WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Статистична та спеціальна звітність по виплатам працівникам - Курсова робота

Статистична та спеціальна звітність по виплатам працівникам - Курсова робота

Порушення термінів або ненадання інформації, а також викривлення даних тягне за собою відповідальність, яка встановлена ст. 186.3 Кодексу України про адміністративні правопорушення від 13.07.2000 N 1929-III.

Інструкцію щодо заповнення форми державного статистичного спостереження N 1-ПВ (умови праці) "Звіт про стан умов праці, пільги та компенсації за роботу із шкідливими умовами праці" зареєстровано в Міністерстві юстиції України 19 жовтня 2004 р. за N 1331/9930 складають підприємства та організації незалежно від форм власності та організаційно-правових форм господарювання, що відносяться до таких секцій (груп). У формі N 1-ПВ (умови праці) дані наводяться щодо працівників, які ураховуються в обліковій кількості. Її обчислення здійснюється відповідно до Інструкції зі статистики чисельності працівників, зайнятих у народному господарстві України, затвердженої наказом Мінстату України від 07.07.95 N 171 (зі змінами та доповненнями), зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 07.08.95 за N 287/823.

1.2.2 Спеціальна звітність та її форми

До державних фондів до яких подається спеціальна звітність стосовно заробітній плати відносяться:

 1. Фонд соціального страхування України;

 2. Державний фонд сприяння зайнятості населення;

 3. Пенсійний фонд України.

 4. Фонд соціального страхування від несчасних випадків.

Законом встановлено:

 • Пенсійний фонд України не включається до Державного бюджету України;

 • забороняється використання коштів Пенсійного фонду України не за цільовим призначенням, у т.ч. на кредитні, депозитні операції, надання позик тощо;

 • тимчасово вільні кошти у випадку відсутності заборгованості по виплатах пенсій можуть бути використані Пенсійним фондом України включно на придбання державних цінних паперів.

Платниками збору (33,2%) є:

 • суб`єкти підприємницької діяльності незалежно від форм власності, їхні об`єднання громадян та інші юридичні особи, а також фізичні особи – суб`єкти підприємницької діяльності, які використовують працю найманих робітників;

 • філіали, відділи та інші відокремлені підрозділи платників податків, які не мають статусу юридичної особи, розміщені на території іншої, ніж платник зборів,, територіальної громади;

 • фізичні особи – суб`єкти підприємницької діяльності, які не використовують працю найманих працівників, а також адвокати, їхні помічники, приватні нотаріуси, інші особи, які не є суб`єктами підприємницької діяльності і займаються діяльністю, пов`язаною з одержанням доходу.

4% - від об`єкта оподаткування для працюючих на підприємствах, установах і організаціях інвалідів і за ставкою 33,2% від об`єкта оподаткування для інших працівників того ж підприємства.

4% - від об`єкта оподаткування для всіх працівників підприємств всеукраїнських громадських організацій, де кількість інвалідів становить не менше 50% загальної кількості працюючих.

Від нарахування збору до Пенсійного фонду звільняються виплати, які входять до Фонду оплати праці, але виключені із сукупного оподатковуваного доходу. До таких виплат належать:

 • суми матеріальної допомоги;

 • суми плати за утримання і навчання дітей у дошкільних та інших закладах;

 • вартість путівок на лікування, відпочинок і в дитячі оздоровчі табори, крім туристичних і міжнародних.

Законом з 2007 року встановлено ставки збору на обов`язкове державне пенсійне страхування в Україні та об`єкт оподаткування 33,2% від об`єкта оподаткування – фактичних витрат на оплату праці працівників, включаючи витрати на виплату основної і додаткової заробітної плати та інших заохочувальних та компенсаційних виплат.

У таблиці 1.7 наведено нарахування на заробітну плату.

