WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Удосконалення обліку аналізу і контролю в системі управління витратами торгового підприємства - Курсова робота

Удосконалення обліку аналізу і контролю в системі управління витратами торгового підприємства - Курсова робота

Динаміка основних показників фінансово-господарської

діяльності ВАТ"Універсам-23"

п/п

Найменування показника

Одиниці виміру

1997

1998

1999

Відхилення 1999 ( +; - ) від

1997

1998

абсол.

відн.

абсол.

відн.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Товарооборот

Валовий доход

Рівень валового доходу

Витрати

Рівень витрат

Витрати на реалізацію товарів

Результат від реалізації

Результат від іншої реалізації

Балансовий прибуток

Рентабельність

Середньоспискова чисельність працівників

Середньорічна вартість основних фондів

тис. грн.

тис. грн.

%

тис. грн.

%

тис. грн.

тис. грн.

тис. грн.

тис. грн.

%

чоловік

тис. грн.

2976,5

919,5

30,89

321,6

10,8

1675,6

42,8

6,7

49,5

1,66

77

56,1

3159,3

814,1

25,76

588,1

18,61

1798,0

19,0

11,0

30,0

0,9

81

106,5

5986,9

516.0

8,61

1200,1

20

1107.0

6.0

10.0

16.0

0,26

73

107.0

3010,4

-403.5

-22,28

878,5

9,2

-568.6

-36.8

3.3

-33.5

-1,4

-4

50.9

101,1

-43.88

273,2

-33.93

-85.98

49.25

-67.67

-5.19

90.73

2827,6

-298.1

-17,15

612

1,39

-691.0

-13.0

-1.0

-14.0

-0,64

-8

0.5

89,5

36.62

104,1

-38.43

-68.42

-9.09

-46.66

-9.88

0.47

13

14

15

16

17

Позаоборотні активи

Оборотні активи

Сума власних засобів

Сума залучених засобів

Сума власних оборотних засобів

тис. грн.

тис. грн.

тис. грн.

тис. грн.

тис. грн.

92.7

180.7

90.6

182.8

-2.1

92.0

148.0

75.0

165.0

-17.0

88.0

79.0

63.0

104.0

-25.0

-4.7

-101.7

-27.6

-78.8

-5.07

-56.28

-30.46

-43.11

-4.0

-69.0

-12.0

61.0

-4.35

-46.62

-16.0

-36.97

18

19

20

21

22

Коефіцієнт автономії

Коефіцієнт маневреності

Коефіцієнт загального покриття

Коефіцієнт абсолютної ліквідності

Коефіцієнт проміжного покриття

%

%

%

%

%

33.14

-0.02

98.85

7.22

15.10

31.25

-22.66

89.69

7.87

21.81

37.72

-39.68

61.72

3.9

14.06

4.58

-37.13

-3.32

-1.04

-

6.47

-27.97

-3.97

-7.75

-

Бухгалтерський облік у ВАТ "Універсам-23" здійснюється за журнально-ордерною формою обліку. Склад облікових регістрів і послідовність запису в них при журнально-ордерній формі обліку представлені на рис. 1.3.3.

Структура бухгалтерії ВАТ "Універсам-23" представлена на рисунку 2.2.

Рис. 2.2. Структура бухгалтерії ВАТ"Універсам-23"

До складу бухгалтерії ВАТ "Універсам-23" входить 8 бухгалтерів.

Службові обов'язки для працівників бухгалтерії встановлює головний бухгалтер, який забезпечує організацію бухгалтерського обліку на підприємстві і контроль за раціональним економічним використанням матеріальних, трудових і фінансових ресурсів, збереженням власності .

Головний бухгалтер підпорядковується безпосередньо директору підприємства.

Службові обов'язки в бухгалтерії розподіляються за функціональними ознаками, тобто за окремим працівником, залежно від обсягу робіт закріплюється конкретна ділянка роботи.

Всі підрозділи підприємства своєчасно передають в бухгалтерію необхідні для обліку документи, витяги з наказів і розпоряджень, договори, нормативи, звіти матеріально-відповідальних осіб.

Вимоги головного бухгалтера щодо порядку оформлення і подання в бухгалтерію необхідних документів є обов'язковими для всіх працівників підрозділів товариства.

Для забезпечення раціональної організації бухгалтерського обліку велике значення має розробка плану його організації. План організації бухгалтерського обліку ВАТ "Універсам-23" складається із наступних елементів: план документації і документообігу, план інвентаризації, план рахунків і їх кореспонденції, план звітності, план організації праці працівників бухгалтерії.

Система бухгалтерського обліку у ВАТ "Універсам-23" побудована з урахуванням всіх необхідних змін, спричинених наявними економічними обставинами, з дотриманням загальних принципів і вимог щодо здійснення бухгалтерського обліку.

ПЕРВИННІ ДОКУМЕНТИ

КАСОВІ ОРДЕРИ

КНИГИ ТА КАРТОЧКИ АНАЛІТИЧНОГО

ОБЛІКУ

послідовність записів

звірка записів

Рис.2.3. Схема записів при журнально-ордерній формі

бухгалтерського обліку у ВАТ"Універсам-23""

3. ПРОЕКТУВАННЯ СИСТЕМИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ВИТРАТ КОМЕРЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

3.1. Проектування системи первинного обліку витрат

Бухгалтерський облік часто називають "мовою бізнесу". Бізнесмени різного рівня (керівники фірм, менеджери, банкіри та інші) використовують бухгалтерські терміни у своїй повсякденній роботі.

Головне завдання бухгалтерського обліку - забезпечення користувачів фінансовою інформацією про діяльність того чи іншого підприємства або фірми. Ця фінансова інформація потрібна не лише податковому інспектору, але й менеджеру, власникам і працівникам даного підприємства для прийняття різного роду рішень, з планування, зміни, розширення або припинення його діяльності. У країнах з розвинутою економікою подібна інформація потрібна також і широкій громадськості, яка є потенційним інвестором і від якої залежить чи буде мати ця фірма приток капіталу із зовні. А їх рішення з цих питань приймається на основі аналізу фінансової інформації цього підприємства.

Отже, система бухгалтерського обліку передбачає перетворення облікових даних з метою одержання необхідної економічної інформації для потреб управління.

Організація бухгалтерського обліку включає організацію облікового процесу, тобто збирання облікової інформації, її реєстрацію, групування і обробку (первинний облік).


 
 

Цікаве

Загрузка...