WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Удосконалення організації обліку, аналіз та шляхи підвищення виробництва зерна - Курсова робота

Удосконалення організації обліку, аналіз та шляхи підвищення виробництва зерна - Курсова робота

Насамперед, необхідно відзначити, що в СТОВ "Україна" існують два рослинницьких підрозділи. Адміністративним центром відповідальності є підрозділи в цілому. Виконувані ними виробничі процеси - це виробництво продукції рослинництва (зерна), а також ремонт тракторів та сільськогосподарських машин. Як уже відзначалося раніш, у структурі управління аналізованого підприємства відсутній принцип виділення центрів відповідальності та менеджменту виробничих витрат, зв'язаних з виробництвом зерна.

Менеджмент виробничих витрат

Основною діяльністю менеджера є визначення цілей господарювання. Але якщо ці цілі не були визначені, їх можна досягти лише за умови високоефективного ведення господарства, складниками якого є оптимізація обсягів виробництва зерна та, відповідно, виробничих витрат при його виробництві, а також максимізація доходу (прибутку).

Майже кожне рішення менеджера, що він приймає щодо виробничого процесу, зв'язане з формуванням виробничих витрат. Питання технології виробництва, його організації, покупки визначеного виду ресурсу або фінансові рішення безпосередньо впливають на кінцевий результат господарювання – доход (прибуток) через формування виробничих витрат. Кінцевим результатом менеджменту як процесу є ухвалення рішення, що і визначить рівень витрат.

Управління виробничими запасами та їх контролем буде сприяти зниженню собівартості зернової продукції або поліпшенню її якості, тим самим, забезпечуючи підвищення рівня прибутковості виробництва в СТОВ "Україна".

Одним з варіантів підвищення ефективності виробництва озимої пшениці є менеджмент зниження витрат на 1 га, тобто раціональне використання коштів, що виключає їх перевитрату, зокрема по витратах на насіння, пальне та витратам праці в люд. -год. В таблиці 12 розглянемо ефективність виробництва озимої пшениці при раціональному розподілі виробничих витрат на 1 га.

Проаналізувавши дану таблицю, можна зробити наступні висновки: у господарстві йде перевитрата насіння на 0.5 ц або на 72,5 гривень на 1 га, перевитрата пального на 21 кг або на 79,8 гривень на 1 га. Норматив витрат праці на 1 га складає 26,4 люд. – год., а фактично витрачається 28,9 люд. – год. на 1 га, що збільшує витрати на оплату праці. За умови, що витрата коштів у перерахованих вище статтях витрат буде зменшена, це дає економію на 1 га – 12,3 гривень. Якщо врахувати те, що через несвоєчасне збирання, недбалості при транспортуванні, розкраданні втрати зерна складають близько 4 ц/га, то урожайність з 1 га повинна складати 30,4 ц/га. У сукупності зі зниженням витрат на 1 га це дало б зниження собівартості 1 ц на 2,4 гривень. Відповідно збільшився б прибуток з 1га на 191,22 гривень, а рівень рентабельності зріс на 29,18%.

Таблиця 12.

Підвищення ефективності виробництва озимої пшениці за рахунок раціонального використання виробничих витрат на 1 га

Показники

Факт

Проект

Відхилення

1. Витрати на насіння

1.1. Витрати насіння на 1 га, ц

2,9

2,4

0,5

1.2. Вартість 1 ц насіння, грн.

145

145

0

1.3. Витрати на насіння на 1 га, грн.

420,5

348,0

-72,5

2. Витрати на ПММ

2.1. Витрати ПММ на 1 га, кг

85

64

-21

2.2. Вартість 1 кг ПММ, грн. .

3,8

3,8

0

2.3. Витрати на ПММ на 1 га, грн.

323

243,2

-79,8

3. Витрати праці

3.1. Витрати праці на 1 га, люд. -г.

28,9

26,4

-2,5

3.2. Вартість 1 люд. -год., грн.

1,7

1,7

0

3.3. Витрати праці на 1 га, грн.

49,13

44,88

-4,25

4. Посівна площа, га

2250

2250

0

5. Виробничі витрати на 1 га, грн.

696,96

684,66

-12,3

6. Втрати зерна при зборі, ц

6

2

-4

7. Урожайність, ц/га

26,4

30,4

4,0

8. Собівартість 1 ц зерна

25,6

23,2

-2,4

9. Трудомісткість 1 ц зерна, люд. -г.

