WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Торговельна діяльність підприємств - Курсова робота

Торговельна діяльність підприємств - Курсова робота

Розгляньмо найбільш доцільний і раціональний варіант обліку та списання на фінансові результати витрат обігу торговельних підприємств, при якому витрати, безпосередньо пов'язані з придбанням товарів, транспортуванням їх до місця використання та доведенням до стану, в якому вони придатні для реалізації, включаються до фактичної собівартості реалізованих товарів за спеціальним щомісячним розрахунком цих витрат.

Оскільки, за економічним змістом та методологією обліку транспортно-заготівельні витрати безпосередньо відносяться до витрат торгівлі, а не до товарів, тому їх слід включати до фактичної собівартості реалізованих товарів опосередковано на підставі спеціального розрахунку підсумком за місяць. У торгівлі всі витрати на придбання товарів, їх доставку та доведення до придатного для реалізації стану мають обліковуватися протягом звітного місяця на окремих статтях аналітичного обліку до рахунка 93 "Витрати на збут" або на окремому субрахунку до цього рахунка.

На думку Павлюка І., названі витрати, шо входять до первісної вартості товарів, найдоцільніше списувати для включення до собівартості реалі-зованих товарів наприкінці звітного місяця на підставі розрахунку їх розподілу на основі середнього відсотка цих витрат, розрахованого згідно з положенням П(С)БО 9, такою кореспонденцією:

Д-т 902 "Собівартість реалізованих товарів" – К-т 93 "Витрати на збут" [22, 35].

Отже, рахунок 93 "Витрати на збут" певною мірою має виконувати функції накопичувально-розподільчого рахунка в частині витрат, що входять до первісної вартості товарів. Списання транспортно-заготівельних витрат наприкінці місяця з кредиту рахунку 93 "Витрати на збут" за спеціальним розрахунком на дебет рахунку 902 "Собівартість реалізованої продукції" для визначення їх фактичної собівартості є найбільш доцільним.

За спеціальним розрахунком витрати, які входять до первинної вартості товарів, треба розподілити на дві частини:

 • витрати, що відносяться на реалізовані товари;

 • витрати, що відносяться на залишок товару на кінець місяця.

Тоді розрахунок транспортно-заготівельних витрат на товари, реалізовані за місяць, буде мати вигляд табл. 3.1.

Таблиця 3.1

Розрахунок транспортно-заготівельних витрат на товари, реалізовані за місяць

Статті витрат обігу

Сума витрат

Вартість товарів за обліковими цінами

Середній відсоток витрат гр.4*100 "Разом" гр.7

Сума витрат на залишок товарів "Разом"гр.6 * гр.8 : :100

Сума витрат на реалізовані товари гр.4-гр.9

На поч. місяця

За місяць

Разом гр.2+гр.3

Реалізовано за місяць

У залишку на кінець місяця

Разом гр.5+гр.6

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1. На придбання товарів

1205

344

1549

Х

Х

Х

0,76

1053

496

2. Транспортно-заготівельні витрати

2648

1658

4306

Х

Х

Х

2,11

2925

1381

3. На доведення товарів до при-датного для реа-лізації стану

1532

707

2239

Х

Х

Х

1,10

1525

714

РАЗОМ

5385

2709

8094

65080

138615

203695

Х

5503

2591

Гол. бухгалтер _______________ Д-т 902 – К-т 93 — 2591

Даний методологічний підхід до обліку витрат, що входять до первісної вартості товарів, простіший і раціональнішим, не суперечить нормам положень (стандартів) бухгалтерського обліку та забезпечує точність і об'єктивність визначення фактичної собівартості товарів. Такий порядок обліку та списання названих витрат раціональніший, звичний і простіший для вивчення та застосування в практичнії роботі. Він забезпечує правильне відображення в обліку фактичної собівартості реалізованих товарів та залишку їх у Балансі. Тому первісна вартість товарів (фактична їх собівартість) не може й не повинна обліковуватися на рахунку 28 "Товари", а фактична собівартість реалізованих товарів повинна відображатися й визначатися на рахунку 902 "Собівартість реалізованих товарів", який за своєю назвою та економічним змістом для цього й призначений, а не на рахунку 28 "Товари".

