WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Удосконалення організації обліку, аналіз та шляхи підвищення виробництва зерна - Курсова робота

Удосконалення організації обліку, аналіз та шляхи підвищення виробництва зерна - Курсова робота

Список використаної літератури

1. Хозяйственный Кодекс Украины. – Х.: ООО "Одиссей", 2003. - 232 с.

2. Закон України "Про аудиторську діяльність" № 140-5 від 14.09. 2006 // Бухгалтерія в сільському господарстві. – 2006. - № 23. - с.14-19.

3. Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" № 996-XIV від 16.07.99 // Відомості верховної ради України. – 2003. - №69. - с.14.

4. Закон України "Про охорону праці" № 2694 - XII від 14.10.92 // Все про бухгалтерський облік. - 2004. -№ 95

5. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 30 "Біологічні активи", від 18.11. 2005 року №790 // Облік та фінанси АПК. - 2006. - № 6. - с.102.

6. Методичні рекомендації з планування, обліку, калькулювання собівартості продукції (робіт, послуг) сільськогосподарських підприємств, наказ Мінагрополітики України від 18.02. 2001 року № 132 // Все про бухгалтерський облік. - 2003. - № 69. - с.14.

7. Методичні рекомендації по застосуванню форм документів первинного обліку на сільськогосподарських підприємств розроблено на основі виконання доручення Президента України від 25.02. 2003 року № 1 – 1/203

8. Методичні рекомендації з обліку витрат і калькулювання собівартості продукції (робіт, послуг) сільськогосподарських підприємств // Бухгалтерія в сільському господарстві. – 2006. - № 4. - с.1-52.

9. План рахунків бухгалтерського обліку, активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій, затверджений наказом Мінфіну України від 30.11. 1999 року № 291 // Баланс. – 2003. - № 16. - с.23.

10. Аиликова И.Е. Бухгалтерский учет. - Учебное пособие. - К.: Высшая школа. - 1994. - 432 с.

11. Болотошвили З.У. Основы охраны труда: Методическое пособие. – Луганск: ЛНАУ. – 2005. - 114 с.

12. Васин Ф.П. К вопросу о классификации затрат на производство // Бухгалтерский учет. - 1995. - № 4. - с.7-11.

13. Васькин Ф.И., Степаненко Н. Первичный учет продукции сельского хозяйства // Экономика сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий. - 2005. - № 6. - с.5-15.

14. Волосяненко М.І. Формування структури посівів за екологічністю і якісним станом земель // Агро світ. – 2007. - № 2. - с.24-32.

15. Герасимук І. Облік сільськогосподарських операцій з зерном у сільськогосподарських підприємствах // Бухгалтерія в сільському господарстві. - Харків. - 2004. - № 19. - с. 20-25.

16. Іваненко Л.Ю. Впровадження системи внутрішнього аудиту // Фінансовий контроль. – 2006. - № 6. - с.103-107.

17. Еремин Д.И. Оптимизация азотного питания яровой пшеницы для получения продовольственного зерна // Зерновое хозяйство. - 2007. - № 1. - с.9-16.

18. Діхтяр В. Від насінини до зернини // Агро перспектива. – 2007. - № 1. - с.52-55.

19. Жидецький В.Ц. Основи охорони праці: Навчальний посібник. - Львів. – Афіша. – 2004. - 320 с.

20. Лапін В.М. Основи охорони праці: Навчальний посібник. – Львів: ЛБІ НБУ. – 2004. - 142 с.

21. Лехман С.Д. Запобігання аварійності і травматизму в сільському господарстві: Навчальний посібник. – К.: У рожай. – 1993. - 272 с.

22. Луговой В.А. Организация учета затрат на производство // Бухгалтерский учет. - 2003. - № 7. - с.12-16.

23. Мазурова С.В. Сравнительная продуктивность яровых зерновых // Зерновое хозяйство. - 2007. - № 2. - с.17-22.

24. Маляр Ю.С. Учет затрат на производство и калькулирование себестоимости продукции // Налоги и бухгалтерский учет. - 2004. - № 25. - с.9-13.

25. Малышев А.В. Аудит ефективності діяльності: звітування про результати // Фінансовий контроль. – 2006. - № 5. - с.60-63.

26. Массаковский В.П. Удосконалення обліку та контролю витрат в сільськогосподарських підприємствах // Економіка АПК. - 1998. - № 3 –с.34-37.

