WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Удосконалення організації обліку, аналіз та шляхи підвищення виробництва зерна - Курсова робота

Удосконалення організації обліку, аналіз та шляхи підвищення виробництва зерна - Курсова робота

За даними таблиці 3 ми бачимо, що наше підприємство скорочує свою площу, зменшення сільгоспугідь у 2006 р. у порівнянні з 2004 р. на 212,9 га. У зв'язку з цим відбулася зміна (зменшення) площ сінокосів та пасовищ. В абсолютному вираженні збільшення пари відбулося на 30 га. Це зв'язано з тим, що наше підприємство розширюється, воно бере під оренду земельні паї у населення.

Для більш заглибленої характеристики проведемо аналіз фінансового стану СТОВ "Україна" (таблиця 4). Проаналізувавши таблицю, ми бачимо, що наше підприємство має гарні показники. Але ми можемо сказати, що показники платоспроможності, а саме коефіцієнт загальної ліквідності, ввійшов в оптимальне значення, а показники швидкої ліквідності й абсолютної ліквідності набагато менше оптимального значення. Наше підприємство має гарні показники фінансової стійкості. Показники прибутковості усі більше 0, що говорить про те, що наше господарство має прибуток.

Таблиця 4

Аналіз фінансового стану

Показники

Оптимальне значення

Роки

2004

2005

2006

Показники рівня платоспроможності

Коефіцієнти:

Загальної ліквідності

1,25–2,5

1,50

1,41

2,05

Швидкої ліквідності

0,6–0,8

0,26

0,28

0,22

Абсолютної ліквідності

0,2–0,25

0,004

0,007

0,008

Показники ділової активності

Коефіцієнт оборотності власного капіталу

1,24

1,01

1,3

Коефіцієнт оборотності основних засобів

0,56

0,43

0,34

Показники фінансової стійкості

Коефіцієнт незалежності

>0,5

0,53

0,54

0,62

Коефіцієнт фінансової залежності

~ 1

1,89

1,85

0,98

Коефіцієнт фінансової стабільності

1,11

1,18

1,24

Коефіцієнт заборгованості

0,90

0,85

0,87

Показник фінансового ліверіджа

0,02

0,006

0,009

Показники прибутковості підприємства

Коефіцієнт рентабельності активів

>0

0,09

0,11

0,16

Коефіцієнт рентабельності реалізованої продукції

0,37

0,34

0,34

Коефіцієнт операційної рентабельності продаж

0,14

0,17

0, 20

Коефіцієнт рентабельності основного капіталу

>0

0,59

0,52

0,23

Коефіцієнт рентабельності власного капіталу

>0

0,17

0, 20

0,38

Для подальшого аналізу розглянемо трудові ресурси СТОВ "Україна" та проаналізуємо продуктивність праці (таблиця 5).

За даними таблиці 5 ми бачимо, що зменшилася середньорічна чисельність робітників основного виробництва на 43 чоловіка, вартість валової продукції в 2006 році в порівнянні з 2005 роком збільшилася на 340 тис. грн. Також ми бачимо, що рівень продуктивності праці збільшився на 9,6, причому, за рахунок збільшення валової продукції на 5,3 і за рахунок зменшення зміни чисельності робітників на 4,3.

Таблиця 5. Трудові ресурси й аналіз продуктивності праці

Показники

Значення

1. Середньорічна чисельність робітників основного виробництва, люд.

1.1. 2005 р.

205

1.2. 2006 р.

162

1.3. Відхилення

–43

2. Вартість валової продукції, тис. грн.

2.1. 2005 р.

5805

2.2. 2006 р.

6145

2.3. Відхилення

+340

3. Рівень продуктивності праці, тис. грн.

3.1. 2005 р.

28,3

3.2. 2006 р.

37,9

3.3. Умовна величина

35,8

4. Відхилення рівню продуктивності, тис. грн.

4.1. Всього, в т. ч. за рахунок змін

9,6

4.2. Чисельність робітників

4,3

4.3. Вартість валової продукції

5,3

Наступним кроком характеристики є інтенсивність розвитку підприємства (таблиця 6).

Проаналізувавши таблицю 6, ми можемо зробити висновок про те, що на нашому підприємстві з 2005 р. по 2006 р. зріс результат на 100 га с. -г. угідь валової продукції на 12,72 тис. грн., але зменшився прибуток на 9,07 тис. грн. Валовий прибуток, валова продукція та прибуток від реалізації на 100 грн. поточних витрат зменшились на 9,05; 0,44; 17,24 тис. грн. відповідно. Збільшилась валова продукція на 100 грн. основних виробничих фондів на 9,67 тис. грн., валовий прибуток на 10,19 тис. грн. та прибуток від реалізації на 8,56 тис. грн.

Також збільшилась валова продукція на середньорічного працівника на 8,47 тис. грн., валовий прибуток зріс на 11,41 тис. грн., але прибуток від реалізації зменшився на 2,37 тис. грн.

Рентабельність товарної продукції в 2006 році становить 15,52%, що на 36,6 менше ніж в 2005 році.

Таблиця 6. Аналіз показників рівня інтенсивності й ефективності інтенсифікації

Показники

2005 р.

2006 р.

Відхилення

Площа с. -г. угідь, га

7169,9

6929

-240,9

Середньорічна чисельність робітників, люд.

205

162

-43

Виробничі витрати, тис. грн.

4818

6227

1408

Основні виробничі фонди, тис. грн.

7931

7977

46

Вартість валової продукції, тис. грн.

2787

3575

340

Сума виручки від реалізації, тис. грн.

3990

4903

913

Собівартість реалізації продукції, тис. грн.

2623

4466

1843

Валовий прибуток, тис. грн.

4802

5643

841

Прибуток від реалізації, тис. грн.

1367

693

-674

Показники рівня інтенсифікації

Фондозабезпеченність, тис. грн.

1,11

1,15

0,04

Виробничі витрати на 100 га с. -г. угідь

67,2

89,87

22,67

Фондовіддача

0,35

0,45

0,1

Фондомісткість

2,85

2,23

-0,62

11. Одержані результати інтенсифікації

11.1. На 100 га с. -г. угідь, тис. грн.

а) Валової продукції

38,87

51,59

12,72

б) Прибуток від реалізації

19,07

10,0

–9,07

12. Ефективність інтенсифікації

12.1. На 100 грн. поточних витрат

а) валового прибутку

99,67

90,62

–9,05

б) валової продукції

57,85

57,41

-0,44

в) прибутку від реалізації

28,37

11,13

–17,24

13. На 100 грн. основних виробничих фондів с. -г. призначення, грн.

а) валової продукції

35,14

44,81

9,67

б) валового прибутку

60,55

70,74

10, 19

в) прибутку від реалізації

17,23

8,67

-8,56

14. На середньорічного робітника, тис. люд

а) валової продукції

13,6

22,07

8,47

б) валового прибутку

23,42

34,83

11,41

в) прибутку від реалізації

6,67

4,3

–2,37

15. Рівень рентабельності товарної продукції,%

52,12

15,52

–36,6


 
 

Цікаве

Загрузка...