WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Сутність фінансового бухгалтерського обліку - Курсова робота

Сутність фінансового бухгалтерського обліку - Курсова робота

Взаємозв'язок принципів забезпечує вирішення будь-якого завдання бухгалтерського обліку. Дослідження вітчизняного досвіду організації та ведення бухгалтерського обліку, а також досягнень у даній сфері зарубіжних країн показує, що принципи бухгалтерського обліку постійно трансформуються відповідно до тенденцій розвитку економічних систем. У країнах, де відсутнє нормативне регулювання бухгалтерського" обліку, принципи є окремими положеннями, і визначаються бухгалтерами методологічною основою обліку. Тому, очевидно, що ці погляди залежать від конкретних умов і, зокрема, в значній мірі визначаються цілями та інтересами користувачів. Іншими словами, склад і трактування принципів визначаються завданнями бухгалтерського обліку і характером середовища, в якому вони функціонують.

Разом з тим, необхідно звернутися до тих фундаментальних основ, без яких ведення бухгалтерського обліку є неможливим. Принципами (фундаментальними основами) ведення бухгалтерського обліку є документування, інвентаризація, оцінка, подвійність відображення на рахунках бухгалтерського обліку, які традиційно відносять і до елементів методу бухгалтерського обліку.

Принцип документування. Бухгалтерський облік ґрунтується на суворому документуванні господарських операцій, що є його характерною рисою. Принцип документування може бути виражений сентенцією - "немає документа, немає бухгалтерського запису", що означає: в системі бухгалтерського обліку відображаються лише ті факти господарського життя, які підтверджені документально.

Наприклад, принцип документування забезпечує достовірність і точність даних бухгалтерського обліку, сприяє збереженню майна власника та недопущення недобросовісних дій. Недотримання цього принципу руйнує інформаційну структуру підприємства.

Принцип інвентаризації. Облікові записи повинні підтверджуватися фактичними даними, для чого систематично проводиться інвентаризація. Важливість принципу інвентаризації полягає у забезпеченні повноти і достовірності даних бухгалтерського обліку та звітності, а також контролю за збереженням матеріальних цінностей і грошових коштів. В окремих випадках інвентаризація виступає єдиним способом визначення та оцінки наслідків стихійного лиха, незавершеного виробництва, готової продукції у сільськогосподарських підприємствах, коли отримати дані для облікового відображення з документів неможливо.

Принцип оцінки. Відображення в бухгалтерському обліку і звітності релевантної і надійної інформації про господарську діяльність підприємства, яка необхідна і достатня для прийняття рішень, вимагає оцінки вкладених в підприємство засобів.

Принцип оцінки полягає в обов'язковому вираженні об'єктів бухгалтерського обліку в грошовому вимірнику. Даний принцип можна визначити як систему облікових дій, що дозволяють визначити потенційну цінність підприємства на основі інформаційного відображення відносин, які склалися на підприємстві у процесі формування активів і пасивів.

Виділення принципу оцінки означає, що у бухгалтерському обліку немає місця довільним оцінкам. Взаємодія принципу оцінки з іншими принципами бухгалтерського обліку впливає на вибір підприємством способів ведення бухгалтерського обліку. Порядок, способи й техніка оцінки повинні передбачатися в Положенні (наказі) про облікову політику в межах законодавства.

Принцип подвійності відображення на рахунках бухгалтерського обліку дає відповідь на одне з найважливіших питань ведення бухгалтерського обліку: яким чином потрібно вести бухгалтерський облік, тобто моделювати процес відображення господарських операцій на рахунках бухгалтерського обліку. Без цього не може існувати система бухгалтерського обліку.

Наприклад, на практиці виконання принципу подвійності забезпечується прийомом відображення фактів господарського життя по дебету одного (або) декількох та кредиту одного (або декількох) рахунка в однаковій сумі.

Важливість даного принципу обумовлена необхідністю достовірного відображення економіко-правового стану об'єкта обліку та змін стану самостійної субстанції на основі теорії подвійності як сукупності майнових об'єктів (активів) та сукупності правовласників (пасивів) у вартісному виразі. Цей принцип дає змогу за даними бухгалтерського обліку визначати індивідуальну вартість будь-якого об'єкта (активу), відображати персональне право власності будь-якого учасника (засновника, кредитора) та їхню вартісну тотожність: з одного боку, наявність майна, з іншого - права власника на нього.

Принципи ведення бухгалтерського обліку обґрунтовуються тільки на науковому рівні, вони є більш сталими порівняно з принципами організації облікового процесу, на які можуть вплинути зміни у правовій базі.

Облік є бухгалтерським лише тоді, коли він є справедливим, відображає порядність у відносинах між людьми. Ці фундаментальні засади визначають моральність обліку. Формуючи національну систему бухгалтерського обліку, держава повинна взяти на озброєння таку важливу категорію, як моральність бухгалтера, що передбачає формування та застосування професійного судження бухгалтера щодо відображення в обліку тих чи інших господарських операцій з дотриманням моральних принципів. Про аморальність бухгалтера, що визначає його правовий статус, говорити можна тоді, коли порушено кримінальну справу, або коли посадова особа звинувачується у вчиненні злочину шляхом фальсифікації облікових даних. Отже, моральність обліку - це цілком актуальна, реальна категорія, яка, наче лакмусовий папірець, перевіряє нову українську систему обліку на її об'єктивність і справедливість.

Наприклад, свобода бухгалтера у прийнятті рішень на основі сформованого професійного судження може призвести до викривлення фінансової звітності, що негативно позначається на забезпеченні користувачів достовірною інформацією. Застосування професійного судження повністю усунути неможливо, не зважаючи на можливі негативні наслідки прийнятих на його основі рішень, оскільки чинним законодавством не закріплено чіткого регулювання облікового відображення фактів господарського життя. Моральні принципи порушуються внаслідок діяльності або бездіяльності облікових працівників на усіх етапах облікового процесу: на етапі документування - викривлення фактів господарського життя за певним замовленням, внаслідок необізнаності, низької кваліфікації бухгалтерів, зловживання ними службовим становищем тощо; на етапі реєстрації - шляхом фальсифікації бухгалтерських проводок, неправильного рознесення даних в облікові регістри; на етапі узагальнення - шляхом фальсифікації звітності за замовленням власника (керівника) або з ініціативи бухгалтера.

Можливі зловживання професійним судженням бухгалтера можна стримати шляхом розробки правил, які сприятимуть зменшенню необхідності застосування професійного судження, та контролю дотримання принципу послідовності застосування обраної облікової політики.

Висновок

В умовах переходу економіки України до ринкових відносин все більше зростає необхідність активного використання бухгалтерського обліку і контролю в управлінні виробничим процесом. У цей період, що характеризується пошуком оптимальних економічних рішень, виникає необхідність удосконалювати організаційні, історичні і законодавчі нормативи бухгалтерського обліку.


 
 

Цікаве

Загрузка...