WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Сутність фінансового бухгалтерського обліку - Курсова робота

Сутність фінансового бухгалтерського обліку - Курсова робота

БАЛАНС

А К Т И В

Код строки

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

П А С И В

Код строки

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

1

2

3

4

1. Необоротні активи

1. Власний капітал

Нематеріальні активи:

Статутний капітал

300

480000

480000

залишкова вартість

10

12000

12000

Інший додатковий капітал

330

первинна вартість

11

12000

24000

Резервний капітал

340

8400

10031

знос

12

12000

Нерозподілений прибуток

350

11920

60760

Незавершене будівництво

20

Всього по розділу 1

380

500320

429271

Основні засоби:

залишкова вартість

30

118272

127672

2. Забезпечення майбутніх витрат і платежів

первинна вартість

31

138112

150672

Інші забезпечення

410

знос

32

19840

23000

Цільове фінансування

420

Всього по розділу 1

80

130272

139672

Всього по розділу 2

430

0

0

2. Оборотні активи

Запаси:

3. Довгострокові зобов'язання

виробничі запаси

100

213200

233636

Довгострокові кредити банк.

440

незавершене виробництво

120

105264

73892

готова продукція

130

49600

153500

Всього по розділу 3

480

0

Векселі отримані

150

Дебіторська заборгованість

4. Поточні зобов'язання

за товари, роботи, послуги:

Короткострокові кредити банк

500

168000

чиста реалізаційна стоїм.

160

Векселі видані

520

первинна вартість

161

302400

Кредиторська заборгованість

резерв сумнівних боргів

162

за товари, роботи, послуги

530

9952

15760

Дебіторська заборгованість

Поточні зобов'язання по

по розрахунках:

170

розрахункам:

по виданих авансах

180

13440

по отриманим авансам

540

310500

інша дебіторська задолжен.

210

5200

с бюджетом

550

12864

81540

Поточні фінансові інвестиції

220

по страхуванню

570

18240

50364

Грошові кошти:

по оплаті праці

580

57920

89178

у національній валюті

230

100576

Інші поточні зобов'язань

610

11120

у іноземній валюті

240

Всього по розділу 4

620

98976

193957

Всього по розділу 2

260

468640

479668

3. Витрати майбутніх періодів

270

384

3888

5. Доходи майбутніх періодів

630

Б А Л А Н С

280

599296

623228

Б А Л А Н С

640

599296

623228


 
 

Цікаве

Загрузка...