WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Статистична та спеціальна звітність по виплатам працівникам - Курсова робота

Статистична та спеціальна звітність по виплатам працівникам - Курсова робота

4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

4.1. Замовник несе відповідальність за:

4.1.1. Достовірність наданої інформації.

4.1.2. Невиконання рекомендацій аудитора.

4.1.4. Невиконання, чи несвоєчасне виконання обов'язків по оплаті робіт, сплачує Виконавцю пеню за всі дні прострочення платежу, виходячи з подвійної дисконтної ставки НБУ, діючий у період, за який виплачується пеня.

4.2. Виконавець несе відповідальність за:

4.2.1. Дотримання термінів виконання робіт.

4.2.2. Дотримання принципів аудита при виконанні робіт.

4.2.3. Розголошення інформації отриманої в процесі виконання робіт з даного договору відповідно до законодавства України.

4.2.4. Використання отриманої на підприємстві інформації для власної вигоди.

5. ТЕРМІНИ ВИКОНАННЯ РОБІТ

5.1. Виконавець виконує обговорений обсяг робіт з "01" лютого 2007 року по "10" лютого 2007 року.

5.2. Документи згідно пункту 3.1. даного договору надаються Замовнику за день до закінченні перевірки.

6. ВАРТІСТЬ РОБІТ І ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

6.1. Вартість робіт складає: Одна тисяча дев'ятсот дванадцять гривень 00 коп.

6.2. Форма оплати – безготівковий розрахунок, шляхом перерахування коштів на розрахунковий рахунок Виконавця.

6.3. Термін оплати: 50% вартості послуг до початку проведення аудиторської перевірки, 50% у строк трьох днів після підписання виконаних робіт.

7. ОСОБЛИВІ УМОВИ

7.1. Договір може бути розірваний з ініціативи однієї з сторін достроково з попередженням іншої сторони, до початку виконаних робіт.

7.2. Виконавець має право відмовитися від виконання робіт у будь-який час у випадку не дотримання Замовником умов пунктів 2.2 і 4.1. даного договору.

7.3. За Виконавцем зберігається право зміни вартості робіт у випадку не передбаченого збільшення обсягу робіт, зміни розцінок, що обумовлюються додатковою угодою.

7.4. Усі суперечки, що виникають у процесі виконання сторонами своїх зобов'язань за договором, суперечки врегульовуються шляхом переговорів.

7.5. Суперечки які не можуть бути врегульовані шляхом переговорів, розглядаються в арбітражному суді.

8. ТЕРМІН ДОГОВОРУ

8.1. Даний договір діє по 31 грудня 2007 року і набирає сили з моменту його підписання. Договір складений у двох екземплярах – по одному для кожної сторони. Усі додатки до договору є його невід'ємною частиною

РЕКВІЗИТИ СТОРІН

ВИКОНАВЕЦЬ:

АФ "Консул" Код ОКПО 25451525

МФО 313251

Юрид.адреса: м.Запоріжжя, 69098

Пр.Леніна 98 оф.23

Р/р:260005245332

___________________/Іванов В.П./

ЗАМОВНИК:

ТОВ "Технорган" Код ОКПО 25125262

МФО 313223

Юрид.адреса: м.Запоріжжя, 69005

Вул.Рязанська 13

Р/р: 26009588541

__________________/_____________./

Після підписання договору складається програма аудиту.

    1. Програма та план аудиту середньої заробітної плати

Розробка загального плану операційної перевірки здійснюється з метою визначення її обсягу, термінів проведення, необхідного складу аудиторської групи, яку буде залучено до перевірки. План аудиторської перевірки середньої заробітної плати подано у таблиці 2.10.

Таблиця 2.10 - План операційної перевірки середньої заробітної плати

Організація, яку перевіряють ТОВ "Техногран"

Період проведення операційної перевірки 01.02.2007-12.02.2007

Кількість людино-годин 240

Керівник перевірки Карпенко Л.М.

Етап аудиторської перевірки

Мета та завдання

Аудиторські процедури

Аудиторські докази

Термін виконання

Виконавець

Підготовчий

Визначити аудторський ризик та суттєвість, ознайомення з бізнесом кліента

Перевірка суцільна

Складання звіту

01.02-03.02

Петренко А.Г.