Таблиця 1.7 – Нарахування на заробітну плату

Вид нарахувань

Платники

Об`єкт оподаткування

Ставки

Внески до Фонду страхування на випадок тимчасової втрати працездатності

Підприємства й організації УТОГ і УТОС

Підприємства громадських організацій інвалідів, на яких кількість інвалідів становить не менше

Фактичні витрати на оплату праці найманих працівників, що задовольняють всі такі умови:

 • є частиною основної і додаткової заробітної плати заохочувальною виплатою;

0,5%

на заробіток інвалідів – 0,7%

на заробіток

50% загальної чисельності працюючих і фонд оплати праці інвалідів - не менше 25% витрат на оплату праці

Інші роботодавці

 • підлягають обкладенню прибутковим податком;

 • - не перевищують 2200 грн. на одного працівника на місяць

інших працівників – 1,5%

1,5%

Внески до Фонду страхування на випадок безробіття

Підприємства й організації УТОГ і УТОС

Не сплачують

Підприємства громадських організацій інвалідів, на яких кількість інвалідів становить не менше 50% загальної чисельності працюючих і фонд оплати праці інвалідів - не менше 25% витрат на оплату праці

Інші роботодавці

На заробіток інвалідів не нараховують. На заробіток інших працівників: 1,3% з 01.01.07р

1,3%

Внески до Фонду страхування від нещасних випадків

Роботодавці

Від 0,2% до 13,8%

Нарахована сума збору на державне пенсійне страхування від винагород за підсумками року на витрати виробництва продукції не відноситься. У податковому обліку ця сума збору включається до складу валових витрат.

Зрозуміло, що видатки на оплату праці пов'язані з господарською діяльністю платника податків, і особливих питань податкового обліку оплати праці при обчисленні податку на прибуток не виникає. Проблеми податкового обліку оплати праці в основному пов'язані з нарахуванням податку з доходів фізичних осіб і викликані нечіткістю норм Закону № 889. Причому ситуація з їхнім рішенням ускладнюється ще й тим, що в цей час по багатьом питанням обчислення податку з доходів фізичних відсутні офіційні роз'яснення податкових органів. Проте, відповіді на спірні питання необхідно шукати вже зараз. Тому в таблиці 1.8 запропоновані можливі рішення найбільш спірних проблем.

Таблиця 1.8 - Нарахування й утримання податку з доходів фізичних осіб і страхових внесків

№ п/п

Суть проблеми

Варіанти рішень

обережний

оптимістичний

1

2

3

4

1

Нарахування й утримання податку з доходів фізичних осіб

1.1

Утримання податку при виплаті авансу

тому що аванс відповідає визначенню терміна "дохід", установленого п. 1.2 ст. 1 Закону № 889, податок утримується, причому без застосування пільги

тому що згідно п. 3.1 ст. Із Закону № 889 об'єктом оподатковування є місячний оподатковуваний дохід, при виплаті авансу податок не утримується

1.2

Оподатковування сум зайво витрачених коштів, отриманих на відрядження або під звіт

обкладати податком із застосуванням коефіцієнта, згідно п. 3.4 ст. Із Закону № 889, суму несвоєчасно повернутого перевищення суми коштів, виданих під звіт, над сумою видатків платника податку

тому що Законом № 889 не дане визначення поняття "суми зайво витрачених коштів, отриманих на відрядження або під звіт", уважати, що об'єкт оподатковування при несвоєчасному поверненні таких сум відсутній

1.3

Перерахунок сум доходів, нарахованих у вигляді заробітної плати, і сум наданих платникові податків соціальних пільг

проводити перерахунок у порядку, аналогічному перерахунку, що проводився до введення в чинність Закону № 889, або шляхом приведення показників перерахунку до періоду, за який проводиться перерахунок

тому що порядок проведення перерахунку Законом № 889 не визначений, такий перерахунок не проводити

Продовження таблиці 1.8

1

2

3

4

2

Нарахування й утримання страхових внесків у Пенсійний фонд

2.1

Установлення граничної суми нарахування страхових внесків

тому що в цей час законом не встановлена межа суми оплати праці, на яку нараховуються страхові внески в Пенсійний фонд, їхнє нарахування проводити на всю суму оплати праці

тому що в цей час у розмірі 2660 грн. установлена межа суми оплати праці, на яку нараховуються страхові внески у фонди соціального страхування, страхові внески в Пенсійний фонд нараховувати тільки на оплату праці, не перевищуюча така межа

2.2

Утримання страхових внесків з доходу, виплаченого за договором оренди особі, що не є найманим робітником підприємства

страхові внески втримувати, тому що згідно п.2 ст. 19 Закону № 1058 вони нараховуються на всю суму оподатковуваного доходу, до складу якого включається й орендна плата

на думку Пенсійного фонду, страхові внески не втримуються, тому що в цьому випадку відсутній факт виконання робіт (послуг)


 
 

Цікаве

Загрузка...