WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Торговельна діяльність підприємств - Курсова робота

Торговельна діяльність підприємств - Курсова робота

Додаток А

Облік придбання товарів ПП "Гадячанка" у випадку попередньої оплати

№ п/п

Зміст господарської операції

Сума, грн

Кореспондуючі рахунки

Д-т

К-т

1

Згідно з отриманим рахунком перераховано попередню оплату ПП "Торбинка" згідно з рахунком

12000,00

371

311

2

Відображено податковий кредит згідно з отриманою від поста-чальника податковою накладною

2000,00

641

644

3

Оприбутковано товари

10000,00

281

631

4

Передано товари в роздрібну торгівлю

10000,00

282

281

5

Нараховано торговельну націнку

3000,00

282

285

6

Відображено розрахунки за ПДВ

200,00

644

631

7

Проведено залік заборгованостей

12000,00

631

371

Додаток Б

Облік придбання товарів ПП "Гадячанка" у випадку післяплати

№ п/п

Зміст господарської операції

Сума, грн

Кореспондуючі рахунки

Д-т

К-т

1

Оприбутковано товари

10000,00

281

631

2

Відображено податковий кредит згідно з отриманою від постачальни-ка податковою накладною

2000,00

641

631

3

Передано товари в роздрібну торгівлю

10000,00

282

281

4

Нараховано торговельну націнку

3000,00

282

285

5

Оплачено товар постачальнику ПП "Гаманець"

12000,00

631

311

Додаток В

Облік невідфактурованих поставок у покупця (за умовами прикладу 1)

№ п/п

Зміст господарської операції

Сума, грн

Кореспондуючі рахунки

Д-т

К-т

Червень 2005 р.

1

Прийнято на позабалансовий облік товари від ПП "Тристан"

1000,00

023

Січень 2006 р.

2

Відображено оплату за товар

1200,00

371

311

3

Відображено ПК з ПДВ

200,00

641

644

4

Списано у разі зарахування на баланс

1000,00

023

311

5

Оприбутковано товар за фактич-ною датою отримання накладної за січень 2006 р.

1000,00

200,00

1200,00

281

644

631

631

631

371

Додаток Д

(Продовження Дод. Д)

Додаток Е

Додаток Ж

Облік недостачі товарів з вини постачальника

№ п/п

Зміст господарської операції

Сума, грн

Кореспондуючі рахунки

Д-т

К-т

1

Відвантажено товар покупцеві через перевізника

1250,00

361

702

2

Відображено податкові зобов'я-зання з ПДВ

208,33

641

361

3

Відображено недостачу 175 банок майонезу відповідно до акта з вини перевізника*

700,00

700,00

700,00

175,00

947

374

685

374

281

685

281

715

4

Сторно вартості товару, пошкодженого при перевезенні і не отриманого покупцем

5

Списано операційні витрати на фінансовий результат

700,00

791

947

6

Частково отримано відшкоду-вання за претензією від перевізника

800,00

311

374

7

Наприкінці звітного періоду отримане відшкодування зара-ховано до фінансового резуль-тату (800-700=100)

100,00

715

791

* Розрахунок суми претензії: 1250:250банок=5 грн – вартість 1 банки, 175*5=875 грн, собівартість товару – 4 грн/банка, 175*4=700 грн, втрачена вигода – 875,00-700,00=175,00 грн.

Додаток З

Розрахунок собівартості вибуття "Майонезу "Провансаль" за методом ціни продажу за грудень 2006 року

№ п/п

Показник

Первісна (купівельна) вартість

Сума торгової націнки, грн.

Продажна вартість товарів

1

2

3

4

5

1

Залишок на початок місяця

165,00

49,5

С-до К-т 285

214,5

С-до Д-т 282

2

Надійшло за місяць товарів (нараховано торгової націнки)

184,00

55,2

Оборот К-т 285

239,2

Оботор Д-т 282

3

Середній відсоток торгової націнки

сер.%ТН=(С-до К-т 285+Оборот К-т 285):(С-до Д-т 282+Оборот Д-т 282)*100% =104,7 грн : 453,7 грн*100=23%

4

Реалізовано товарів за місяць

314,6*(408-93,84)

Оборот Д-т 902

93,84 (408*23%)

Оборот Д-т 285

408,00

Оборот К-т 282

5

Залишок на кінец місяця (р. 1 + р. 2 – р. 4)

34,84 (165,00+184,00-314,16)

10,86 (49,5+55,2-93,84)

С-до К-т 285

45,70 (214,50 + 239,20 – 408,00)

С-до Д-т 282

- собівартість реалізованого за грудень товару "Майонез "Провансаль"

Додаток И

Списання суми торгової націнки в обліку підприємства ПП "Гадячанка"

№ п/п

Зміст господарської операції

Сума, грн

Кореспондуючі рахунки

Д-т

К-т

1

2

3

4

5

Залишок товару на 01.12.2006 р.:

- на суму продажної вартості

- на суму торгової націнки

214,50

49,50

282

-

-

285

1

Надходження товару "Майонез "Провансаль" на підприємство

184,00

282

631

2

Податковий кредит з ПДВ

38,60

641

631

3

Нараховано суму торгової націнки

552,00

282

285

4

Отримано виручку від реалізації

408,00

301

702

5

Податкові зобов'язання з ПДВ

68,00

702

641

6

Списання торгової націнки, яка припадає на реалізований товар

93,84

285

282

7

Списання собівартості реалізованого товару

314,16

902

282

8

Дохід від реалізації товару віднесено на фінансовий результат

340,00

702

791

9

Списано на фінансовий результат собівартість реалізованого товару

314,16

791

902

Залишок товару на 31.12.2006 р.:

- на суму продажної вартості

- на суму торгової націнки

45,70

10,86

282

-

-

285


 
 

Цікаве

Загрузка...