WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Удосконалення організації обліку, аналіз та шляхи підвищення виробництва зерна - Курсова робота

Удосконалення організації обліку, аналіз та шляхи підвищення виробництва зерна - Курсова робота

Створення служби контролінгу в СТОВ "Україна" дозволить принципово поліпшити аналітичну роботу на підприємстві, у результаті якої будуть прийматися своєчасні управлінські рішення, що дозволяють більш ефективно вести виробничу діяльність підприємства, а також продукції рослинництва, зокрема зерна.

4. Охорона праці на СТОВ "Україна"

Охорона праці на СТОВ "Україна" здійснюється на підставі Закону України "Про охорону праці" від 21.11. 2002 року №229-ІУ, згідно якого умови праці кожного працівника повинні відповідати безпеці праці та санітарно – гігієнічним нормам.

З метою забезпечення безпеки праці на підприємстві керівником СТОВ "Україна" призначені відповідальні особи, які забезпечують вирішення конкретних питань з охорони праці, затверджені інструкції про їх обов'язки, права і відповідальність, контролює виконання покладених на них функцій.

Керівник підприємства забезпечує функціонування системи управління охороною праці, розробляє за участю всіх сторін колективний договір і реалізує комплексні заходи для досягнення встановлених нормативів і підвищення існуючого рівня охорони праці, забезпечує виконання необхідних профілактичних заходів, належний стан будівель і споруд, виробничого устаткування, здійснює моніторинг їх технічного стану, забезпечує усунення причин, що приводять до нещасних випадків, професійних захворювань, контролює здійснення профілактичних заходів, визначених комісіями за підсумками розслідування цих причин. Організовує проведення аудиту охорони праці, лабораторних досліджень умов праці, оцінку технічного стану виробничого устаткування і устаткування, атестацій робочих місць на відповідність нормативно-правовим актам з охорони праці в порядку і терміни, що визначаються законодавством, і за їх підсумками приймає заходи до усунення небезпечних і шкідливих для здоров'я виробничих чинників. Затверджені положення, інструкції, інші акти по охороні праці, встановлені правила виконання робіт і поведінки працівників на території підприємства, у виробничих приміщеннях, на будівельних майданчиках, робочих місцях відповідно до нормативно-правових актів з охороні праці, забезпечує працівників нормативно-правовими актами і актами підприємства з охороні праці. Приймаються термінові заходи для допомоги таким, що постраждали, привертає при необхідності професійні аварійно-рятівні формування у разі виникнення на підприємстві аварій і нещасних випадків.

Згідно з Законом України "Про охорону праці" відповідальним за загальний стан охорони праці керівником СТОВ "Україна" призначений інженер з охорони праці, на якого покладені обов'язки по створенню і контролю системи охорони праці на підприємстві та який підпорядковується керівнику підприємства.

Інженер з охорони праці в СТОВ "Україна" в своїй діяльності керується законодавством України, нормативно-правовими актами з охорони праці, колективним договором та актами з охорони праці, що діють в межах підприємства.

Інженер з охорони праці здійснює контроль дотримання працівниками вимог нормативно-правових актів з охорони праці. Розробляє комплексні заходи і контролює їх виконання по забезпеченню безпеки робіт, гігієни праці і виробничої санітарії, складає звітність з охорони праці за встановленими формами, створює інструкції по охороні праці, пожежній безпеці, навчає персонал з питань охорони праці, проводить з працівниками вступний інструктаж.

Здійснює облік та проведення аналізу причин виробничого травматизму, професійних захворювань, аварій, заподіяної ними шкоди.

Забезпечує належне оформлення і зберігання документації з питань охорони праці, а також своєчасну передачу їх до архіву для тривалого зберігання згідно з установленим порядком.

У його функції також входить взаємодія з природоохоронними і санітарними, пожежними інспекціями, посадовими особами державного нагляду охорони праці.

При прийомі на роботу в СТОВ "Україна" з усіма працівниками укладається трудовий договір, проводиться ввідний інструктаж з охорони праці. Під час укладення трудового договору працівника інформують під розписку про умови праці і про наявність на його робочому місці небезпечних і шкідливих виробничих чинників, можливих наслідках їх впливу на здоров'я і про права працівника на пільги і компенсації за роботу в таких умовах відповідно до законодавства і колективного договору.

Підприємство робить внески в фонд соціального страхування від нещасних випадків в відповідності з Законом України "Про загальнообов'язкове соціальне страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань", спричинивши втрату працездатності, що визначає порядок страхових виплат та внесків.

Страховий тариф залежить від класу професійного ризику виробництва. Згідно Закону України "Про страхові тарифи на загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасних випадків на виробництві і професійних захворювань, що призвели до втрати працездатності" від 2.04. 2005 р. СООО "Україна" відноситься до 22-го класу. Для нього передбачений страховий тариф у розмірі 0,2%.

Фінансування охорони праці в СООО "Україна" здійснюється згідно законодавства і колективним договором у розмірі 0,5% від суми реалізованої продукції.

Розмір страхового внеску в 2004 році склав 423 грн., у 2005 році – 410 грн., у 2006 році – 374 грн. Він обчислюється у відсотках до річного фактичного обсягу реалізованої продукції (робіт, послуг), за винятком суми податку на додаткову вартість та акцизний збір, залежить від класу професійного ризику виробництва, до якого віднесене підприємство. Страхові тарифи, диференційовані по групах галузей економіки в залежності від класу професійного ризику встановлюються законом.

Таблиця 13

Розрахунок показників ефективності охорони праці.

Показники

Од. вимірювання.

Умовне позначення

Формула

Роки

2004

2005

2006

1. Середньорічна чисельність роб-в

люд.

Р

270

205

162

2. Кількість потерпілих (нещасні випадки, оформлені актом Н 1) в т. ч. смертельних

люд.

Т

Т1

---

-

-

3. Кількість днів непрацездатності потерпілих

дні

Д

-

-

-

4. Показник частоти травматизму

Кч

Кч=Т/Р *1000

-

-

-

5. Показник тяжкості

Кт

Кт=Д/Т

-

-

-

6. Травматизму

7. Витрати на охорону праці, зокрема за колективним договором

грн.

факт. план

1674,5

1995

2451,5

8. Виручка від реалізації

тис грн.

3349

3390

4903

9. Джерела фінансування

Власні

10. Клас професійного ризику виробництва

22

22

22

11. Страховий тариф

%

0,2

0,2

0,2

12. Фонд оплати праці

тис грн.

2115

2050

1870

13. Розмір страхового внеску

грн.

423

410

374

14. Сума витрат ФСС від нещасних випадків і проф. захворювань

грн.

-

-

-

Аналізуючи дані таблиці, ми бачимо, що в СТОВ "Україна" фінансування витрат на охорону праці здійснюється достатньою мірою, що не суперечить Закону України "Про охорону праці".


 
 

Цікаве

Загрузка...