WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Сучасний облік прямих витрат - Курсова робота

Сучасний облік прямих витрат - Курсова робота

Таблиця 3.6.

Аналіз матеріальних затрат з урахуванням відходів на ВАТ "Ватра" 2001р.

рядка

показники

За планом

За фактом

Відхилення

1

Затрати сировини й фактичних матеріалів на фактичний обсяг

24275,4

24232,6

-42,8

2

Зворотні відходи

а) по ціні сировини

2,718

2,714

-3,95

б) по ціні можливого використання

9,6

10

+0,4

3

Втрати від зворотних відходів

4

а) у тис. грн.(2а-3б)

2708,4

2704

-4,4

б) у % до матеріальних затрат (3а /1)*100

11,16

11,15

-0,1

Планові показники у рядку 2 (таблиці 3.6.) визначають, виходячи із середнього обсягу зворотних відходів, встановлених на підприємстві (11,2):

24275,4*11,2/100=2718,8.

Як показав аналіз, втрати від зворотних відходів зменшились як сумою (4,4 тис.грн), так і в процентах (0,1) до матеріальних затрат. На підставі наведених даних (таблиця 3.7.) можна визначити, скільки недодано продукції внаслідок того, що підприємство допустило надпланові зворотні відходи.

Таблиця 3.7.

Аналіз впливу надпланових відходів сировини та матеріалів на обсяг продукції ВАТ "Ватра" за 2001 р.

Стаття витрат

Фактично випущена товарна продукція

За плановою собівартістю

За фактичною собівартістю

1.Сировина і матеріали

24275,4

24232,6

2.Зворотні відходи (відраховуються)

9,6

10

Розрахунки робимо за наступною схемою:

1.Знаходимо надпланові відходи сировини до цілого використання їх 10-

9.5=0.5.

2.Визначаємо, у скільки разів первинна сировина дорожча за відходи:

520:52=10 тис. грн.

3.Обчислюємо вартість надпланових відходів за ціною сировини:

0,4*10=4 тис. грн.

А насправді зверхплановий ріст поворотних відходів, коли він пов'язаний зі зміною цін і реалізацією, свідчить про погіршення використання сировини, матеріалів і інших матеріальних цінностей, а їх зменшення є резервами зниження собівартості продукції.

3.2 Аналіз витрат на оплату праці

У більшості галузей промисловості витрати на оплату праці мають меншу питому вагу в собівартості продукції, ніж матеріальні витрати, проте загальновідомо, що одним з найважливіших джерел зниження собівартості продукції є більш швидке зростання продуктивності порівняно із середньою оплатою праці.

Тому аналізові затрат на оплату праці на будь якому підприємстві слід приділяти першочергову увагу.

Мета аналізу витрат на оплату праці – визначити:[57,с.119]

  • обґрунтованість розрахунку й розподілу кварталами планового фонду оплати праці;

  • використання об'єднанням цього фонду;

  • фактори, які призвели до відхилення фонду оплати праці від нормативу виплат, враховуючи використання плану за обсягом продукції та чисельність працівників;

  • співвідношення темпів зростання продуктивності праці та середньої виплати праці, його вплив на собівартість продукції;

  • вплив фонду оплати праці відхилень від лімітів чисельності працівників, перевищення посадових окладів, не продуктивних виплат;

  • резерви зниження собівартості продукції внаслідок економії фонду оплати праці.

Прямі трудові затрати у складі собівартості відображаються за такими статтями, як основна і додаткова заробітна плата виробничого персоналу, а також відрахування на соціальні страхування. Аналіз починають загальною їх оцінкою, за якою порівнюють планові та фактичні суми, виявляти відхилення (таблиця 3.8.).

Джерелом аналізу служать показники плану і звітності по формі №1-у, дані бухгалтерського обліку заробітної плати і затрати на виробництво.

Таблиця 3.8.

Загальна оцінка матеріальних затрат на ВАТ "Ватра" за 2001 р.

Показники

За планом (тис. грн..)

За фактом (тис. грн.)

