WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Удосконалення обліку аналізу і контролю в системі управління витратами торгового підприємства - Курсова робота

Удосконалення обліку аналізу і контролю в системі управління витратами торгового підприємства - Курсова робота

До статті 11 "Втрати товарів у межах норм природного убутку під час перевезення, зберігання та реалізації" відносяться втрати товарів у межах норм природного убутку під час перевезення, зберігання та реалізації, що утворилися внаслідок усушки і вивітрення, розтрушення і розпилення, розкришування, витоку, розливу тощо; втрати від бою під час перевезення, зберігання та реалізації скляного та порцелянового посуду з продовольчими товарами і порожнього (у межах норм).

Втрати товарів у межах норм природного убутку певною мірою впливають на величину витрат ВАТ "Універсам-23", ці втрати виявляються за допомогою інвентаризації.

До статті 12 "Витрати на тару" відносяться амортизація (знос) власної інвентарної тари і тари-обладнання; витрати на ремонт власної інвентарної тари і тари-обладнання; амортизація багатооборотної заставної тари, яка відшкодовується постачальникам відповідно до угод на поставку товарів.

До статті 13 "Відрахування на соціальні заходи" відносяться відрахування на державне (обов'язкове) соціальне страхування, пенсійне страхування (до Пенсійного фонду України), а також на додаткове пенсійне страхування та відрахування до Фонду сприяння зайнятості населення.

До статті 14 "Витрати на обов'язкове страхування майна" відносяться платежі з обов'язкового страхування майна торговельного підприємства та цивільної відповідальності, передбачені законодавством.

До статті 15 "Інші витрати" відносяться витрати непередбачені перерахованими вище статтями: витрати на проведення міроприємств, передбачених угодою між керівництвом і трудовим колективом по охороні праці і техніці безпеки; витрати пов'язані з оплатою послуг комерційних банків і кредитно-фінансових установ, включаючи плату за розрахунково-касове обслуговування, одержання гарантій вексельного аваля, поштово-телеграфних послуг і інших витрат, пов'язаних з грошовим обігом; витрати на контрольно-касові стрічки, чорнила для печатного механізму касових апаратів і інші; витрати по збиранню і здачі торгової виручки; витрати, пов'язані з проведенням експертиз і лабораторних аналізів якості товарів; витрати на відрядження; витрати на канцелярські та облікові принадності (папір, папки для зберігання документів, облікові бланки, форми звітності); виписка і придбання довідково-нормативних документів; друкування інструкцій і інших матеріалів та інші витрати.

Аналітичний облік за статтями витрат у фінансовому обліку розпадається оскільки немає рахунку витрати обігу і витрати на доставку товарів включаються у собівартість придбаних товарів. Такий облік можливий у системі управлінського обліку для цілей аналізу і контролю витрат.

Поряд з цим, мають місце витрати, які здійснюються у поточному періоді (місяці), але підлягають включенню у витрати наступних періодів. Так, на підприємстві одноразово в момент передплати оплачуються виписані на рік газети, журнали, довідково-нормативні документи. Ці витрати здійснюються за рахунок майбутніх звітних періодів. Вони підлягають розподілу однаковими частинами по періодах (місяцях) і включенню до витрат того звітного періоду, до якого вони належать.

Такі витрати в момент їх здійснення попередньо обліковуються по дебету 39 "Витрати майбутніх періодів" у кореспонденції з кредитом відповідних рахунків. При списанні відповідної частки витрат, здійснених у рахунок майбутніх періодів, на витрати звітного періоду в бухгалтерському обліку роблять запис по кредиту рахунка 39 "Витрати майбутніх періодів" і дебету рахунка 92 "Адміністративні витрати". Цим забезпечується рівномірний розподіл витрат між суміжними звітними періодами, що дає можливість здійснювати контроль за дотриманням кошторису витрат та, в кінцевому підсумку, визначити правильний фінансовий результат за кожний звітний період. Сальдо (дебетове) рахунку 39 "Витрати майбутніх періодів" показує суму здійснених раніше, але ще не списаних витрат.

У бухгалтерському обліку ВАТ "Універсам-23" витрати відображаються у наступному порядку, приведеному у таблиці 3.2.3.

