WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Удосконалення організації обліку, аналіз та шляхи підвищення виробництва зерна - Курсова робота

Удосконалення організації обліку, аналіз та шляхи підвищення виробництва зерна - Курсова робота

Собівартість ячменю збільшилась на 2,9 грн. на 1 ц та на 38233,6 грн. на весь обсяг виробленої продукції. Це відбулося за рахунок збільшення витрат на 3,4 грн. на 1 ц та на весь валовий збір 44825,6 грн.

Собівартість вівса також зменшилась на 1,8 грн. на 1 ц та на 5821,2грн. на весь обсяг виготовленої продукції за рахунок зменшення витрат на 1,21 на 1 ц, а на весь валовий збір на 3913,14 грн., та збільшення урожайності на 0,59 ц/га.

Таблиця 10

Факторний аналіз впливу рівня урожайності та витрат на 1 га на зміну собівартості зернових культур в СТОВ "Україна"

Вид продукції

Вихід продукції, ц

Витрати на 1 га, тис. грн.

Собівартість 1 ц, грн.

Відхилення

зі всієї площі,

з 1 га

2005 р.

2006 р.

2005 р.

2006 р.

умовно

Всього

в тому числі

2005 р.

2006 р.

на 1 ц

на весь об'єм

урожайність з 1 га

витрати на 1 га

на 1 ц

на весь об'єм

на 1 ц

на весь об'єм

Зернові, всього

59400

23,9

26,4

0,71

0,69

29,6

26,4

26,8

-3,2

-190080

-2,8

-166320

-0,4

-23760

В т. ч.: озима пшениця

43071

29,1

29,3

0,76

0,75

26,33

25,6

25,94

-0,73

-31441,83

-0,39

-16797,69

-0,34

-14644,14

Ячмінь

13184

20,4

20,6

1,17

1,24

57,3

60,2

5608

2,9

38233,6

-0,5

-6592

3,4

44825,6

Овес

3234

22,2

23,1

0,37

0,34

16,61

14,81

16,02

-1,8

-5821,2

-0,59

-1908,06

-1,21

-3913,14

При подальшому аналізі необхідно більш детально вивчити причини, що зробили позитивний або негативний вплив на рівень собівартості.

Витрати на 1га посіву складаються з ряду статей. Щоб установити, за рахунок яких статей допущена перевитрата або економія, а також розкрити резерви зниження витрат на 1га посіву їх варто зіставити з плановими нормативами.

Розмір витрат по багатьом статтям є величиною, похідною від кількості та ціни відповідного елемента витрат. Наприклад, витрати на оплату праці залежать від кількості витрачених людино-годин на 1га посіву або на 1ц продукції та рівня оплати праці 1 люд/год.; витрати на насіння, пальне, добрива – від їх кількості та ціни.

У цьому зв'язку при аналізі постатейних витрат треба з'ясувати вплив на собівартість продукції кількісних та вартісних показників по видах сільськогосподарських культур. Для вивчення впливу кожного елемента можна використовувати прийом ланцюгових підстановок або обчислення абсолютних різниць.

Визначення рівня постатейних витрат та виконання плану по них простежимо по зернових культурах в аналізованому підприємстві СТОВ (таблиця 11).

Дана таблиця свідчить про те, за рахунок яких статей відбулося відхилення витрат на виробництво 1ц зернових культур.

У звітному 2006 році в порівнянні з плановим зросли виробничі витрати на: оплату праці, добрива, роботи і послуги, ПММ, витрати на основні засоби, на поточний ремонт та інші витрати, а не зросли витрати в поточному році тільки по одній статті – "насіння" з 23,9 грн. до 24,2 грн., що зв'язано з додатковою закупівлею насіння зернових культур елітних сортів.

Що стосується собівартості, то з таблиці бачимо, що вона відповідно витратам зросла по всіх статтях, за винятком статті "насіння".

Таблиця 11

Аналіз структури витрат на виробництво зернових культур у СТОВ "Україна"

Аналіз витрат

Собівартість 1 ц, грн.

Собівартість 1 ц,%

Відхилення

2005 р.

2006 р.

2005 р.

2006 р.

грн.

%

Витрати на оплату труда

38,6

41,2

9,06

8,9

2,6

-0,16

Насіння

23,9

24,2

5,62

5,23

0,3

-0,38

Добрива

36,8

42,8

8,64

9,24

6,0

0,6

Робота та послуги

40,2

48,6

9,43

10,50

8,4

1,06

ПММ

84,2

89,2

19,77

19,27

5,0

-0,5

Електроенергія

20,4

22,2

4,79

4,79

1,8

0

Витрати на основне виробництво

74,4

82,0

17,47

17,71

7,6

0,21

Поточний ремонт

88,6

92,4

20,79

19,96

3,8

-0,84

Інші витрати

18,9

20,4

4,43

4,41

1,5

-0,03

Всього

426

463

100,0

100,0

37

-

Значних відхилень відносних показників, що характеризують структуру витрат, у звітному році, у порівнянні з плановим не спостерігається. Необхідно відзначити, що найбільший вплив на зміну собівартості зробила стаття витрат "ПММ", а найменше "електроенергія".

3.5 Шляхи підвищення ефективності виробництва зернових культур

Функції управління – це спеціалізований, відособлений вид управлінської діяльності. Найбільш істотною ознакою управлінських функцій є однорідність виконуваних у їх основі робіт, однакова спрямованість та характер застосовуваних і реалізованих при цьому рішень.

Оскільки підготовка, застосування та реалізація управлінських рішень носить поетапний характер, то і кожна функція управління, втілюючись в прийнятих та виконаних рішеннях, повинна проходити наступні етапи.

Планування – етап вироблення управлінського рішення, у процесі якого аналізуються та оцінюються можливі варіанти, вибираються найбільш ефективні з них, визначаються форми і засоби реалізації рішення.

Організація – сукупність управлінських робіт з доведення рішення до виконавців, організація та регулювання їхньої діяльності реалізації рішення по усуненню виникаючих у виробництві відхилень від плану.

Мотивація – пропозиція надання відповідних грошових винагород в обмін на зусилля.

Контроль – процес забезпечення мети.

Таким чином, уся діяльність по здійсненню будь-якої функції управління планується, поправляється, враховується та аналізується.

Для ефективного та прибуткового виробництва необхідно більш уважно підходити до питання управління, тому що дотепер у сільськогосподарських підприємствах застосовуються рутинні, дуже застарілі технології управління. При цьому не можна розраховувати на ріст продуктивності управлінської праці та ефективність управління.

Дослідження підтверджують, що в області формування стилю лідерства та структури управління наші керівники, фахівці не користуються передовим професійним досвідом і сучасними теоріями.

Одне з пропозицій, що хотілося б внести у виробничу діяльність СТОВ "Україна" – це удосконалення управлінської структури та її функцій, зокрема в рослинництві при виробництві зерна.


 
 

Цікаве

Загрузка...