WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Статистична та спеціальна звітність по виплатам працівникам - Курсова робота

Статистична та спеціальна звітність по виплатам працівникам - Курсова робота

Схема бухгалтерських проводок з обліку утримання із заробітної плати робітників та службовців, складена відповідно до діючих нормативних документів, наведена нижче (таблиці 1.9).

Таблиця 1.9 – Бухгалтерські проводки з утримання із заробітної плати

п/п

Зміст господарської операції

Кореспондуючі рахунки

Дебет

Кредит

1

2

3

4

Утриманий із заробітної плати прибутковий податок

661 "Розрахунки за заробітною платою"

641 "Розрахунки за податками"

Утримані із заробітної плати внески до Пенсійного фонду

661 "Розрахунки за заробітною платою"

651 "За пенсійним забезпеченням"

Утримані із заробітної плати внески на соціальне страхування на випадок безробіття

661 "Розрахунки за заробітною платою"

653 "За страхуванням на випадок безробіття"

Утримані із заробітної плати суми за виконавчими листами (аліменти тощо)

661 "Розрахунки за заробітною платою"

377 "Розрахунки з іншими дебіторами"

Утримані із заробітної плати профспілкові внески

661 "Розрахунки за заробітною платою"

377 "Розрахунки з іншими дебіторами"

Утримані із заробітної плати суми допущеного браку

661 "Розрахунки за заробітною платою"

24 "Брак у виробництві"

Утримані із заробітної плати суми неповернутих вчасно підзвітних сум

661 "Розрахунки за заробітною платою"

372 "Розрахунки з підзвітними особами"

Продовження таблиці 1.9

1

2

3

4

Утримані із заробітної плати суми завданого підприємству збитку

661 "Розрахунки за заробітною платою"

375 "Розрахунки за відшкодуванням завданих збитків"

Утримані із заробітної плати позики, раніше видані працівникам

661 "Розрахунки за заробітною платою"

377 "Розрахунки з іншими дебіторами"

Утримані із заробітної плати суми, що відносяться до інших операцій (розрахунки з квартиронаймачами іншими дебіторами та кредиторами тощо)

661 "Розрахунки за заробітною платою"

684 "Розрахунки за нарахованими відсотками"

685 "Розрахунки з іншими кредиторами"

Утримані із заробітної плати суми, які є для підприємства іншим операційним доходом

661 "Розрахунки за заробітною платою"

71 "Інший операційний дохід"

Утримана із заробітної плати частка пайового капіталу

661 "Розрахунки за заробітною платою"

41"Пайовий капітал"

Утримані із заробітної плати суми, які відносяться до неоплаченого капіталу підприємства

661 "Розрахунки за заробітною платою"

46 "Неоплачений капітал"

Видана з каси заробітна плата

661 "Розрахунки за заробітною платою"

30 "Каса"

Перераховані кошти з рахунків в банку на особові рахунки працівників для отримання заробітної плати

661 "Розрахунки за заробітною платою"

31 "Рахунки в банках"

Видана заробітна плата за рахунок інших коштів

661 "Розрахунки за заробітною платою"

33 "Інші кошти"

Видана натуральна заробітна плата

661 "Розрахунки за заробітною платою"

70 "Доходи від реалізації"

Депонована заробітна плата

661 "Розрахунки за заробітною платою"

662 "Розрахунки з депонентами"

До спеціальної звітності відноситься звітність подана до Державних цільових фондів: Фонд соціального страхування України; Державний фонд сприяння зайнятості населення; Пенсійний фонд України, Фонд соціального страхування на несчасних випадків, які наведені у додатках.

    1. Методологія аудиту середньої заробітної плати

Аудиторська діяльність (аудит) - це підприємницька діяльність аудиторів (аудиторських фірм) по здійсненню незалежних позавідомчих перевірок бухгалтерської (фінансової) звітності, платіжної-розрахункової документації, податкових декларацій і інших фінансових зобов'язань і вимог економічних суб'єктів, а також наданню інших аудиторських послуг:

-постановка, відновлення і ведення бухгалтерського обліку;

-упорядкування декларацій про прибутки і бухгалтерської (фінансової) звітності;

-аналіз фінансово-господарської діяльності;

-оцінка активів і пасивів економічного суб'єкта;

-консультування в питаннях фінансового, податкового, банківського й іншого господарського законодавства;

-навчання;

-та ін.

Згідно з Зконом Україні "Про аудиторську діяльність" - аудит є незалежною експертизою і аналізом публічної фінансової звітності господарського суб'єкта уповноваженими на те особами (аудиторами) або фірмою з метою визначення її достовірності, повноти і реальності відповідності чинному законодавству і вимогам, пред'явленим до ведення бухгалтерського обліку і стану фінансової звітності.

Метод аудиту - це сукупність прийомів, за допомогою яких оцінюється стан об'єктів, що вивчаються. Велику кількість різних прийомів можна об'єднати в три групи: визначення стану об'єктів в натуральному вигляді, зіставлення і оцінка. Прийоми першої групи - це огляд, перерахунок, зважування, вимірювання, що дозволяють визначити кількісний стан об'єкту, лабораторний аналіз, метою якого є визначення якісного стану об'єкту. Зіставлення дозволяє визначити відхилення дійсного стану об'єктів від норм і нормативів, прогнозних показників, багатьох інших правил, відповідно до яких вони повинні функціонувати. Прийоми третьої групи пов'язані з оцінкою минулого, справжнього і майбутнього стану об'єктів, вони є логічним завершенням процесу зіставлення. Оцінці підлягає стан всіх об'єктів, по відношенню до яких застосовуються обидва попередні методи. Змістом всіх без виключення аудиторських операцій у сфері економіки є оцінка, тобто правильне сприйняття сутнісних сторін процесів - об'єктів аудиторського вивчення

Мета аудита - рішення конкретної задачі, що визначається законодавством, системою нормативного регулювання аудиторської діяльності, договірним зобов'язанням аудитора і клієнта.

Основною метою аудитора при перевірці середньої заробітної плати є визначення сильних сторін контролю, щоб переконатися, що істотні помилки відсутні.

Основне завдання аудита середньої заробітної плати - перевірка дотримання нормативно-правових актів при визначенні середньої заробітної плати, утриманнях із її і правильності ведення бухгалтерського обліку та звітності по виплатам лікарняних та відпускних.

Основні джерела аудиту є:

  • штатні розклади, посадові оклади, тарифні сітки, розцінки, нормативи виробітку;

  • основні форми первинної облікової документації для визначення кількісного складу працівників;

  • генеральні та галузеві угоди; трудові угоди, колективні договори, облікові листи, довідки й розрахунки для нарахування заробітної плати;

  • реєстри синтетичного й аналітичного обліку;

  • фінансова, оперативна й статистична звітність


 
 

Цікаве

Загрузка...