35

793

971

5.

Придбано облігації

35

311

6.

Погашено вартість облігацій

311

35

7.

Списано різницю між купівельною та номінальною вартістю

35

373

4.4. Облік грошових коштів та їх еквівалентів

У статті "Грошові кошти та їх еквіваленти" відображаються кошти в касі, на поточних та інших рахунках у банках, що можуть бути використані для поточних операцій, а також еквіваленти грошових коштів.

Рахунок № 31 "Рахунки в банках" призначений для обліку наявності та руху грошових коштів, що знаходяться на рахунках в банках і можуть бути використані для поточних операцій.

Цей рахунок активний, балансовий, призначений для обліку господарських засобів – грошових коштів, має такі субрахунки:

311 "Поточні рахунки в національній валюті";

312 "Поточні рахунки в іноземній валюті";

313 "Інші рахунки в банку в національній валюті";

314 "Інші рахунки в банку в іноземній валюті".

На ЗАТ "Рівне-Борошно" наявні лише 311 "Поточні рахунки в національній валюті" та 313 "Інші рахунки в банку в національній валюті" субрахунки даного рахунку.

На субрахунку 313 "Інші рахунки в банку в національній валюті" обліковується рух коштів, що знаходяться в акредитивах, на особових рахунках по вантажообігу і в чекових книжках.

На дебеті рахунку № 31 "Рахунки в банках" відображається надходження грошових коштів, на кредиті – їх використання [10, 237].

Розглянемо операції з обліку грошових коштів ЗАТ "Рівне-Борошно" на рахунках в банках (табл. 4.13):

Табл. 4.13

Кореспонденція рахунків з обліку коштів на поточному рахунку на ЗАТ "Рівне-Борошно"

Зміст операції

Сума

Дебет

Кредит

Надійшла на поточний рахунок заборгованість покупців за реалізовані їм товари, роботи, послуги

35506,48

311

361, 3614

З розрахункового рахунку оплачено постачальникам за товари, роботи, послуги

362,00

311

631, 6314

Оплата з поточного рахунку за торговий патент

250

391

311

Погашення короткострокових кредитів банку

405000,00

6013, 6014

311

Проведено розрахунки за податками з поточного рахунку

491877,00

311

6411 - 6416, 6419

Оплачено податки з поточного рахунку за соціальним страхуванням у фонд оплати праці

282,32

311

652

Оплачено податки з поточного рахунку за страхуванням на випадок безробіття

4855,24

311

653

Для узагальнення інформації про наявність та рух грошових коштів в касі підприємства використовується рахунок 30 "Каса", субрахунок 301 "Каса в національній валюті". За дебетом рахунка 30 "Каса" відображається надходження грошових коштів у касу підприємства, за кредитом – виплата грошових коштів із каси підприємства.

Розглянемо операції з обліку грошових коштів в касі на ЗАТ "Рівне-Борошно" (табл. 4.14):

Табл. 4.14

Кореспонденція рахунків з обліку касових операцій на ЗАТ "Рівне-Борошно"

ЗАТ "Рівне-Борошно"

Зміст операції

Сума

Дебет

Кредит

Надійшли грошові кошти в касу з розрахункового рахунку

1509,00

301

311

Надійшли грошові кошти в касу від покупців

6167,84

301

361

Видані грошові кошти з каси під звіт

231,00

372

301

Видана заробітна плата працівникам

967,83

661

301

Видані грошові кошти з каси постачальникам

9863,25

631

301

З каси здано виторг в банк

36345,23

311

301


 
 

Цікаве

Загрузка...