WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Українська школа бухгалтерського обліку - Курсова робота

Українська школа бухгалтерського обліку - Курсова робота

Кафедра видала 6 підручників та більше 20-ти навчальних посібників з облікових дисциплін. Серед них: Теорія бухгалтерського обліку (підручник), Організація бухгалтерського обліку (навчальний посібник), Облік в галузях економічної діяльності: автотранспорт і будівництво (навчальний посібник), Облік і аналіз ЗЕД (навчальний посібник), Аудит і ревізія підприємницької діяльності (навчальний посібник), Бухгалтерський облік у зарубіжних країнах (навчальний посібник), Бухгалтерський фінансовий облік (підручник), Бухгалтерський управлінський облік (навчальний посібник), Контроль і ревізія (підручник), Бухгалтерський облік в торгівлі (підручник), Інформаційні системи бухгалтерського обліку (підручник). З 1996 p. кафедра веде підготовку спеціалістів тільки за власними навчальними посібниками та методичними розробками.

Кафедра обрана базовою для проведення Всеукраїнської студентської олімпіади з обліку і аудиту.

Луганська школа. Створена проф. І.П. Житною. Основним напрямом школи є дослідження проблем економічного аналізу та актуальних економічних проблем використання виробничого потенціалу.

Львівська школа. Школу очолює проф. Є.В. Мних. В ній активно працюють проф. Я.А. Гончарук, проф. І.М. Павлюк, проф. B. C. Рудницький, проф. Б.Ф. Усач, доц. В.О. Озеран. Основний напрям школи - розробка проблем теорії, методології та практики економічного аналізу, удосконалення обліку та аудиту в Україні.

Одеська школа. Школу свого часу започаткував проф. В.Ф. Палій, який на початку 70-х років XX ст. переїхав до Москви, де працює і сьогодні. Зараз школу очолює проф. Б.І. Валуєв. В ній активно працюють проф. Л.М. Крамаровський, доц. И.О. Лоханова. Представником цієї школи є Кругляк Б.С. (нар.22 листопада 1939 р), який закінчив обліково-економічний факультет Одеського кредитно-економічного інституту (нині Одеський державний економічний університет). А після навчання (1965-1967) в аспірантурі при Дніпропетровському інституті був направлений на роботу в Одеський сільгоспінститут, де і захистив кандидатську дисертацію.

Основні наукові дослідження спрямовані на вивчення проблем обліку, аналізу, аудиту інвестицій і основних фондів у АПК. За результатам досліджень видані рекомендації щодо вдосконалення обліку та контролю, які були направлені в міністерства сільського господарства СРСР та УРСР.

З 1988 р. Б.С. Кругляк працює у Хмельницькому технологічному інституті (тепер - Технологічний університет Поділля) завідувачем кафедри бухгалтерського обліку, ревізії та контролю.

Тернопільська школа. Започаткував її колишній вихованець Київської школи проф. Ю.Я. Литвин. Сьогодні школа посідає провідне місце в Україні в сфері наукових досліджень проблем обліку, аналізу та аудиту, підготовки висококваліфікованих наукових кадрів. Багатством школи є її професори: З.В. Гуцайлюк, Г.П. Журавель, Б.М. Литвин, В.М. Олійник, М.С. Пушкар, І.Д. Фаріон, СІ. Шкарабан. Свого часу тут працював проф. І.О. Белебеха. Активно працюють в школі доц. Я.Д. Крупка, доц. З.В. Задорожний, доц.В.А. Дерій, доц. Хомин та багато інших вчених.

Харківська школа. Її зародження пов'язане з ім'ям Миколи Федоровича фон Дітмара - ініціатора створення Харківського комерційного інституту. Він випускав і фінансував провінційний журнал "Счетоводство и хозяйство" (1912-1914), орган Харківського відділення російського технічного товариства. Його справу у формуванні Харківської школи продовжили проф. С.Д. Бутко та проф. О.Ф. Галкін, а також к. е. н. Г.І. Бойчук.

Степан Данилович Бутко (1894-1968) з 1929 р. завідував відділом в Наркомземі УРСР у м. Харкові. У 1933 р. перейшов на роботу до Харківського сільськогосподарського інституту ім. В.В. Докучаєва, де працював старшим викладачем кафедри економіки і організації сільського господарства, а пізніше - завідувачем кафедри соціалістичного обліку. У 1940 р. захистив дисертацію на здобуття вченого ступеня кандидата економічних наук. В роки війни Степан Данилович пішов добровольцем на фронт, а з 1944 р. повернувся до інституту на посаду доцента кафедри економіки і організації сільського господарства. З 1949 по 1962 роки С.Д. Бутко завідував кафедрою сільськогосподарської статистики і обліку. В 1961 р. йому присвоєно вчене звання професора.

Олександр Федорович Галкін закінчив у 1957 р. Харківський державний університет ім. О.М. Горького, а згодом - аспірантуру Харківського сільськогосподарського інституту ім. В.В. Докучаєва. Усе подальше життя вченого було пов'язане з цим вищим навчальним закладом.

В 1961 р. О.Ф. Галкін захистив кандидатську дисертацію на тему: "Облік, аналіз і відтворення фондів у сільськогосподарських підприємствах". На кафедрі бухгалтерського обліку і статистики під його керівництвом працювали курси підвищення кваліфікації викладачів інститутів і технікумів з усього колишнього Радянського Союзу з бухгалтерсько-фінансових дисциплін. Вчений опублікував 85 науково-методичних робіт. С.Д. Бутко опублікував понад 50 науково-методичних праць, навчальних посібників і статей.

Григорій Іванович Бойчук почав працювати у Харківському державному аграрному університеті ім. В.В. Докучаєва з 1965 р. З серпня 1997 р. - завідувач кафедри фінансів і аудиту цього ж університету, успішно працював заступником декана, деканом економічного факультету. Вчений є співавтором, зокрема, Плану бухгалтерських рахунків, Регістрів журнально-ордерної форми обліку та методичних вказівок по їх застосуванню, програм з бухгалтерського обліку в сільському господарстві, а також перших підручників для студентів сільського-господарських вузів, що вивчають бухгалтерський облік.

За радянських часів підручниками з теорії бухгалтерського обліку цієї школи користувалися студенти всіх сільськогосподарських вищих навчальних закладів колишнього СРСР. Зараз Харківська школа здійснює дослідження за напрямами: облік та контроль в АПК, який очолює проф. М.Ф. Огійчук; облік в торгівлі та громадському харчуванні, представниками якого є проф. Л.М. Янчева, доц. А.П. Гринько, доц. Л.М. Котенко та ін.

Список використаної літератури

  1. Соколов Я.В. Бухгалтерский учет: от истоков до наших дней: Учебное пособие: Навчальне видання: - М.: Аудит C. - 2007

  2. Бутинець Ф.Ф. Історія бухгалтерського обліку: В 2 ч. Ч. І: Навчальний посібник - 2-е вид., доп. і перероб. - Житомир: ПП „Рута", 2001. - 512с.

  3. Бутинець Ф.Ф. Історія бухгалтерського обліку: В 2 ч. Ч. ІІ: Навчальний посібник - 2-е вид., доп. і перероб. - Житомир: ПП „Рута", 2001. - 640с.

  4. Пушкар М.С., Гавришко Н.В., Романів Р.В. Історія обліку та контролю господарської діяльності: Навч. посібник. Навчальне видання. - Тернопіль: Карт-бланш, 2007. - 223 с.


 
 

Цікаве

Загрузка...