WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Сучасний облік прямих витрат - Курсова робота

Сучасний облік прямих витрат - Курсова робота

Дані таблиці свідчать : зниження матеріальних затрат на 28,7 тис грн відбулося за рахунок зміни структури продукції на 29,2 тис. грн. і рівня витрат на 20,8 тис. грн.

Під час аналізу слід встановити причини зміни названих вище факторів. При цьому відхилення матеріальних затрат за рахунок зміни структури продукції оцінюють негативно, а дані про принципи беруть з матеріалів аналізу структури та асортименту продукції. Для встановлення причин зміни рівня витрат розраховують міру впливу на цей показник дотримання норм витрачання матеріалів на зміни вартості одиниці матеріалів. Такий розрахунок раціонально провести за допомогою прийому скоригованого показника за такими видами продукції і матеріалів, за якими мали місце перевитрати (табл. 3.3.)

Таблиця 3.3

Вплив факторів на рівень матеріальних витрат за 2001 р.

на ВАТ "Ватра"

Матеріали

кількість витрачених матеріалів

вартість одиниці матеріалів

витрати на матеріали

Відхи-лення

(гр 9 – гр 7)

одиниця виміру

за

нор-мами

Фак.-тично

за планом

фактично

Планов. (гр3*5)

факт.

(гр.4*5)

(гр.4*6)

Сталь

кг

4,1

4,2

1,2

1,2

4,92

5,04

5,04

=0,12

Чавун

кг

1,6

1,7

0,8

1,0

1,28

1,36

1,70

+042

сума негативних відхилень

-

-

-

-

-

-

-

-

+0,54

Дані таблиці показують: на одиницю продукції перевитрати становили 0,54 грн.

Якщо це відхилення помножити на кількість фактично випущеної продукції (12,5 тис. шт.), то отримаємо загальну суму перевитрат (0.54грн*12,5 тис. шт.)=675 тис. грн.

Для встановлення причини понаднормативного витрачення матеріалів використовують дані аналізу дотримання норм їх витрачення.

Вартість одиниці матеріалу залежить від зміни цього ціни, транспортно-заготівельних та складських витрат.

Вплив зміни величини витрат в собівартості продукції кожного виду визначається різницею між фактичними та плановими матеріальними затратами за калькуляційними статтями на фактичний випуск продукції.

Відхилення в величині матеріальних затрат в собівартості одиниці продукції кожного виду і всієї продукції здійснюються під впливом двох груп факторів:

  • зміни норм витрат, в тому числі зміни сировини, матеріалів, поворотних відходів, покупних виробів і напівфабрикатів, палива;

  • цін за одиницю кожного виду матеріальних продуктів [38,с.77].

Для розрахунку впливу факторів норм і цін використовуються технології і подетальні специфікації, розшифровки матеріальних затрат по звітних калькуляціях одиниці продукції кожного виду, на основі яких рекомендується складати аналітичну таблицю 3.4. по всіх видах продукції.

Із таблиці видно, що в собівартості продукції допущені перевитрати по сировині і матеріалах на 1,28 і в тому числі по всім видам сталі 4,75.

Вплив зміни норм розраховується різницею між фактичними і плановими витратами по кожному виду матеріальних ресурсів на планову ціну одиниці матеріалу, а вплив зміни норм – різниця між фактичною і плановою ціною одиниці матеріальних ресурсів кожного виду на фактичне їх витрачання. Зміна норми витрат (таблиця 3.4.) викликала ріст затрат на сировину і матеріали на 0,90.

Таблиця 3.4.

Аналіз матеріальних затрат в собівартості ВАТ "Ватра" за 2001 р.

Перелік

По плані

По звіту

Відхилення від плану

кількість кг/шт

ціна грн.

сума грн

кількість

ціна грн

сума грн

всього

Розрахунок

норм. кільк.

на виріб

одн гер.

Поточна

сталь листова

6,21

0,54

3-38

6,5

0,54

3-54

+0-16

+0,29

+0-16

-

-

сталь 4520

83,2

0,134

11-15

86

0-14

12-04

+0-89

+2,8

+0-37

+0-006

+0-57

сталь 40075

79,0

0,139

10-98

74,0

0-13

9-62

-1-36

-0,5

+0-69

-0,009

-0,67

легована сталь 401200?/20

69

0-141

9-73

76,0

0-14

10-6

+0,87

+7

0-99

-

+0,53

Тонко-листова

15,2

0-511

7-77

15,34

0-55

85

+0,73

+0,12

+0-37

+0,0039

-

Всього сировини

-

-

-

-

-

-

+1,28

-

10,90

0,036

-0,38

В процесі аналізу вивчається кількість норм витрат матеріальних ресурсів, виявляються зміни норм, відхилення від норм і причини їх виникнення. Для виявлення причин відхилення від норм при нормативному методі обліку затрат складають відомість відхилення від норми (таблиця 3.5.) по всіх видах продукції в розділі структурних підрозділів (бригад, дільниць, цехів). Із таблиці 3.5. випливає, що перевитрачання сировини і матеріалів в собівартості виробу і товарного випуску під впливом факторів норм виник у зв΄язку з недостачею в організації матеріально-технічного забезпечення, невиконання плану поставок, низькою трудовою і технічною дисципліною.

Таблиця 3.5.

Відомість відхилень від норм і причини їх виникнення в цілому по ВАТ "Ватра"

Причина

Сировина і матеріали неодержання

виробу

На товарний підрахунок

Поступлення матеріалів з підвищеними допусками

+0,10

=0,6

Заміна матеріалів по виду

+0,12

+0,5

Технічна несправність обладнання

+0,6

+0,2

Заміна питомої ваги поставок

+0,24

+1,0

Порушення технічного процесу

+0,09

+0,3

Із таблиці видно, що в собівартості продукції допущені перевитрати по сировині і матеріалах на 1,28 і в тому числі по всім видам сталі 4,75.

Вартість поворотних відходів вираховується із затрат сировини і матеріалів, при цьому на перший погляд виглядає, що чим більше поворотних відходів, тим нижча собівартість продукції. У практиці матеріальні затрати часто аналізуються з урахуванням відходів (таблиця 3.6.).


 
 

Цікаве

Загрузка...