WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Удосконалення організації обліку, аналіз та шляхи підвищення виробництва зерна - Курсова робота

Удосконалення організації обліку, аналіз та шляхи підвищення виробництва зерна - Курсова робота

3.2 Аналіз фінансових результатів від реалізації зернових культур на підприємстві

Фінансова робота в СТОВ "Україна" складається з забезпечення необхідного надходження та ощадливої витрати коштів для здійснення усіх видів діяльності підприємств. Суворе дотримання розрахункової дисципліни, раціональне співвідношення власних та позичкових джерел засобів, найбільш ефективне використання виробничого потенціалу – застава стійкого положення підприємства. На фінансовий стан підприємства впливають такі економічні важелі, як ціна, кредит, прибуток, економічні тощо.

Стійке фінансове положення є важливою умовою успішного виконання планів по всіх видах діяльності, тому що всі господарські процеси здійснюються за допомогою грошових відносин.

В сучасних умовах стоїть задача значно поліпшити фінансову роботу в сільськогосподарських підприємствах. Зростає необхідність участі в аналізі фінансового положення не тільки працівників облікової, економічних служб, керівників підприємства, але і фахівців, керівників підрозділів. Саме від фахівців та керівників підрозділів залежить ощадливе ведення виробництва та витрата матеріальних коштів. По їх вказівках та розпорядженнях відбувається витрата матеріальних цінностей, придбання засобів і предметів праці, витрата фондів заробітної плати. Від їх уміння організувати та направити діяльність трудового колективу залежить повнота і ефективність використання ресурсного потенціалу, що в остаточному підсумку визначає фінансове положення підприємства. Фінансові результати діяльності підприємства характеризуються сумою отриманого прибутку та рівнем рентабельності. Прибуток підприємства одержують в основному від реалізації виготовленої продукції, а також інших видів діяльності.

Ціль аналізу фінансових результатів від реалізації продукції полягає у визначенні ступеня впливу окремих факторів на зміну результату та виявлення резервів збільшення обсягу реалізації продукції та суми прибутку, а також розробка заходів щодо виявлення і використання резервів.

Основними задачами аналізу фінансових результатів є:

1. Систематичний контроль за виконанням плану реалізації продукції та одержання прибутку;

2. Визначення впливу як об'єктивних так і суб'єктивних факторів на обсяг реалізації продукції та фінансових результатів;

3. Виявлення резервів збільшення обсягів реалізації продукції та суми прибутку;

4. Оцінка роботи підприємства по використанню можливості збільшення обсягу реалізації продукції, прибутку та рентабельності;

5. Розробка заходів щодо використання виявлених резервів.

Аналіз впливу окремих факторів на зміну фінансового результату від реалізації зернових культур проводять за допомогою трьох факторного аналізу. Проведемо докладний аналіз щодо аналізованого підприємства.

Провівши аналіз впливу окремих факторів на зміну фінансових результатів від реалізації зернових культур у СТОВ "Україна" ми бачимо, що прибуток у даному підприємстві в 2006 році відносно 2005 року збільшився по озимій пшениці та ячменю. Таким чином, по озимій пшениці прибуток збільшився на 82,02 грн., якщо в 2005р. він дорівнює 590,98 тис. грн., то в 2006 році склав 672,99 тис. грн. Збільшення прибутку по озимій пшениці, в аналізованому підприємстві, сприяло, по-перше, зменшення собівартості реалізованої продукції на 0,73 грн. за 1ц. і по-друге зменшення ціни реалізації на 17,95 грн. за 1ц.

Прибуток по ячменю збільшився на 0,28 грн., на це вплинуло зменшення кількості реалізованої продукції, збільшення собівартості та ціни продукції. Якщо в 2005 році він дорівнює 3,08 тис. грн., то в 2006 склав 3,36 тис. грн.

Таблиця 7

Аналіз впливу окремих факторів на зміну фінансових результатів від реалізації зернових культур в СТОВ "Україна"

Показники

Пшениця

Ячмінь

Овес

1. Кількість реалізованої продукції, ц

1.1. 2005 р.

16448

941

1626

1.2. 2006 р.

35970

293

135

1.3. Відхилення

19522

–648

–1491

2. Ціна реалізації 1 ц., грн.

2.1. 2005 р.

62,26

60,57

33,83

2.2. 2006 р.

44,31

71,67

51,85

2.3. Відхилення

–17,95

11,1

18,02

3. Собівартість 1 ц. реалізованої продукції, грн.

3.1. 2005 р.

26,33

57,3

16,61

3.2. 2006 р.

25,6

60,2

14,81

3.3. Відхилення

0,73

-2,9

1,8

4. Прибуток на 1 ц., грн.

4.1. 2005 р.

35,93

3,27

17,22

4.2. 2006 р.

18,71

11,47

37,04

5. Прибуток, тис. грн.

5.1. 2005 р.

590,98

3,08

28,00

5.2. 2006 р.

672,99

3,36

5,0

5.3. Відхилення

82,02

0,28

–23,00

6. Вплив фактора на суму прибутку:

6.1. кількість реалізованої продукції

701,43

–2,12

–25,68

6.2. ціна 1 ц

–645,66

3,23

2,43

6.3. собівартість 1 ц

26,26

-0,85

0,24

6.4. Сукупність впливу 3-х факторів

82,02

0,28

–23,00

7. Рівень рентабельності,%

7.1. 2005 р.

136,46

5,71

103,7

7.2. 2006 р.

73,09

19,05

120,54

Прибуток від реалізації вівса зменшилася за рахунок зниження собівартості, зменшення кількості реалізованої продукції та збільшення ціни реалізації. Їхній сукупний вплив склав 23,00 тис. грн.

Що стосується рівня рентабельності, то з таблиці видно, що даний показник у 2006 році зменшився по всіх реалізованих зернових культурах.

3.3 Аналіз валового збору та продуктивності праці при виробництві зернових культур

Аналіз виконання виробничого плану по рослинництву варто починати з розгляду показників по виробництву валової продукції в розрізі культур в натуральних показниках та в цілому по усіх видах у вартісному вираженні. Потім визначається виконання плану сівби, збирання та урожайності сільськогосподарських культур. Окремо розглядаються питання дотримання агротехнічних заходів: по виконанню плану догляду за посівами, внесенню добрив, боротьби зі шкідниками та хворобами сільськогосподарських культур. Усі ці господарські процеси аналізують в розрізі культур, а також по виробничих підрозділах, відділенням та бригадам.

Підприємства аграрного сектора самі визначають обсяги виробництва валової продукції по видах. У СТОВ "Україна" за основу при цьому приймається твердий план продажу виробничої продукції, тому що на початку аналізу варто перевірити, чи відповідає прийнятий план виробництва окремих видів продукції виконанню завдань із продажу даної продукції. Для цього необхідно запланований обсяг виробництва валової продукції визначеного виду зіставити з потребами в ній для продажу та внутрішньогосподарськими нестатками, а також з наміченим за планом розширенням обсягу виробництва, якщо такий мається. Якщо виявиться, що виробництво окремих видів продукції заплановано в недостатньому обсязі, то це слід зазначити в матеріалах аналізу та внести пропозиції про виправлення недоліків при наступному плануванні обсягу виробництва продукції.


 
 

Цікаве

Загрузка...