WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Теоритичні основи бухгалтерського обліку - Курсова робота

Теоритичні основи бухгалтерського обліку - Курсова робота

Способи зберігання та обліку товарів в оптовій торгівлі:

  • Партіонний спосіб: на кожну партію товарів виписують товарний ярлик і нумерують. Номер партії вказують на прибуткових і видаткових док-х. Відпуск у ярлику і картці складського обліку.

  • Сртовий спосіб: облік ведуть за кількістю і вартістю в картці складського обліку за видами або сортами товарів.

Оптові під-ва застосовують 2 форми реалізації товарів:

- зі складів – складський оборот. При реалізації зі складів їх відпуск здійснюється на основі рахунка фактури в яких вказують асортимент, кількість, потім виписують платіжну вимогу, яка виставляться у обслуговуючому банку на інкасо для одержання платежу з покупця.

- транзитом – транзитний оборот. При реалізації транзитом товари відвантажують покупцю минаючи склади.

Аналітичний облік руху товарів в роздрібній торгівлі ведеться за місцями їх продажу і торговим підприємством в цілому.

Напрямки за якими надходять товари до торгових підприємств: товари вартість яких оплачена грошовими коштами; товари отримані безоплатно; товари отримані в межах бартерних операцій; товари отримані від засновників, як внески до стат.капіталу.

На збільшення вартості товарів відносять транспортні витрати, комісійні винагороди, вартість послуг товарних бірж, митні збори, ви-ти на зберігання та доставку, інфо, посередницькі послуги.

На зменшення вартості товарів відносять уцінку товарів, списання у зв'язку з псуванням або розкраданням товарів.

В б.о. операції з уцінки і до оцінки товарів відображаються таким чином:

- при уцінці ДТ 949 і КТ 281

- при списанні суми витрат на фін.результат ДТ 791 і КТ 949

- при приведенні до оцінки, щодо уцінених раніше товарів у сумі, що не перевищує раніше проведеної уцінки ДТ 281 і КТ 719

- при списанні суми до оцінки на фін.результат ДТ 719 і КТ 719.

У разі виявлення нестачі можливі два варіанти обліку:

1. винну особу не встановлено або судом відмовлено в позові

2. винну особу встановлено

1. Відображено в обліку

Дт

Кт

1. списано суму торгової націнки зіпсованого або відсутнього товару

285

282

2. відображена вартість списаних товарів за балансом

072

-

3. від кореговано податковий кредит методом червоного сторно

641

644

4. списано суму нестачі або псування товарів на фін.результат

791

947

5. списано вартість товарів з позабалансового рахунку

-

072

2. Відображено в обліку

1. списано суму торгової націнки

285

282

2. відображена вартість на позабалансовому рахунку

072

-

3. списано на фін.результат втрати від псування та нестачі товарів

791

947

4. віднесено суму нестачі на винну особу, за Порядком 116 у 2-му розмірі

375

716

5. відображено суму, що підлягає перерахуванню до бюджету

716

642

6. залишок суми відшкодування списано на фін.результат

716

791

7. списано вартість з позабалансового рахунку

072

-

8. винною особою внесено гроші в касу

301

375

9. утримано із ар.плати суму нестачі

661

375

14.3. Характеристика розрахунків. Аналітичний і синтетичний облік товарів

Облік операцій з придбання товарів

Дт

Кт

1. відображена сума товарів придбана у постачальника

28

631

2. оприбутковані товари придбані підзвітною особою

28

362

3. оприбутковано безоплатно одержані товари

28

719

4. одержано товари як внесок до стат.капіталу

28

40

Облік операцій з реалізації тоарів

Дт

Кт

Варіант І – відвантаження товару

1. відображено дохід від реалізації товарів

361

702

2. перераховано ПДВ

702

641

3. списано собівартість реалізованих товарів

902

28

4. віднесено суму доходу на фін.результат

702

791

5. списано собівартість реалізації на фін.результат

791

902

Варіант ІІ – надходження передплати від покупця

1. надійшла передоплата від покупця

311

361

2. відображено податкове зобов'язання від покупця

643

641

3. проведено відвантаження товарів

361

702

4. відображено суму ПДВ

702

643

5. списана собівартість реалізації товарів

902

28

6. віднесено суму доходу на фін.реультат

702

791

7. списано собівартість реалізації на фін.резуьтат

791

902

15. Облік вексельних операцій

15.1. Поняття, види та учасники обліку векселів.

15.2. Документи оформлення операцій з векселями.

15.3. Синтетичний облік вексельних операцій.

15.1. Поняття, види та учасники обліку векселів.

Вексель – письмово оформлене борг. зобов'язання встановленого зразка, яке засвідчує безумовне грош. зобов'язання векселедавця сплатити після настання строку певну суму грошей власнику векселя (векселедержателю).

Учасники обліку векселів:

  • векселедавець – особа, яка отримала товар, роботи, послуги і видала вексель;

  • перший векселедержатель – особа, яка передала цінності і отримала вексель;

  • другий векселедержатель (індосант) – осоьа0власник векселя в силу здійсненого на його користь передавального запису, яка робить на ньому наступний передавальний запис – індосамент;

  • особа з вексельними повноваженнями – отримувач векселя за індосаментом, є представником по отриманю платежу;

  • особливий платник – особа, уповноважена оплатити вексельні зобов'язання;

  • вексельний поручитель (аваліст) – особа, яка здійснює аваль, що забезпечує здійснення платежу за векселем у випадку несплати його платником;

  • останній векселедержатель – отримувач векселя за індосаментом і власник всіх прав по векселю;

  • посередник – особа, вказана векселедавцем, авалістом, індосаментом для оплати векселя або яка добровільно взялась оплата вексель за будь-кого з них.

Простий вексель (соло) – письмовий документ, який містить просте і нічим не обумовлене зобов'язання векселедавця сплатити векселедержателю зазначену грош. суму у визначений строк і в обумовленому місці.

Переказний вексель (тратта) – письмовий документ, який містить простий і нічим не обумолений наказ векселедавця платнику сплатити певну суму грошей третій особі – ремітенту – у визначений строк і у визначеному місці.

Казначейські векселі – векселі, які видаються за рахунок фінансування витрат держ. бюджету за згодою відповідного утримувача коштів з держ. бюджету.

Платником по казн. векселях виступає Гол. управління держ. казначейства.

15.2. Документи оформлення операцій з векселями.

При надходженні векселя на під-во він є підставою для відображення операцій по одерженню векселя в бух. обліку. Вексель відноситься до категорії документів суворої звітності.

В простому векселі вказують місце і дату його видачі, суму боргового зобов'язання, строк і місце плаиежу. найменування кредитора, підпис векселедавця. Окремо від суми може зазначатись зобов'язання по сплаті %.


 
 

Цікаве

Загрузка...