WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Судово-бухгалтерська експертиза - Курсова робота

Судово-бухгалтерська експертиза - Курсова робота

У концернах, об'єднаннях, комбінатах, обласних і районних управліннях сільгосппроду створені нечисленні контрольно-ревізійні служби (відділи, групи), які проводять ревізії і перевірки на підприємствах, в установах і організаціях згідно з їх підпорядкованістю, реалізують матеріали ревізій, контролюють виконання рішень за результатами ревізій і перевірок.

Слід зазначити, що відомчий контроль тривалий час піддається гострій критиці через його недостатню ефективність, залежність відомчих контролерів від місцевого керівництва, небажання розголошувати інформацію про виявлені недоліки, низький рівень відшкодування матеріальних збитків та ін. У зв'язку з цим висловлюється думка про доцільність ліквідації контрольно-ревізійної служби відомчого контролю і передачі її функцій іншим службам міністерств і відомств, тобто здійснення контролю силами економістів, фінансистів, юристів, технологів, агрономів, зооінженерів та ін. Крім того, окремі дослідники вважають, що в умовах ринку потреба в спеціальних контрольно-ревізійних органах відпадає, контролером стає сам ринок. Однак, як свідчить практика та зарубіжний досвід країн з ринковою економікою, цей погляд помилковий, а дії по скороченню штатів відомчого контролю передчасні.

Скорочення штатів і послаблення відомчого контролю останні роки призвело до значного погіршення стану збереження і використання державної і колективної власності тому здійснюються заходи щодо зміцнення відомчого контролю, який захищає інтереси сільськогосподарських підприємств та інших агропромислових формувань, сприяє значною мірою поліпшенню фінансового стану і використанню виробничого потенціалу.

Водночас система внутрішньовідомчого контролю потребує значного вдосконалення. Насамперед необхідно зміцнити контрольно-ревізійну службу висококваліфікованими кадрами, поліпшити методичне забезпечення ревізійної роботи, підвищити відповідальність функціональних служб за виконання контрольних функцій, чіткіше визначити їх у посадових інструкціях, передбачити матеріальне стимулювання за цю роботу, добиватись повного відшкодування матеріального збитку, виявленого під час ревізій і перевірок, підвищити рівень гласності контролю, ширше поєднувати його з різними формами і видами контролю та ін. У зв'язку з активізацією приватизації майна і роздержавлення власності необхідно розвивати аудиторство – незалежний фінансовий контроль, а в перспективі реформувати відомчий контроль у галузевий аудиторський. здійснюють економічний контроль (контролерів, ревізорів, інспекторів тощо), визначають у законах, положеннях про відповідні контрольно-ревізійні служби (Державну контрольно-ревізійну службу, Державну податкову інспекцію, Управління організації ревізійної роботи в складі Мінсільгосппроду та ін.), а також у відомчих інструкціях.

Згідно з діючим порядком усі посадові особи, які виконують контрольні функції, зобов'язані добре знати чинне законодавство, стежити за змінами і новими положеннями законодавчих актів, відомчими та міжвідомчими інструкціями і правилами. Вони також повинні добре знати бухгалтерський, статистичний, оперативний облік, основи планування, фінансів, юриспруденції, методику аналізу, комп'ютеризації економічної інформації та інші питання економіки. Крім того, спеціалісти контрольно-ревізійних служб мають досконально володіти методикою і технікою контролю, раціональної його організації, щоб забезпечити найповніше виявлення порушень, зловживань, недоліків і резервів. Вони зобов'язані захищати інтереси держави, трудових колективів, проявляти непримиримість до порушників трудової, фінансової та технологічної дисципліни, боротися з безгосподарністю, розкраденням і привласненням державної, колективної і приватної власності, вживати необхідних заходів по ліквідації виявлених недоліків і порушень, відшкодуванню заподіяного матеріального збитку і притягненню винних до адміністративної, матеріальної або кримінальної відповідальності. Важливими завданнями є попередження порушень і зловживань, надання консультацій з різних питань податкового, трудового та іншого законодавства, проведення компетентної експертної оцінки правильності й ефективності прийнятих рішень з господарських питань. Інспектор, ревізор повинен бути принциповим і об'єктивним при відображенні виявлених при перевірках фактів порушень та недоліків, оскільки від цього залежить правильність та ефективність рішень по результатах ревізій і перевірок.

Одним з обов'язків контролерів-ревізорів є дотримання комерційної таємниці щодо відомств, підприємств, організацій та установ, діяльність яких перевіряється. Контролери зобов'язані дотримуватися професіональної етики в ділових взаємовідносинах з керівниками, фахівцями та іншими посадовими особами під час перевірок і ревізій, не відволікати їх від виконання виробничих обов'язків, не заважати нормальному ритму виробничого процесу, уникати конфліктних ситуацій.

Для забезпечення виконання завдань і обов'язків контролерам надають відповідні права. Зокрема, вони мають право перевіряти на підприємствах первинні документи, бухгалтерські реєстри, машинограми, звіти, плани, кошториси, господарські і трудові договори, особові справи, накази, розпорядження та інші документи, які характеризують виробничо-фінансову діяльність. Контролерам надано також право проводити інвентаризацію коштів, товарно-матеріальних цінностей, основних засобів, розрахунків, оглядати склади, сховища, цехи, ферми, поля та інші робочі місця. Якщо при перевірках виявлені порушення і зловживання, фіктивні документи та їх підробки, контролер має право вилучати документи на період ревізії або на інший строк за розпорядженням правоохоронних органів, знімати копії, виписки з документів з дотриманням установленого порядку. Він має право одержувати пояснювальні записки від матеріально відповідальних та службових осіб, довідки, оформляти протоколом одержану усну інформацію при співбесідах й опитуваннях працівників підприємства.

Для вирішення і перевірки спеціальних питань контролерам надається право залучати спеціалістів, експертів як зі сторони, так і фахівців та різних посадових осіб підприємства, яке ревізується, за погодженням з керівництвом цього підприємства.

Контролери мають право одержувати в установах банку, в інших підприємствах, організаціях копії документів, довідки, робити запити про іншу інформацію по взаємозв'язаних операціях з підприємством, що перевіряється, проводити зустрічні перевірки, зіставляти документи підприємства з документами інших організацій, від яких одержані або яким видані матеріальні цінності, кошти.

Контролерам надано право вимагати від керівників, матеріально відповідальних осіб усунення виявлених недоліків, відшкодування матеріального збитку, а також самим вносити пропозиції щодо ліквідації порушень. У цьому проявляється принцип дієвості й оперативності контролю і безпосередній вплив на підвищення ефективності виробництва.

Контролери несуть відповідальність за навмисне викривлення і приховування фактів зловживань, крадіжок, повноту і об'єктивність інформації, відображеної в актах і довідках перевірок, своєчасність оформлення та подання матеріалів про їх результати.


 
 

Цікаве

Загрузка...