Івасюк Р.Л.

Фізичної перевірки

Перевірка розрахунку середньої заробітної плати для виплат працівникам

Перевірка суцільна

Робочі документи

04.02-06.02

Карпенко Л.М.

Івасюк Р.Л.

Фактичний (основний)

Складання програми аудиту, проведення аудиту з узагальненням перевірки у робочих документах

Обовязковість

Робочі документи

05.02-09.02

Петренко А.Г.

Заключний

Звіт та висновки аудиторської перевірки

Описово

Аудиторський висновок

12.02

Карпенко Л.М.

Івасюк Р.Л.

Петренко А.Г.

Керівник аудиторської фірми __________________Петров В.П.

(підпис)

Керівник перевірки __________________Карпенко Л.М.

(підпис)

Більш докладна розробка плану знаходить своє відображення в програмі операційної перевірки. Зокрема, в ній наводиться конкретній перелік об'єктів перевірки для кожної ділянки обліку, встановлюються виконавці, терміни початку та закінчення роботи, відсоток вибірки. Програма операційної перевірки допомагає послідовно і цілеспрямовано вивчити всі напрями обліку грошових активів без пропусків або повторів. Крім того, правильно складена програма аудиту може слугувати одночасно і засобом контролю за роботою аудиторів у складі групи.

Специфіка підприємства, обсяг і складність роботи з його перевірки щораз вимагають визначення чіткої послідовності кроків при проведенні аудита і правильного розподілу обов'язків між аудиторами, якщо перевірку проводять декілька спеціалістів.

З цією метою керівником бригади аудиторів складається програма перевірки, у якій указуються:

-ціль аудиту;

-основні ділянки роботи підприємства і розділи обліку, які підлягають перевірці;

-характер перевірки (суцільна, вибіркова, візуальна і т.д.);

-закріплення обов'язків між учасниками бригади;

-гадана тривалість перевірки і строки її початку і закінчення.

Програма аудиторської перевірки наведена у таблиці 2.11.

Коли завершена програма аудиторської перевірки, керівник бригади надає під підпис керівнику Товариства, який після ознайомлення з об'ємом аудиту надає згоду та необхідну документацію. В ході аудиторської перевірки складаються робочі документи.

Аудиторський ризик це ризик того, що аудитор висловить невідповідну аудиторську думку, якщо фінансові звіти містять суттєво викривлену інформацію.

Аудиторський ризик поділяється на три різновиди 6 властивий ризик, ризик контролю та ризик не виявлення.

Таблиця 2.11 - Програма перевірки середньої заробітної плати

Організація, яку перевіряють ТОВ "Техногран"

Період проведення операційної перевірки 01.02.2007-12.02.2007

Кількість людино-годин 240

Керівник перевірки Карпенко Л.М.

Склад аудиторської групи Петренко А.Г., Івасюк Р.Л.

Вибірка Суцільна

Об'єкт перевірки

Виконавець

Робочі документи

Термін виконання

Примітки

Співставлення Колективного договору , додатків з посадовими окладами з нарахованої заробітної плати

Петренко А.Г.

РД-1

01.02-03.02

Перевірка штатів, табелів робочого часу

Івасюк Р.Л.

РД-2

04.02-06.02

Співставлення нарахованої та виплаченої заробітної плати

Петренко А.Г.

РД-3

04.02-06.02

Перевірка правильності розрахунку середньої заробітної плати при виплаті лікарняних

Івасюк Р.Л.

РД 4

05.02-08.02

Перевірка розрахунку середньої заробітної плати відпускних

Петренко А.Г.

РД 5

05.02-09.02

Перевірка виплат лікарняних та відпускних

Івасюк Р.Л.

РД-6

08.02-09.02

Перевірка даних пов виплатам зі звітністю

Карпенко Л.М.

РД-7

10.02

Складання аудиторських довідок

Карпенко Л.М.

Івасюк Р.Л.

Петренко А.Г.

РД-8

11.02

Аудиторський висновок

Карпенко Л.М.

РД-9

12.02


 
 

Цікаве

Загрузка...