Відхилення

1. Основна заробітна плата виробничого персоналу

1046,6

1037,5

-9,1

2.Додоаткова заробітна плата виробничого персоналу

193,0

191,8

-1,2

3.Відрахування на соціальні доходи

639,6

636,9

-1,7

4.Усього прямих трудових витрат

-1879,2

1860,2

-13,0

5.Повна собівартість товарної продукції

39890,2

39881,4

-8,8

6.Обсяг повної продукції

53495,0

53544,0

+49,0

Як показують дані таблиці, фактичні трудові затрати були нижчі від планових на 13 тис. грн. за рахунок зниження всіх їх видів. Хоча за такими, в цілому позитивними відхиленнями, можуть бути приховані негативні. Для їх виявлення, забезпечення більш об'єктивної оцінки собівартості, доцільно визначити міру впливу на трудові затрати таких факторів, як зміна обсягу і структури продукції, а також рівня самих затрат.

Розглянемо методику розрахунку впливу названих факторів на трудові затрати.

Вплив на прямі трудові затрати:

Зміна обсягу випущеної продукції становить 1,72.

1879,2*53544тис.грн./53495тис.грн.-1880.0

1880,0 тис.грн.-1879,2тис.грн=1,72

зміна структури товарної продукції (-1,2).

1879,2тис.грн. / 398902тис.грн.*39881,4=1878,8

1878,8тис.грн.-1880,0тис.грн=1,2тис.грн.

зміна рівня прямих трудових витрат.

Для того, щоб встановити причину зміни рівня затрат, спочатку, за даними калькуляції окремих видів продукції встановлюють ті з них, з яких були допущені негативні відхилення у затратах на зарплату, а потім за цими видами продуктів розраховують міру впливу таких факторів, як зміна трудомісткості продукції і часової оплати праці, за допомогою прийому абсолютних різниць.

Заробітна плата виробничих робітників відображена в калькуляції окремою статтею, оплата праці допоміжних працівників, спеціалістів та інших категорій промислово-виробничого персоналу включаються у всі статті собівартості, а також транспортно-заготівельні витрати. Оплата праці робітників, які працюють на допоміжних виробництвах, входить у собівартість пари, води, електроенергії, впливає на собівартість товарної продукції через статті, на які віднесено витрати пари, води, електроенергії. [38, с.84].

Оплату праці аналізують у двох напрямках:

а)аналіз фонду оплати праці як елемента затрат на виробництво;

б)аналіз оплати праці за окремими статтями калькуляції, в першу чергу, за самостійною статтею оплати праці виробничим робітникам.

Аналіз фонду виконання праці починають із вивчення абсолютного відхилення. Абсолютне відхилення – ця різниця між фактичною нарахованою оплатою праці плановим фондом. [31, с. 131]

Подальшим напрямком аналізу є дослідження причини абсолютного відхилення. Цей розрахунок ведеться не в цілому по всьому промислово-виробничому персоналу, а за окремими категоріями. При цьому виявляють вплив двох факторів зміни середньооблікової чисельності по даній категорії (кількісний фактор) і зміни середньої заробітної плати(якісний фактор). Для розрахунку можна використовувати спосіб абсолютних різниць, згідно з якими вплив першого з названих факторів визначають множенням відхилення на планову середню заробітну плату, а вплив другого – множенням відхилення від плану з середньої заробітної плати на фактичну чисельність. Вплив кожного з перерахованих факторів на середню заробітні плату робітників визначають способом абсолютних різниць. Вихідні дані у звіті за формою 2-Т. За даними таблиці 3.9., передусім, визначаємо вплив двох первинних факторів на абсолютне відхилення фонду оплати праці робітників.

Таблиця 3.9.

Аналіз фонду оплати паці робітників і їх середньої річної оплати праці на ВАТ "Ватра" за 2001 р.

№ рядка

Показники

За планом

За фактом

Відхи-лення

Виконання плану

1

Фонд оплати праці робітників тис. грн.

5160

4336,9

-8231

84,0

2

в тому числі основна заробітна плата

3900

33310,7

-589,3

84,9

3

Середньооблікова чисельність робітників

4300

4158/ 3446

-152/ -854

96,5/80,1

4

загальна кількість людино-годин

7783,0

62032

-15798

100,0

Розрахункові показники

5

Середньорічна оплата праці 1 робітника (1*100:3)

1200

1258,5

58,5

104,5

6

Середньорічна кількість відпрацьованих годин (4*100:3

-1810

1800,1

-9,9

99,4

7

Середньорічна оплата за відпрацьований час (2:4*100)

50,11

69,91

+19,8

139,82

8

Додаткові оплати , % (1-2):2*100

31,0

32,3

1,3


 
 

Цікаве

Загрузка...