WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Торговельна діяльність підприємств - Курсова робота

Торговельна діяльність підприємств - Курсова робота

Отже, особливості надходження та вибуття товарів на ПП "Гадячанка" регулюються обліковою політикою підприємства, національними П(С)БО, чинним законодавством і мають на меті об'єктивне відображення операцій придбання, транспортування, зберігання та продажу товарів, що підтверджуються первинною документацією.

    1. Облік доходів та витрат торговельного підприємства

Доходи від реалізації товарів на ПП "Гадячанка" відображаються на субрахунку 702 "Доходи від реалізації товарів", в якому по кредиту відображається отримання доходу вирахування наданих знижок, а по дебету

сума непрямих податків. Суми податків і обов'язкових платежів, одержані у складі доходу від реалізації відображаються кореспонденцією Д-т 70 – К-т 64 (Додатки Ж, И). Основним джерелом доходу ПП "Гадячанка" є готівка, що надходить до магазину від покупців при передачі (продажу) їм товарів. Розмір доходу прямо залежить від рівня роздрібних цін. Продажна (роздрібна) ціна товарів на ПП "Гадячанка" включає в себе первісну вартість товару, відповідну суму транспортно-заготівельних витрат та націнку, яку підприємство встановлює самостійно, виходячи з дії ринкового механізму ціноутворення.

Аналітичний облік доходів від реалізації товарів підприємство веде за видами товарів. У зв'язку з тим, що передача товару покупцеві та сплата за нього співпадають у часі, в магазинах ПП "Гадячанка" відсутній аналітичний облік покупців. Якщо покупець повертає товар у випадках, передбачених чинним законодавством, то дохід підприємства зменшується на вартість повернутого товару. При цьому підприємство у обов'язковому порядку веде окремий облік бракованих товарів, а також облік покупців, що звернулися до нього з цього питання. Повернення товару впливає на фінансовий результат, адже у цьому разі:

  • зменшується дохід від реалізації (субрахунок 704 "Вирахування з доходу");

  • коригується собівартість реалізованих товарів (субрахунок 702 "Доходи від реалізації товарів"), відновлюється торгова націнка (субрахунок 285 "Торгова націнка") та коригується залишок товару в роздрібній торгівлі (субрахунок 282 "Товари в торгівлі").

При поверненні товару ПП "Гадячанка" має право корегувати ПДВ способом "червоне сторно" по дебету рахунків обліку доходів і кредиту аналітичного рахунку "Розрахунки з податку на додану вартість".

Приклад 4. Покупець повернув 05.01.2007 р. кондитерські вироби вартістю 120,00 грн., у т.ч. ПДВ – 20,00 грн. Собівартість повернених товарів (без ПДВ) — 70,00 грн. Бухгалтерський облік за наведеними операціями буде таким, як у табл. 2.2.

Якщо сума коштів, належна до видачі покупцю, перевищує 100,00 грн, матеріально відповідальна особа складає акт про видачу коштів (Додаток К), обов'язковими реквізитами якого є:

  • документ, що засвідчує особу покупця, який повернув товар;

  • відомості про товар;

  • сума виданих коштів;

  • номер, дата і час видачі розрахункового документа, який підтверджує купівлю товару.

Таблиця 2.2

Бухгалтерський облік повернення товару на ПП "Гадячанка"

№ п/п

Зміст господарської операції

Дебет

Кредит

Сума, грн

11

Повернуто товар покупцем та видано кошти за повернутий товар

704

301, 303

120,00

22

Відкориговано податкове зобов'язання ПП "Гадячан-ка" (операція "сторно")

704

641

20,00

33

Відкориговано собівартість реалізованих товарів (операція "сторно")

902

282

70,00

44

Відновлено торгову націнку

282

285

50,00

55

Списано на фінансові резуль-тати вартість поверненого товару

791

704

100,00

66

Скориговано фінансовий результат на собівартість поверненого товару (операція "сторно")

791

902

70,00

На величину доходу також впливають знижки, які в обліку можна відобразити шляхом зменшення нарахованої раніше надбавки (торгової націнки). В обліку знижки відображаються кореспонденцією Д-т 285 "Торгова націнка" — К-т 282 "Товари в торгівлі". ПП "Гадячанка" для надання покупцям знижок у момент реалізації товару видає їм дисконтні картки. Облік емісії і списання на витрати вартості послуг з виготовлення дисконтних карток, а також операції з продажу товарів зі знижкою за дисконтною карткою відображається в прикладі 5, наведені в Додатку Л.

