WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Статистична та спеціальна звітність по виплатам працівникам - Курсова робота

Статистична та спеціальна звітність по виплатам працівникам - Курсова робота

У графі 1 перераховуються прізвища, імена і по батькові всіх працівників, які підлягають вивільненню.

У графі 5 найменування професій вивільнюваних працівників зазначаються відповідно до КП.

У графі 6 проставляється код професії, посади відповідно до вищезгаданого класифікатора (КП).

У графі 7 зазначається рівень кваліфікації (розряд, категорія, клас відповідно до Єдиного тарифнокваліфікаційного довідника; Кваліфікаційного довідника посад керівників, спеціалістів і службовців; Кваліфікаційного довідника професій робітників, яким встановлюються місячні оклади).

У графі 8 вказується середньомісячна заробітна плата (доход).

У графі 9 наводиться стаж роботи за професією, за якою робітник (службовець) працював до моменту вивільнення.

У графі 10 вказується дата підвищення кваліфікації працівника протягом останніх двох років, що передували його вивільненню, на курсах підвищення кваліфікації, закінчення яких дає право на підвищення працівникам тарифного розряду, категорії, класу.

У графі 11 зазначаються домашня адреса і номер телефону вивільнюваного працівника.

У графі 12 наводяться додаткові дані про вивільнюваного працівника, зокрема: належність його до категорії осіб, які потребують спеціальних робочих місць (підлітки, особи з обмеженою працездатністю та ін.), пенсійний вік, інвалідність, побажання громадянина відносно нової роботи: характеру (постійна, тимчасова, сезонна, з неповним робочим днем, тижнем, на дому, за сумісництвом), режиму змінності (в одну, дві, три зміни), середньомісячної заробітної плати та ін.

Інструкція щодо заповнення форми звітності N 5-ПН "Звіт про прийнятих працівників" затверджено наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 19 грудня 2005 р. N 420

У графі 1 наводяться прізвища, імена і по батькові (без скорочення) відповідно до даних паспорта українською мовою всіх прийнятих на роботу громадян протягом звітної декади.

У графі 2 проставляється ідентифікаційний код.

У графі 3 зазначаються найменування професій (посад), на які прийняті громадяни, відповідно до Державного класифікатора України ДК 003-95 "Класифікатор професій", затвердженого наказом Держстандарту України від 27 липня 1995 року N 257, із змінами та доповненнями (далі - КП).

У графі 4 проставляється код професії (посади) відповідно до КП.

У графі 5 проставляються номер та дата наказу про прийняття на роботу працівника.

У графі 6 у разі прийняття працівника на роботу за направленням центру зайнятості проставляються номер та дата видачі направлення.

У графі 7 ставиться відмітка "V", що свідчить про прийняття працівника на роботу за направленням державної служби зайнятості з компенсацією виплати заробітної плати з Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття.

У графі 8 ставиться відмітка "V", якщо працівника прийнято на новостворене робоче місце. Новостворене (нове) робоче місце - це робоче місце, на яке прийнято працівника внаслідок реєстрації підприємства, установи, організації або після здійснення відповідних технологічних, організаційних та інвестиційних заходів, спрямованих на впровадження або розширення нових видів виробництва (робіт, послуг) та зміну умов праці.

У графі 9 зазначаються місце проживання (місто, вулиця, будинок, квартира) і номер телефону прийнятого працівника.

Звіт підписується керівником підприємства /установи, організації/. Указується дата заповнення форми та ставиться печатка. Зазначаються прізвище, ініціали, посада і номер телефону виконавця.

Відповідно до Закону України "Про зайнятість населення" підприємства, установи й організації, їх структурні підрозділи та філії незалежно від форми власності та господарювання повинні за наявності вакансій у повному обсязі подавати інформацію про наявність вільних робочих місць (вакансій) (N 3-ПН "Звіт про наявність вакансій" )центрам зайнятості за місцем їх реєстрації як платника страхових внесків.

Форма використовується для інформування населення про наявність вакансій, сприяння працевлаштуванню громадян, зареєстрованих у центрах зайнятості як такі, що шукають роботу, для підбору персоналу на замовлення роботодавців, для оцінки поточної потреби в кадрах та організації професійної підготовки населення відповідно до потреб ринку праці.

У разі необхідності підбору працівників за сприяння центрів зайнятості фізичні особи, у тому числі підприємці, також можуть інформувати центри зайнятості про наявність вакансій.

