WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Статистична та спеціальна звітність по виплатам працівникам - Курсова робота

Статистична та спеціальна звітність по виплатам працівникам - Курсова робота

Е Картотеки

Расчет

Выходные формы

Проводки

Справочники

Настройка

Выход

Классификатор начислений

Классификатор удержаний

Таблица входимости

Структурные подразделения

Категории кадрового состава

Штатные должности

Графики работ

Индивидуальные формы

Групповые формы

Шаблон расходного ордера

Шаблон платежного поручения

Рисунок 3.4 - Вигляд режиму "Довідники"

Довідник нарахувань заробітної плати

Цей довідник є базовим підсистеми "Облік заробітної плати", оскільки він показує не тільки види нарахувань, а й визначає бухгалтерські проводки нарахувань різних виплат персоналу, тобто суміщує довідники нарахувань і типових операцій.

Основні параметри довідника такі:

"Номер балансового рахунку і шифр аналітичного обліку" - визначає дебетовий рахунок, на який відносяться нарахування;

"Код видів нарахувань" - повинен бути унікальним і обов'язково розпочинатися з букви. Це основний параметр, що визначає вид нарахувань для щомісяюного заповнення осолистих рахунків працівників;

"Метод розрахунку нарахувань" - містить алгоритми різних розрахунків сум нарахувань система передбачає застосування п'яти методів: розрахунку за посадовим окладом, розрахунку за годинною тарифною ставкою, введення суми вручну, введення відсотка, розрахунку за спеціальним алгоритмом, матеріальну допомогу.

Під час розрахунку "За посадовим окладом" врусну вводиться базова сума, що може бути нарахована за повністю відпрацьований місяць. Система при цьому запитує кількість відпрацьованих годин у відповідному місяці. Нарахована заробітна плата розраховується пропорційно відпрацьованому часу.

Під час нарахування сум за методом "Розрахунку за тарифною ставкою" до системи вводиться кількість відпрацьованих працівником годин і його тарифний розряд. Перед цим в системі потрібно сформувати масив тарифних розрядів і годинних тарифних ставок.

Під час нарахування за методом "Введення суми вручну" необхідно ввести вручну нараховану суму.

Якщо передбачається використання методу "Відсоток", то сума визначається як відсоток від раніше вирахуваної суми (посадового окладу, тарифної ставки тощо). Сам ввідсоток вводиться у систему користувачем.

За спеціальним алгоритмом розраховуються нарахування, які вимагають застосування більш складного алгоритму.

В окрему групу виділено розрахунок "Матеріальна допомога", оскільки тут застосовується пільгове оподаткування.

Параметр "Пріоритет розрахунку" визначає послідовність розрахунку окремих сум нарахувань.

Режим введення/корегування цього довідника відображено на рис. 3.5

Добавление

В дебет счетов...........

Шифр затрат............

Код начисления.........

Наименование.........

Метод расчета.........

Расчет по окладу

Базовое начисление.

Нет

Себестоимость........

Входит

Настройка совокупных пареметров

Алгоритм расчета

Входимость в удержания

Рисунок 3.5 - Вигляд режиму введення/коригування довідника нарахувань за посадовим окладом

Пріоритет "0" (самий високий) надоється нарахуванням, які не залежать від інших нарахувань, а лише від кількості відпрацьованого часу та суми, що вводиться до системи вручну. Для інших видів нарахувань необхідно визначитися з послідовність їх розрахунку. Система не дозволяє закладати до алкоритму розрахунку нарахування з меншим пріоритетом перед розрахункам показника з більшим пріоритетом. Під час порушення пріоритету розрахунку показників, система відповідним чином сигналізує і на дозволяє змінювати пріоритет розрахунку.

Над довідником нарахувань допустимі традиційні операції, а саме: введення за допомогою F4 нового рядка (виду нарахувань), коригування за допомогою наявних рядків довідника та їх вилучення за допомогою клавіші F4. У разі потреби довідник за допомогою F9.

Схожий вигляд також має режим введення/коригування довідника нарахувань за годинною тарифною ставкою.

Визначення значення параметра "Собівартість" передбачає застосування кількох варіантів:

  • нарахування, що входять до собівартості продукції;

  • нарахування, зумовлені оплатою вартості колективного харчування тощо;

  • компенсаційні виплати;

  • нарахуання, що не входять до перелічених вище статей.

Вибір відповідного варіанта здійснюється за допомогою клавіші .

Для видів, що розраховуються як "Відсоток", розгортаються види нарахуань, що мають більш високий пріоритет. Позначивши за допомогою клавіші F4 відповідні види нарахувань, можна тим самим визначити базову суму, з якої потрібно відраховувати відповідний відсоток.

Для нарахувань за тарифною ставкою після натискання клавіші  на екрані з'являється можливість введення годинних тарифних ставок для даного виду нарахувань за розрядами.

Для нарахувань за спеціальним алгоритмом, під час встановлення курсора на параметр "Алгоритм розрахунку" та натискланням з'являється режим введення/коригування.

Довідник утримань із заробітної плати

Цей довідник у сукупності з довідником нарахувань дає можливість визначення скм утримань із заробітної плати та сум платіжних відомостей.

Довідник входження

Дані цього довідника дають системі можливість пов'язати всі нарахування з конкретними утриманням, інакше кажучи, цей довідник показує, які утримання здійснюються з тих чи інших нарахувань.


 
 

Цікаве

Загрузка...