27. Моляревский Ю.Н. Учет затрат на производство и калькулирование себестоимости продукции // Налоги и бухгалтерский учет. - 2005. - № 25. -с.10-18.

28. Нетыкша О. Организация процесса внутреннего аудита // Бухгалтерский учет и аудит. - 2002. - № 9. - с.47-55.

29. Огійчук М.Ф. Бухгалтерський облік на сільськогосподарських підприємствах: Підручник. -2-ге вид., перероб. і допов. - К.: Вища освіта. – 2003. - 800 с.

30. Осовська Г.В. Основи менеджменту: Навчальний посібник. Для студентів вищих навчальних закладів. – К.: "Кондор". - 2003. - 556 с.

31. Парнюк В.К. О практике калькулирования себестоимости продукции и противозатартном механизме // Экономика Украины. – 2001. - № 3. - с.11-19.

32. Пахомов А.В. Качество зерна яровой пшеницы современных сортов отечественной селекции // Зерновое хозяйство. - 2007. - № 2. - с.14-25.

33. Пизенгольц М.З. Бухгалтерский учет в сельском хозяйстве. - Учебное пособие. - М.: Росагропромиздат. - 1997. - 345 с.

34. Пинчук Л.Т. Сортовые особенности роста, формирования урожайности и качества зерна яровой твердой пшеницы // Зерновое хозяйство. - 2005. - № 8. - с.10-15.

35. Пичугин П.1: С Бухгалтерия 7.7. для Украины // Налоги и бухгалтерский учет. - 2003. - № 84. - с.39-44.

36. Плешанкова Л. Формирование себестоимости и цены продукции // Баланс. - 2004. - № 18. - с.35-37.

37. Рафикова Н.О. Совершенствование учета и анализа себестоимости сельскохозяйственной продукции // Вопросы статистики. – 2001. -№ 9. - с.55-59.

38. Рафикова Н.О. Совершенствование системы анализа производства зерновых культур // Вопросы статистики. – 2005. -№ 7. - с.15-21.

39. Родостовец В.И. Учет затрат в растениеводстве // Бухгалтерский учет. - 1995. - № 4. - с.60-70.

40. Саблук П.Г. Бухгалтерский учет в сельскохозяйственных предприятиях // Экономика АПК. - 2003. - № 3. - с.25-28.

41. Стоян B.I. Методологічні аспекти обліку витрат виробництва // Фінанси України. - 2006. - № 10. - с.4-10.

42. Суханова О.Н. Особенности моделирования производства зерна // Зерновое хазяйство. - 2006. - № 5. - с.12-18.

43. Талонов И.П. Эффективность агротехнических приемов формирования урожайности // Зерновое хозяйство. - 2006. - № 5. - с.14-28.

44. Томчук О.Ф. Усовершенствование учета и контроля затрат в сельскохозяйственных предприятиях // Экономика АПК. - 2003. - № 3. - с. 19-29.

45. Урусов В.О. О комплексной автоматизации учета // Бухгалтерский учет. - 1995. - № 9. - с.10-13.

46. Циков В. Отборные семена - основа высокого урожая // Баланс Агро. – 2006. - № 15. - с.1-3.

47. Чапли Д.Ф., Хисматулин Д.И. Об управлении производственными затратами на предприятии. // Бухгалтерский учет. - 2005. - № 2. - с.7-16.

48. Чубан Д.П., Капля Н.В. Бухгалтерский учет в сельском хозяйстве. – Учебное пособие. - М.: Росагропромиздат. - 1999. - 320 с.

49. Хміль Ф.І. Менеджмент: Підручник. – Вища школа, 1995. - 351 с.

50. Шмидт Ю. Прогнозирование урожайности сельхозкультур // АПК: экономика, управление. – 2006. - № 10. - с.28-31.

51. Явлинский М.П. Бухгалтерский учет, контроль и аудит. – Учебное пособие. - К.: Высшая школа. - 1994. - 348 с.

52. Яшин Б.Н. Бухгалтерский учет: управленческий аспект. – Учебное пособие. - Ростов-на-Дону.: Информ. – 1998. - 285 с.

53. Яшневская О.П. Реформы в бухгалтерском учете, их значение. – Учебное пособие. - М.: Роспгропромиздат. - 1997. - 350 с.

54. Юрченко О. Методы учета затрат на производство продукции // Все о бухгалтерском учете. – 2006. - № 81. - с.1-12.


 
 

Цікаве

Загрузка...