WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Фінансовий облік оборотніх активів - Курсова робота

Фінансовий облік оборотніх активів - Курсова робота

    1. Облік розрахунків з дебіторами

Низька платоспроможність підприємств викликає створення великих обсягів дебіторської заборгованості на балансі.

Облік розрахунків з покупцями і замовниками регламентується П(С)БО 10 "Дебітори".

Дебіторська заборгованість включає всі вимоги підприємства до інших юридичних і фізичних осіб щодо грошей, товарів чи послуг. У більшості випадків можна визначити два головних види дебіторської заборгованості: товарну і нетоварну (неопераційну).

Операції називаються товарними, якщо мова йде про оплату продукції (яка має натурально-речову форму), робіт та послуг. Тобто товарна дебіторська заборгованість виникає в наслідок значної операційної діяльності підприємства, яке може передбачати продаж товарів, виконання робіт чи (та) надання послуг.

Розрахунки з покупцями та замовниками відносяться до товарних у відповідності до визначення.

Кореспонденція рахунків з обліку розрахунків з дебіторами (рах. № 36, 37) (табл. 4.9):

Табл. 4.9

№ п/п

Зміст операції

Дебет

Кредит

1.

Сума виданих авансів за поставку матеріальних цінностей

371

311

2.

Зарахований аванс у погашення заборгованості перед постачальниками

63

371

3.

Отримані грошові кошти на рахунок в банк від інших дебіторів як фінансові доходи

311

373

4.

Нараховано % по векселях

373

732

5.

Нараховані претензії за порушення господарських договорів

374

63, 685

6.

Відображується дебіторська заборгованість винної особи у розмірі відшкодування втрат від нестач псування матеріальних цінностей

375

716

7.

Нарахування інших платежів до бюджету

716

642

8.

Відображається вартість нестачі матеріальних цінностей у витратах підприємства

947

20, 22, 26, 28

9.

Надійшли грошові кошти від винної особи у погашення збитків від нестач, розкрадання, втрат

301

375

10.

Утримано з ЗП винної особи у відшкодування збитків від нестач, розкрадання, втрат

661

375

11.

Видана з каси позика працівникам підприємства на термін до 1 року

377

301, 311

12.

Повернуто працівникам грошові кошти у погашення заборгованості

301, 311

377

13.

Отримано вексель від покупців за реалізацію

34

36

14.

Списується безнадійна дебіторська заборгованість за рахунок резерву сумнівних боргів

38

36, 37

15.

Переведена частина довгострокової заборгованості у поточну заборгованість

377

161

16.

Відображається дохід від фінансової оренди

161

742

17.

Нараховано ПДВ

742

641

4.2.1. Облік розрахунків з дебіторами за товари, роботи, послуги

Для обліку товарної дебіторської заборгованості використовується рахунок 36 "Розрахунки з покупцями і замовниками", та його субрахунки:

361 "Розрахунки з вітчизняними покупцями";

3614 "Розрахунки за послуги";

362 "Розрахунки з іноземними покупцями".

Проте, на ЗАТ "Рівне-Борошно" наявні лише субрахунок 361 "Розрахунки з вітчизняними покупцями" та 3614 "Розрахунки за послуги".

Рахунок 36 "Розрахунки з покупцями і замовниками" активний, балансовий, призначений для обліку розрахунків. На ньому відображається узагальнена інформація про розрахунки з покупцями та замовниками за відвантажену продукцію, товари, виконані роботи та надані послуги, крім заборгованості, яка забезпечена векселями.

По дебету рахунку 36 відображається продажна вартість реалізованої продукції, товарів, виконаних робіт, наданих послуг (у тому числі на виконання бартерних контрактів), яка включає податок на додану вартість, акцизи та інші додатки, збори (обов'язкові платежі), що підлягають перерахуванню до бюджетів та позабюджетних фондів і включені до вартості реалізації, по кредиту – сума платежів, які надійшли на рахунки підприємства в банківських установах, в касу та інші види розрахунків. Сальдо рахунку дебетове і відображає заборгованість покупців та замовників за одержану продукцію (роботи, послуги).

Субрахунок 361 "Розрахунки з вітчизняними покупцями" призначений для обліку розрахунків з покупцями, що знаходяться в митній території України. На ньому обліковуються розрахунки по пред'явлених покупцям та замовникам та прийнятих банком до оплати розрахункових документах за відвантажену продукцію (товари), проведені роботи, надані послуги [10, 265].

Розглянемо операції з облік розрахунків з дебіторами за товари, роботи, послуги на ЗАТ "Рівне-Борошно" (табл. 4.10):

Табл. 4.10

Кореспонденція рахунків з обліку розрахунків з дебіторами за товари, роботи, послуги на ЗАТ "Рівне-Борошно"

Зміст операції

Сума

Дебет

Кредит

ЗАТ "Рівне-Борошно" надало послуги

35847,14

3614, 361

703

Оплата розрахункових документів замовниками

35506,48

311

3614, 361

Надійшли грошові кошти в касу від покупців за реалізацію

6167,84

301

3614, 361

"Рівне-Борошно" відрузило готову продукцію, (але не отримало гроші)

1440,00

361

701

Покупці перерахували аванс але ще не забрали готову продукцію

35506,48

311

361

ЗАТ "Рівне-Борошно" продало товар

1440,00

361

702

4.2.2. Облік розрахунків з іншими дебіторами

Облік розрахунків з різними дебіторами ведеться на рахунку 37 "Розрахунки з різними дебіторами". На ньому здійснюється облік розрахунків за поточною дебіторською заборгованістю з різними дебіторами за авансами виданими, нарахованими доходами, за претензіями, за відшкодуванням завданих збитків, за позиками членів кредитних спілок та за іншими операціями.

Рахунок 37 "Розрахунки з різними дебіторами" має такі субрахунки:

371 "Розрахунки за виданими авансами";

372 "Розрахунки з підзвітними особами";

373 "Розрахунки за нарахованими доходами";

374 "Розрахунки за претензіями";

375 "Розрахунки за відшкодуванням завданих збитків";

376 "Розрахунки за позиками членам кредитних спілок";

377 "Розрахунки з іншими дебіторами".

На ЗАТ "Рівне-Борошно" наявні лише субрахунок 372 "Розрахунки з підзвітними особами" і 377 "Розрахунки з іншими дебіторами" (3771 "Дотації", 3772 "Розрахунки гуртожиток").

На субрахунку 372 "Розрахунки з підзвітними особами" ведеться облік розрахунків з підзвітними особами. Сальдо субрахунку може бути як дебетом, так і кредитом. Такі показники відображаються розгорнуто: дебетове сальдо – в складі оборотних активів, кредитове сальдо – в складі зобов'язань балансу підприємства.

На субрахунку 377 "Розрахунки з іншими дебіторами" ведеться облік розрахунків за іншими операціями, облік яких не відображується на інших субрахунках рахунку 37 "Розрахунки з різними дебіторами", зокрема розрахунки за операціями, пов'язаними із здійсненням спільної діяльності (без створення юридичної особи), усі види розрахунків з працівниками (кредит рахунків розрахунків з оплати праці та з підзвітними особами), інші розрахунки [16, 184].


 
 

Цікаве

Загрузка...