У графі 1 зазначається назва професії (посади) відповідно до Державного класифікатора України ДК 003-95 "Класифікатор професій", затвердженого наказом Держстандарту України від 27 липня 1995 року N 257, із змінами та доповненнями (далі - КП).

У графі 2 указується код професії (посади) відповідно до КП.

У графі 3 указується характер роботи: постійна, тимчасова, сезонна, за сумісництвом і таке інше.

У графі 4 указується режим роботи: тривалість робочого дня в одну (дві, три) зміну, 12 годин, 24 години; змінний (гнучкий) графік роботи; відрядження; вахтовий метод організації праці; неповний робочий день /тиждень/; робота на дому; робота в нічний час тощо.

У графі 5 зазначаються умови праці: важкі, шкідливі, звичайні, у приміщенні, на повітрі та інші.

У графі 6 указуються умови соціальної сфери: наявність дитячої дошкільної установи, наявність гуртожитку, додаткова відпустка, харчування тощо.

У графі 7 указується заробітна плата (дохід), уключаючи додаткові матеріальні заохочення.

У графі 8 "Примітка" наводяться додаткові характеристики вакантного місця.

У разі необхідності, у графі 8 зазначається назва населеного пункту (адреса), де безпосередньо здійснюватиметься виконання робіт.

Вимоги до претендента на вакансію

У графі 9 указується стаж роботи за професією (на посаді) у роках.

У графі 10 указуються вимоги щодо рівня освіти претендента для заміщення вакантного робочого місця (посади). Відповідно до Законів України "Про освіту" та "Про вищу освіту" встановлені такі освітні рівні: початкова загальна освіта, базова загальна середня освіта, повна загальна середня освіта, професійно-технічна освіта, неповна вища освіта, базова вища освіта, повна вища освіта.

У графі 11 проставляється спеціальність /професія/.

Спеціальність зазначається відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 24 травня 1997 року N 507 "Про перелік напрямів та спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за відповідними освітньо-кваліфікаційними рівнями".

Робітничі професії заповнюються відповідно до КП.

У графі 12 указується освітньо-кваліфікаційний рівень відповідно до Закону України "Про вищу освіту" (молодший спеціаліст, бакалавр, спеціаліст, магістр). Для кваліфікованих робітників указується кваліфікаційний рівень (розряд, клас, категорія), який проставляється відповідно до галузевих та міжгалузевих випусків Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників.

Форму державного статистичного спостереження N 7-тнв "Звіт про травматизм на виробництві у 200_ році" (далі - форма N 7-тнв) заповнюють юридичні особи, їх філії, відділення, представництва та інші відокремлені структурні підрозділи, а саме: цехи, дільниці тощо (далі - відокремлені підрозділи), що знаходяться на території України, за межами України і створені за участю юридичних осіб України, незалежно від форми власності, виду економічної діяльності, підпорядкованості та організаційно-правової форми господарювання.

Дані щодо відокремлених підрозділів, розташованих на одній території з головною організацією (район, область), відображає у своєму звіті головна організація. За аналогічні відокремлені підрозділи, що знаходяться на іншій території, перед відповідним органом статистики звітує головна організація або у межах повноважень, наданих головною організацією, самі відокремлені підрозділи.

Інформація щодо відокремлених підрозділів, розташованих за межами України, наводиться у звіті відповідної головної організації.

Підставою для заповнення звіту крім бухгалтерських документів є:

- передбачені Положенням про порядок розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 21 серпня 2001 року N 1094 (далі - Положення):

акт за формою Н-1 "Акт N _____ про нещасний випадок на виробництві" (далі - акт Н-1),

акт за формою Н-5 "Акт розслідування нещасного випадку (аварії), що стався (сталася)" (далі - акт Н-5),

форма Н-2 "Повідомлення про наслідки нещасного випадку, пов'язаного з виробництвом, що стався" (далі - форма Н-2);

- передбачений Порядком розслідування та обліку нещасних випадків невиробничого характеру, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 22 березня 2001 року N 270 (далі - Порядок):

- акт за формою НТ "Акт N ____ про нещасний випадок невиробничого характеру" (далі - акт НТ).

Звіт має бути заповнений чітко та розбірливо. Виправлення помилок підтверджується підписом особи, яка заповнила звіт, із зазначенням дати внесення змін. Посадові особи, які підписали звіт, персонально відповідають за достовірність відображеної у ньому інформації згідно з чинним законодавством.


 
 

Цікаве

Загрузка...