Приклад 5. ПП "Гадячанка" випустив дисконтну картку, яка дає право на знижку у розмірі 10% при купівлі товару на суму понад 400 грн. Витрати на виготовлення 1 картки становлять 6 грн (у т.ч. ПДВ – 1грн). На складі підприємства обліковується товар за ціною 300,00 грн (ціна придбання), за яким було відображено податковий кредит 60,00 грн. Торгову націнку на підприємстві встановлено на рівні 50%.

Собівартість реалізованих підприємством товарів відображається по дебету субрахунку 902 "Собівартість реалізованих товарів", за кредитом рахунку відображається списання на рахунок 79 "Фінансові результати", яке оформлюється довідкою (Додаток Е).

Витрати підприємства складаються із адміністративних, витрат на збут, інших витрат операційної діяльності, найбільшу питому вагу серед яких займають витрати на збут, що зумовлено специфікою діяльності торговельного підприємства "Гадячанка". Дані витрати обліковуються на рахунку 93 "Витрати на збут", і включають витрат, пов'язаних із збутом (реалізацією, продажем) товарів.

Транспортно-заготівельні витрати (ТЗВ) обліковуються на субрахунку 289, а їхня сума, узагальнена на цьому рахунку, щомісяця розподіляється між сумою залишку запасів на кінець звітного періоду і сумою запасів, що вибули (реалізовані) за звітний період. Таким чином, на субрахунку 289 підприємство відображає загальну суму ТЗВ, не включених до собівартості товарних запасів. Для розподілу ТЗВ на підприємстві розраховується середній відсоток ТЗВ (форм. 2.1).

%ТЗВсер=(С-до Д-т 289 поч.+Оборот Д-т 289 за місяць)/(С-до Д-т 28+Оборот Д-т 28), (2.1)

де %ТЗВсер – середній відсоток ТЗВ;

С-до Д-т 289 поч. – сальдо Д-т 289 на початок звітного періоду;

Оборот Д-т 289 за місяць – нарахувння ТЗВ за місяць;

С-до Д-т 28 – залишок товарів на початок звітного періоду;

Оборот Д-т 28 – надходження товарів за звітний період.

Розподілені ТЗВ відображаються на тих самих рахунках обліку запасів, у кореспонденції з якими відображено вибуття цих запасів (субрахунок 902). Розглянемо розподіл ТЗВ та порядок розрахунку середнього відсотка ТЗВ, наведений в табл.2.3.

Таблиця 2.3

Розрахунок ТЗВ, реалізованих за місяць товарів

Зміст

Вартість товарів, грн (рахунок 28)

ТЗВ, грн (субрахунок 289)

1. Залишок на початок місяця

8000

3000

2. Надійшло за місяць

50000

6000

3. Вибуло за місяць (реалізовано та інше вибуття)

40000

6206*

4. Залишок на кінець місяця

18000

2800

* Сума ТЗВ, що за розподілом припадає на товари, які вибули у звітному місяці, становить: (3000+6000):(8000+50000)*40000=6206

На величину витрат також впливає уцінка товарів. Зниження ціни на товари на підприємстві здійснюється шляхом проведення уцінки, яка проводиться за даними інвентаризації, відповідно до норм Положення про порядок уцінки і реалізації продукції, що залежалася.

Уцінці підлягають:

  • товари, що залежалися та не мають збуту понад 3 місяці;

  • товари , що втратили свою первісну якість.

Інвентаризаційна комісія підприємства складає переліки товарів (описи-акти), в яких вказуються повна назва, кількість, роздрібна ціна товару, назва підприємства-виробника та пропозиції щодо розміру уцінки (Додатки К, Н). Результати уцінки відображаються у тому місяці, у якому було складено опис-акт уцінки. На ПП "Гадячанка" суми уцінки в межах торгової націнки відображаються за дебетом рахунку 285 "Торгова націнка" та кредитом рахунку 285 "Товари в торгівлі". Уцінка понад межі торгової націнки відображається за дебетом рахунку 946 "Втрати від знеціння запасів" і кредитом рахунку 282 "Товари в торгівлі". Таким чином, на підприємстві спочатку списується сума уцінки в межах торгової націнки, а при її перевищенні залишок суми відображається у складі витрат. Облік продажу товару після уцінки, у разі коли розмір уцінки перевищує торгову націнку, відображено в Додатку М.


 
 

Цікаве

Загрузка...