WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Статистична та спеціальна звітність по виплатам працівникам - Курсова робота

Статистична та спеціальна звітність по виплатам працівникам - Курсова робота

Властивий ризик - це ризик викривлення залишку на рахунку (або класу операцій), який може бути суттєвим, окремо або разом з викривленням залишків на інших рахунках (або класів операцій), якщо припустити відсутність відповідних заходів внутрішнього контролю.

Ризик контролю - це ризик того, що викривленню залишку на рахунку (або класу операцій), які могли б виникнути і які могли б бути суттєвими, окремо або разом із викривленням залишків на інших рахунках (або класів операцій), не можна буде своєчасно запобігти (або виявити та виправити його) за допомогою систем бухгалтерського обліку та внутрішнього контролю.

Ризик не виявлення - це ризик того, що аудиторські процедури по суті не виявляють викривлення залишку на рахунку (або класу операцій), які можуть бути суттєвими, окремо або разом з викривленнями залишків на інших рахунках (або класів операцій).

Аудиторський ризик - це суб'єктивно встановлений рівень ризику, який може взяти на себе аудитор в відношенні того, що в фінансовій звітності клієнта можуть бути знайдені помилки після завершення аудиту та представлення позитивного аудиторського висновку.

Ризик не може бути усунений повністю, а тому в аудиторській практиці встановлений рівень ризику - 5 %, а рівень довіри 95 %.

Формула для розрахунку аудиторського ризику має вигляд :

АР - ВР х РК х РНВ, (2.14)

де АР - аудиторський ризик; ВР - властивий ризик;

РК - ризик контролю: РНВ - ризик не виявлення.

АР = 0,8 х 0,9 х 0,5 = 0,36

Необхідний рівень аудиторської перевірки буде забезпечений при встановленні аудитором низького ризику не виявлення помилок (0,001) при умові повної недовіри до системи обліку та внутрішнього контролю.

Тоді, АР = 1,0 х 1,0x0,01=0,01

Коли аудитор встановлює, що ризик не виявлення щодо твердження у у фінансовому звіті стосовно суттєвого залишку або рахунку класу операцій не можна зменшити до допустимо низького рівня, аудитор повинен висловити умовно-позитивну думку або відмовитися від висловлення думки.

    1. Робочі документи

Робочі документи аудиторської перевірки складаються у повільненої форми, проте висновок щодо результату аудиторської перевірки окремого пункту програми, повинен бути проаналізовано.

Першим кроком проведення аудиту проводиться знайомство з обліковою політикою підприємства ТОВ "Техногран".

Організація, яку перевіряють ТОВ "Техногран"

Період проведення операційної перевірки 01.02.2007-12.02.2007

Кількість людино-годин 240

Керівник перевірки Карпенко Л.М.

Склад аудиторської групи Петренко А.Г., Івасюк Р.Л.

Вибірка Суцільна

Період, що перевіряється 2006 рік.

РД-ЗП-1

Облікова політика

Прийняті обліковою політикою способи організації аналітичного обліку

Способи

Відповідність обліковій політиці (+), не відображено в обліковій політиці (-), ведеться з порушеннями (П)

За видами витрат

+

За видами продукції (робіт, послуг), що випускаються

+

Чи ведеться окремий облік доходів і фінансових результатів, отриманих від здійснення різних видів діяльності

+

Чи відбувались зміни облікової політики

-

Групування витрат та місцями виникнення та іншими ознаками

-

Калькуляційний облік здійснюється в окремій системі рахунків

-

За підрозділами підприємства

+

За іншими ознаками

-

Оцінка незавершеного виробництва

-

Аудитор ____________ Карпенко Л.М.

(підпис)

Таким чином, при вивчені обліковій політиці на підприємстві ТОВ "Технограм", ціллю аудиту є перевірка повноти і своєчасності відображення первинних даних в зведених документах та облікових регістрах, правильності ведення обліку доходів і результатів діяльності та його відповідності прийнятій обліковій політиці, достовірності відображення доходів та визначення результатів діяльності у звітності господарюючого суб'єкта, фінансовий результатів, що застосовуються на підприємстві, чинними нормативними документами України в період, що перевіряється.