Таблиця 3.2.3

Порівняльна характеристика кореспонденції рахунків по обліку витрат згідно Національних Стандартів.

Зміст господарської

За мето-дологією

П(с)БО

У ВАТ "Універсам-23"

з/п

Операції

Дт

Кт

Дт

Кт

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

Відображення заборгованості транспортним підприємствам за перевезення товарів:

по діючим тарифам

на суму податкового кредиту з ПДВ, на яке товариство має право зменшити податкове зобов'язання

Оплата розрахунковими чеками транспортних та інших послуг по перевезенню товарів

Відображення амортизаційних відрахувань на повне відновлення основних фондів, обрахованих за встановленими нормами до балансової вартості

Відображення суми зносу по спецодягу, інвентарю та іншим малоцінним і швидкозношуваним предметам вартістю більше 10 гривень за одиницю

Списання малоцінних і швидкозношуваних предметів вартістю менше 10 гривень за одиницю , введених в експлуатацію

Нарахування основної і додаткової заробітної плати робітникам торг.п/п

93

644

93

92

92

92

81

93

685

685

331

131

132

132

661

81

44/2

68

-

44/2

44/2

44/2

44/2

60,

76

-

02

13

12

70

Продовження таблиці 3.2.3

7

Відрахування на соціальні заходи, обраховані за встановленими законодавством нормами до суми витрат на оплату праці : а) на обов'язкове (державне) соціальне та пенсійне страхування;

92

652

44/2

69/3

8

9

10

11

б) на обов'язкове соціальне страхування на випадок безробіття

Відображення заборгованості комунальному господарству - за комунальні послуги (опалення, освітлення, водопостачання та ін.)

Відображення заборгованості по обов'язковому страхування майна

Відображення заборгованості орендодавцю по нарахованій орендній платі :

за поточний місяць ;

за наступний місяць

Перерахування з розрахункового рахунку на сплату підписки на спеціалізовану літературу і нормативно-довідкову документацію на наступний звітний період

92

92

644

92

93

644

39

39

653

631

631

654

685

685

685

685

44/2

44/2

68

44/2

44/2

68

31

31

68

76

76

65

76

76

76

51

12

13

14

15

Списання відповідної частки раніше проведених витрат у рахунок майбутніх періодів на витрати звітного місяця

Списання вартості нестач і псування товарів у межах норм природного убутку, виявлених під час інвентаризації

Списання вартості матеріалів, витрачених :

на пакування товарів ,що реалізуються (пакети, папір);

на оформлення вітрин і виставок товарів

Витрати на участь у виставках і ярмарках і на представницькі витрати (організація прийомів, конференцій та ін.

92

84

91

93

93

93

39

947

84

204

201

201

44/2

44/2

44/2

44/2

44/2

31

84

05

05,41

51,71,76

Продовження таблиці 3.2.3

16

Беззворотня передача зразків і моделей товарів на виставки

93

28

44/2

41/2

17

Списання уцінки товарів, які втратили свою первісну якість від виставлення їх на вітринах

93

282

44/2

14

18

Оплата з розрахункового рахунку рахунку вартості ліцензій та ін. держ. дозволів на здійснення господарської діяльності

94

311

44/2

51

19

Оплата з розрахункового рахунку витрат, пов'язаних з проведенням експертиз і лабораторних аналізів якості товарів

93

311

44/2

51

20

Оплата з розрахункового рахунку відсотків банку за користування кредитами і за розрахунково-касове обслуговування

951

685

685

311

44/2

76

76

51

21

Списання із підзвітних сум витрат по відрядженнях, сплачених поштово-телеграфних послуг, придбаних канцелярських товарів

92

372

44/2

71

22

Списання на витрати суми раніше пред'явлених претензій, в

позові яких відмовлено судовими органами

948

374

-

-

23

24

25

Нарахування до сплати податків та зборів; землекористування, інноваційний, комунальний фонди, використання місцевої символіки, різні збори

Включення до складу витрат витрат на ремонт основних фондів, реконструкції, модернізації у розмірі, що не перевищує 5% балансової вартості основних фондів на початок звітного року

Списання у кінці місяця витрат, що відносяться до реалізованих товарів

92

92

791

642

131

93

44/2

44/2

80

65,76

03

44/2


 
 

Цікаве

Загрузка...