WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Теоретичні основи обліку та аудиту - Курсова робота

Теоретичні основи обліку та аудиту - Курсова робота

Стаття "Отримані позики" (ряд. 320 ф.3) показує надходження коштів унаслідок утворення боргових зобов'язань (позик, векселів, облігацій, а також інших видів короткострокових і довгострокових зобов'язань, не пов'язаних з операційною діяльністю). На нашому підприємстві 14598тис. грн.

Стаття "Інші надходження" (ряд. 3зо ф.3) відображає суму коштів, які пов'язані з фінансовою діяльністю.

Стаття "Погашення позик" (ряд. 340 ф.3) має відображати виплати грошових коштів для погашення позик. На нашому підприємстві ця сума становить 1зо59 тис. грн.

Таблиця 3.9

Аналіз руху грошових коштів від фінансової діяльності, тис. грн.

Показник

За звітній періоду

За попередній періоду

Зміна

1. Надходження власного капіталу

-

-

-

2. Отримані позики

14598

-

-14598

3. Інші надходження

-

79

79

4. Погашення позик

-1зо59

- 455

12604

5. Сплачені дивіденди

-

-

-

6. Інші платежі

-

-

-

7. Чистий рух коштів від надзвичайних подій (р. 1 + р. 2 - р. 3 - р.4-р.5)

1539

-376

-1915

8. Рух коштів від надзвичайних подій

-

-

-

Чистий рух коштів від фінансової діяльності

1539

- 376

- 1915

Для визначення суми по рядку "Сплачені дивіденди" (ряд. 350 ф.3) необхідно зробити розрахунок: рядок 590 балансу "Розрахунки з учасниками на початок звітного періоду" + "сума сплачених дивідендів" (рядок 140 ф.4) - рядок 590 балансу "Розрахунки з учасниками на кінець звітного періоду" [11].

На статті "Інші платежі" (ряд. 360 ф.3) показують суму коштів, яку було використано для викупу раніше випущених акцій підприємства, суму виплат коштів орендарю для погашення заборгованості за фінансовою орендою та інші платежі, пов'язані з фінансовою діяльністю.

На статті "Чистий рух коштів від надзвичайних подій" показують різницю між сумою грошових надходжень та витрат від звичайної фінансової діяльності (р. 310 + р. 320 - р. 340 - р. 350 - р. 360).

Таблиця 3.10

Аналіз руху коштів підприємства за звітний період, тис. грн.

Показник

За звітний період

За попередній період

Зміна

1. Чистий рух коштів від операційної діяльності

-1396

5210

-6606

2. Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності

-109

-5021

4912

3. Чистий рух коштів від фінансової діяльності

1539

-376

1915

Усього чистого руху коштів

34

-187

221

Залишок коштів на початок року (рядок 2зо + рядок 240 балансу)

13

225

-212

Вплив зміни валютних курсових різниць

на залишок коштів

-36

-25

-11

Залишок коштів на кінець року (рядок 400+

410 + 420 звіту про рух грошових коштів

(ф. 3)). Таку саму суму відображено і в

рядку 2зо + 240 балансу.

11

13

-2

Стаття "Рух коштів від надзвичайних подій" (ряд. 380 ф.3) відображає надходження або витрату коштів, які пов'язані з надзвичайними подіями в процесі фінансової діяльності.

Стаття "Чистий рух коштів від фінансової діяльності" (ряд. 390 ф.3) показує результат руху коштів від фінансової діяльності, з урахуванням руху коштів від надзвичайних подій (рядок 370 + рядок 380 ф.3 ) (табл. 3.9).

Отже, визначивши суми коштів від усіх видів діяльності підприємства, необхідно розрахувати та проаналізувати чистий рух коштів за звітний період (табл. 3.10).

Наведений аналіз з руху грошових коштів свідчить про те, що операційна діяльність підприємства ВАТ "Херсонські комбайни" є неефективною. З таблиці 3.10 видно, що збитки за цим видом діяльності на кінець звітного періоду склали 6606тис.грн. Як позитивним явищем можна вважати збільшення притоку грошових коштів від фінансової та інвестиційної діяльності. Сума грошових коштів за цими видами діяльності збільшується на 6827тис.грн. (4912 + 1915), ця сума не покриває відтік грошових коштів від операційної діяльності. На кінець звітного року залишки грошових коштів на рахунках зменшаться на 2тис.грн. (13-11). Керівництву слід звернути увагу на хід операційної діяльності підприємства.

ВИСНОВКИ

У результаті дослідження підтвердилось те, що грошові кошти підприємства являють собою початок і кінець виробничо-комерційного циклу. Діяльність підприємства потребує, щоб грошові кошти переводились у різні активи, які в свою чергу перетворюються у дебіторську заборгованість як частину процесу реалізації. Результати діяльності вважають кінцевими й досягнутими, коли процес інкасування приносить потік грошових коштів на підприємство, на основі яких міг би початися новий цикл, який з часом принесе прибуток.

Мета цієї роботи полягала у вивченні та систематизації основних методичних принципів й організаційних основ удосконалення обліку, аудиту й аналізу грошових коштів підприємства в умовах діючого законодавства.

Для досягнення намічених цілей в роботі були поставлені наступні задачі, які успішно були вирішені у процесі дослідження теми:

1) Розгляд побудови обліку та аудиту грошових коштів.

2) Розгляд особливості організації обліку грошових коштів підприємства.

3). Розгляд аудиту та аналізу грошових коштів.

Виходячи з вище наведеного можна зробити висновок, що здатність підприємства утворювати грошові кошти у результаті господарської діяльності є важливим показником його фінансової стійкості. Жодне підприємство не може продовжувати існування тривалий час, не утворюючи грошові кошти у результаті своєї діяльності. Підприємству ВАТ "Херсонські комбайни" поки що не вдається утворювати кошти у результаті своєї діяльності. Тому у нього борги по заробітній платі, по податкам до бюджету та по комунальним платежам. Але, не дивлячись на це все це підприємство продовжує своє існування і висновки

У результаті дослідження підтвердилось те, що грошові кошти підприємства являють собою початок і кінець виробничо-комерційного циклу. Діяльність підприємства потребує, щоб грошові кошти переводились у різні активи, які в свою чергу перетворюються у дебіторську заборгованість як частину процесу реалізації. Результати діяльності вважають кінцевими й досягнутими, коли процес інкасування приносить потік грошових коштів на підприємство, на основі яких міг би початися новий цикл, який з часом принесе прибуток.

Мета цієї роботи полягала у вивченні та систематизації основних методичних принципів й організаційних основ удосконалення обліку, аудиту й аналізу грошових коштів підприємства в умовах діючого законодавства.

Для досягнення намічених цілей в роботі були поставлені наступні задачі, які успішно були вирішені у процесі дослідження теми:

1) Розгляд побудови обліку та аудиту грошових коштів.

2) Розгляд особливості організації обліку грошових коштів підприємства.

3) Розгляд аудиту та аналізу грошових коштів.


 
 

Цікаве

Загрузка...