1,09

0,87

-0,22

10. Ціна реалізації 1 ц, грн.

44,73

44,73

0

11. Виручка, грн.

1180,87

1359,79

-178,92

12. Прибуток, грн.

483,91

675,13

191,22

13. Рівень рентабельності,%

69,43

98,61

29,18

Для ліквідації існуючих перевитрат необхідно створити службу менеджменту по виробництву та збуту продукції, а також розбити виробництво на центри відповідальності.

Також одним з варіантів підвищення ефективності виробництва озимої пшениці є управління зниженням витрат на 1 га, тобто раціональне використання коштів, що виключає їх перевитрату, зокрема по витратах на насіння, пальне та витратам праці в люд. -год. У СТОВ "Україна" висівається озимої пшениці на 1 га – 2,9 ц, при нормативі 2,4 ц. Нераціонально збільшувати норму висіву, можна її тільки зменшити, щоб рослині діставалося більше землі і вологи; також необхідний контроль при посіві, тому що багато насіння не попадає в ґрунт, а розкрадається. Що ж стосується ПММ, з даних по організації ми знаємо, що норма витрати пального на 1 га озимої пшениці для обробки за весь період вирощування 64 кг, у господарстві фактично використовується 85. Це відбувається через те, що в господарстві при обробці ґрунту йде дуже велика перевитрата пального при обробці ґрунту. Це відбувається, зокрема, що техніка вже застаріла та споживає багато пального при роботі. Щоб знизити витрата пального необхідно використовувати більш нову зроблену техніку з більш низькою витратою пального при роботі, тобто ресурсозберігаючу.

Контролінг на підприємстві

Контролінг – це нове явище в теорії та практиці сучасного управління, що виникло на стику економічного аналізу, планування, управлінського обліку та менеджменту. Контролінг переводить управління підприємством на якісно новий рівень, інтегруючи, координуючи та направляючи діяльність різних служб та підрозділів підприємства на досягнення оперативних і стратегічних цілей.

Організаційно-методичні основи створення системи контролінгу на підприємстві, як правило, містять у собі питання організації служби контролінгу, визначення її місця в організаційній структурі підприємства, аналізу інформаційних потоків та можливих варіантів впровадження контролінгу на підприємстві.

Створення служби контролінгу як спеціального структурного підрозділу в СТОВ "Україна" дозволить скоординувати діяльність аналітичних служб, ефективно використовувати потоки інформації між підрозділами підприємства та подачу цієї інформації від підлеглих до керівника для прийняття управлінських рішень зокрема в рослинництві при виробництві зернової продукції.

Оскільки основною задачею служби контролінгу є аналіз та управління витратами і прибутком, служба контролінгу в СТОВ "Україна" повинна мати можливість одержувати всю необхідну їй інформацію і перетворювати її в рекомендації для прийняття управлінських рішень вищими керівниками підприємства.

При створенні служби контролінгу на підприємстві необхідно врахувати наступні основні вимоги:

Служба контролінгу повинна мати можливість одержувати необхідну їй інформацію з бухгалтерії, фінансового відділу, планово-економічного відділу, служби менеджменту виробництва та збуту продукції;

Служба контролінгу повинна мати можливість та повноваження організовувати за допомогою інших економічних служб збір додаткової інформації, необхідної для аналізу і висновків, яка не міститься в існуючих документах фінансово-економічних служб;

Служба контролінгу повинна мати можливість впроваджувати нові процедури збору аналітичної інформації на постійній основі. Питання про виплату компенсації співробітникам інших служб за збільшення навантаження повинні вирішувати керівники, для яких призначається інформація служби контролінгу;

На першому етапі служба контролінга може складати робочу групу з 2-3 чоловік, що виконує роль аналітичної служби та забезпечує керівників оперативною інформацією про стан витрат на підприємстві, а також по підрозділах; періодично складає розгорнуті аналітичні звіти, прогнозує показники фінансово-економічного положення підприємства і підрозділів, проводить економічну експертизу управлінських рішень, зв'язаних з витратами та прибутком, налагоджує методику планування в планово-економічному відділі. Згодом служба контролінгу може бути розширена шляхом призначення в кожен підрозділ підприємства контролера, що буде відслідковувати та аналізувати відхилення фактичних параметрів роботи (насамперед витрат) від планових.


 
 

Цікаве

Загрузка...