Для контролю документування витрат на оплату праці використовують питання і блок-схеми .

РД-10

Тести внутрішнього контролю операцій по оплаті праці

Організація, яку перевіряють ТОВ "Техногран"

Період проведення операційної перевірки 01.02.2007-12.02.2007

Кількість людино-годин 240

Керівник перевірки Карпенко Л.М.

Склад аудиторської групи Петренко А.Г., Івасюк Р.Л.

Вибірка Суцільна

Період, що перевіряється 2006 рік.

№ п/п

Зміст

Відповіді

1

2

3

1

Усе чи робітники підприємства одержують оплату праці через касу?

ні

2

Перевіряється чи зведення по нарахуванню й утриманню оплати праці головним бухгалтером?

так

3

Під час відпустки бухгалтера по нарахування оплати праці чи провадиться його підміна

так

4

Чи звіряє бухгалтер обсяг виконаних робіт із нарахуванням оплати праці

так

5

Чи розроблені посадові обов'язки робітників, що здійснюють нарахування оплати праці?

ні

Реальність

6

Чи подаються списки звільнених робітників у бухгалтерію

так

7

Сопоставляются чи періодично відомості на виплату заробітної плати зі зведеннями з особистих справ службовців?

ні

8

Чи виписують відомості на виплату заробітної плати особи, що не займаються її нарахуванням?

так

Продовження РД-10

1

2

3

9

Перераховується на одержувача в термін заробітна плата на рахунок "Депонована оплата праці"?

ні

10

Чи звіряє бухгалтер список депонентів із графою "Депонована оплата праці" у Склепінні по нарахуванню й утриманню оплати праці

ні

11

Чи подаються кадрами в бухгалтерію списки знову найнятих робітників

так

12

Чи нумеруються розрахунково-платіжні відомості

так

Повноваження

13

Усе чи ставки по оплаті праці визначаються наказом керівника?

так

14

Чи зберігаються розпорядження про утримання з оплати праці

так

15

Чи підписують відомості особи, що склали їх?

так

Аудитор _________________ Карпенко Л.М.

(підпис)

Виявити сильні сторони контролю можна використовуючи такі питання:

РД-2

Організація, яку перевіряють ТОВ "Техногран"

Період проведення операційної перевірки 01.02.2007-12.02.2007

Кількість людино-годин 240

Керівник перевірки Карпенко Л.М.

Склад аудиторської групи Петренко А.Г., Івасюк Р.Л.

Вибірка Суцільна

Період, що перевіряється 2006 рік.

1. Облік заробітної плати ведеться окремо від обліку кадрів і обліку робочого часу. (Ні).

2. Табеля обліку робочого часу підписує визначене коло осіб. (Так).

3. Скарги робітників із приводу оплати праці розглядаються періодично і по ним приймаються рішення. На всі скарги є заяви. (Так).

4. Списки поступивших знову і звільнених робітників відділ кадрів своєчасно передає в бухгалтерію. (Так).

5. Ставки по оплаті праці встановлюються наказом керівника. (Так).

6. Розрахунки по оплаті праці перевіряють особи, що не мають відношення до їхнього здійснення. (Ні).

7. Підсумкові дані у відомості звіряють із підсумковими даними про виплату оплати праці, відбитими в Головній книзі. (Ні).

8. Періодично визначається правильність розподілу оплати праці по об'єктах витрат (центрам виникнення). (Ні).

9. Витрати на оплату праці сопоставляются із собівартістю продукції, робіт і послуг. (Ні).

10. Всі нарахування й утримання перевіряє наприкінці місяця внутрішній аудитор. (Ні).

11. Оплата праці нараховується (Так), виплачується (Так) і в обліку відбивається щомісяця (Так).

Аудитор _________________ Петренко А.Г.


 
 

Цікаве

Загрузка...