Аналітичний облік до статті 93 "Витрати на збут" доцільно слід вести за встановленою Методичними рекомендаціями номенклатурою статей витрат. Для обліку і списування транспортно-заготівельних витрат за розрахунком на собівартість реалізованих товарів можна виділити наступні статті:

 1. "Витрати на придбання товарів";

 2. "Транспортно-заготівельні витрати";

 3. "Витрати на доведення товарів до придатного для реалізації стану".

Важливим для бухгалтерського обліку є поточний контроль за витратами на придбання товарів, їх доставку та доведення до придатного для реалізації стану, тому пропонується підвищити аналітичність їх обліку. З цією метою пропонуємовиділити субстатті до статей 1-3.

Витрати на придбання товарів мають включати:

 • Суми, що сплачуються згідно з договором постачальнику (продавцю) понад договірну купівельну вартість за вирахуванням непрямих податків.

 • Суми ввізногомита.

 • Суми непрямих податків, які не відшкодовуються підприємству.

 • Інші витрати на придбання товарів.

Транспортно-заготівельні витрати мають включати:

 • Витрати на відрядження для заготівлі товарів.

 • Інші витрати на заготівлю товарів.

 • Витрати на транспортування товарів до місця їх використання.

 • Витрати на залізничні перевезення.

 • Витрати на автомобільні перевезення.

 • Витрати на перевезення товарів іншими видами транспорту.

 • Витрати зстрахування ризиків транспортування товарів.

 • Витрати на вантажно-розвантажувальні роботи.

 • Витрати на оплату експедиційних операцій.

 • Інші витрати на заговілю та доставку товару.

Витрати на доведення товарів до придатного для реалізації стану повинні включати:

  • Витрати на зарплату пакувальників і відрахування на соціальні заходи.

  • Витрати пакувальних матеріалів.

  • Інші витрати на перепродажну підготовку товарів.

  • Витрати на підвищення якісно-технічних характеристик товарів.

  • Інші прямі витрати на підготовку товарів до реалізації.

Для того щоб скласти наприкінці звітного місяця розрахунки розподілу транспортно-заготівельних витрат та торговельної націнки, які відносяться до реалізованих товарів, треба завершити облік руху товарів за обліковими цінами, системно перевірити правильність ведення синтетичного й аналітичного обліку товарів, після чого перевірити тотожність даних синтетичного та аналітичного обліку, проте системно перевірити правильність ведення обліку товарів загалом на рахунку 28 "Товари" неможливо без завершення записів на рахунках витрат, що входить до первісної вартості товарів, та торговельної націнки.

Враховуючи, шо практично неможливо віднести до первісної чи купівельної вартості товарів ті витрати, які нараховують або сплачують не в момент оприбуткування товарів, а раніше чи пізніше за окремими первинними документами, доцільніше вести облік товарних запасів за договірними купівельними або продажними цінами з окремим аналітичним обліком витрат на купівлю, доставку товарних запасів і доведення їх до придатного для використання стану. Тільки наприкінці місяця такі витрати слід включати за спеціальним розрахунком до фактичної собівартості реалізованих товарів.

ПП "Гадячанка" веде облік вибуття товарів за методом ціни продажу, тобто з використанням середнього відсотку торгової націнки. Показник торгової націнки дуже важливий для контролю за собівартістю залишку товарів і відображення її в балансі, а також для контролю за правильним визначенням фактичної собівартості реалізованих товарів і, відповідно, за об'єктивністю фінансових результатів торгівлі. Оскільки рівень торгових націнок на ПП "Гадячанка" істотно відрізняється (на одну групу товарів вона становить 10%, а на іншу – 50%), то застосування методу ціни продажу не забезпечує достовірність інформації. Для підприємства удосоналенням оцінки вибуття запасів є об'єднання товарів з приблизно однаковим рівнем націнки у групи і здійснення розрахунку середнього відсотку торгової націнки для кожної групи окремо.


 
 

Цікаве

Загрузка...